บริษัทอียิปต์ companies operating in one industry: ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอียิปต์ ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ORIENTAL WEAVERS หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ORIENTAL WEAVERS ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
ORWEORIENTAL WEAVERS
13.901 B EGP21.000 EGP+0.48%2.827 M1.378.032.62 EGP+106.45%2.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
RUBXRUBEX INTERNATIONAL FOR PLASTIC AND ACRYLIC MANUFACTURING
298.264 M EGP4.800 EGP−7.34%106.869 K0.58648.650.01 EGP−95.34%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร