สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

12
หุ้น
109.839B
เงินทุนของตลาด
3.467M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.38%
เปลี่ยนแปลง
+9.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
+109.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+82.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADPCTHE ARAB DAIRY PRODUCTS CO. ARAB DAIRY - PANDA
1.855 EGP−0.86%3.201M0.63928M EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AJWAAJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
34.500 EGP+8.12%464.434K0.70693.288M EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COSGCAIRO OILS & SOAP
0.263 EGP+8.68%144.885M4.57615.42M EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
12.160 EGP−4.25%474.74K0.563.437B EGP5.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DSCWDICE SPORT & CASUAL WEAR
0.935 EGP−1.48%9.074M0.651.671B EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
EASTEASTERN COMPANY
25.900 EGP−1.15%4.3M2.2559.57B EGP14.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
EDFMEAST DELTA FLOUR MILLS
152.000 EGP0.00%1.578K0.92903.54M EGP11.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EFIDEDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E
29.450 EGP+0.31%313.942K0.2421.33B EGP13.152.24 EGP+299.70%3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
INFIISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
64.110 EGP−1.20%9.973K0.17743.36M EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JUFOJUHAYNA FOOD INDUSTRIES
15.620 EGP+1.63%277.686K0.2614.705B EGP0.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KABOEL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
2.010 EGP0.00%742.846K0.51931.711M EGP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
10.780 EGP+0.94%904.588K0.674.312B EGP8.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง