เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
336.504M
เงินทุนของตลาด
8.657M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.33%
เปลี่ยนแปลง
+23.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
+28.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EEIIEL ARABIA ENGINEERING INDUSTRIES
1.510 EGP−0.33%8.657M0.87336.504M EGP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์