ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อียิปต์

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
5.533B-0.53%1.146M15
24.777B0.32%1.708M22
14.273B-4.03%708.241K39
47.818B-0.48%849.329K513
22.306B-1.39%900.591K513
8.363B-3.33%7.723M37
5.256B0.49%3.150M11
313.252B-0.01%1.839M969
10.663B1.65%3.201M26
12.345B-2.05%246.012K211
5.022B-3.19%3.054M212
1.201B-7.51%2.111M24
41.975B1.60%646.868K315
72.314B1.29%598.279K739
28.529B-2.53%4.736M511
1.524B6.67%9.080K23
32.568B-2.36%1.524M24
15.894B-1.56%564.728K24
1.785B-7.49%834.403K11
โหลดเพิ่ม