บริษัทอียิปต์ companies operating in one industry: เสื้อผ้า/รองเท้า

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอียิปต์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เสื้อผ้า/รองเท้า รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น EL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO) หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง DICE SPORT & CASUAL WEAR ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
DSCWDICE SPORT & CASUAL WEAR
2.644 B EGP1.480 EGP−0.20%30.824 M3.610.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KABOEL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
1.171 B EGP2.590 EGP−6.16%1.55 M1.370.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร