บริษัทอียิปต์ companies operating in one industry: อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอียิปต์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น JUHAYNA FOOD INDUSTRIES หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
JUFOJUHAYNA FOOD INDUSTRIES
15.439 B EGP15.490 EGP−5.55%3.333 M1.1514.281.08 EGP+60.08%0.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
4.628 B EGP11.310 EGP−2.25%1.3 M0.788.21%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
3.609 B EGP12.340 EGP−3.37%896.147 K2.355.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ADPCTHE ARAB DAIRY PRODUCTS CO. ARAB DAIRY - PANDA
1.046 B EGP1.978 EGP−5.49%5.122 M2.330.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร