บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

5
หุ้น
60.329B
เงินทุนของตลาด
6.926M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.89%
เปลี่ยนแปลง
+5.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.74%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AMPIAL MOASHER FOR PROGRAMMING AND INFORMATION DISSEMINATION
1.208 EGP−4.66%236.374K0.9937.914M EGP−0.15 EGP−637.55%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EFIHE-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTMENTS
19.400 EGP+0.36%955.928K0.4035.739B EGP2.08%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
FWRYFAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY AND ELECTRONIC PAYMENT
5.790 EGP+2.30%19.571M1.0818.719B EGP41.120.14 EGP+280.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RAYARAYA HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
2.700 EGP−0.37%2.981M0.535.81B EGP11.580.23 EGP+73.70%1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VERTVERTIKA FOR INDUSTRY & TRADE
0.957 EGP0.00%5.146K0.4622.761M EGP0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี