บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

3
หุ้น
6.187B
เงินทุนของตลาด
206.426K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.93%
เปลี่ยนแปลง
−19.61%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.51%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MOEDTHE EGYPTIAN MODERN EDUCATION SYSTEMS
0.135EGP0.00%0.000EGP
มีแรงขาย
6.374M860.492K137.689MEGP18.000.01EGP
RACCRAYA CONTACT CENTER
2.490EGP1.63%0.040EGP
มีแรงขาย
739.248K1.841M539.583MEGP19.650.12EGP
SCTSSUES CANAL COMPANY FOR TECHNOLOGY SETTLING
59.030EGP0.89%0.520EGP
มีแรงขาย
1056.198K5.509BEGP