บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตามราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

มูลค่าตามราคาตลาดแสดงมูลค่าของบริษัทโดยการคูณราคาหุ้นด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ คุณสามารถดูบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดได้ที่นี่ หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
14.074T CLP47558.000 CLP−1.27%1534.3211000.72 CLP82.93%16.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ENELAMENEL AMERICAS SA
11.152T CLP103.950 CLP−0.03%16.574M−1.79 CLP−124.72%1.63%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
CHILEBANCO DE CHILE
9T CLP89.090 CLP0.67%96.568M7.0112.71 CLP7.80%9.63%การเงิน
มีแรงซื้อ
COPECEMPRESAS COPEC SA
7.968T CLP6130.000 CLP−1.90%340.266K9.06676.28 CLP−48.48%7.08%แร่พลังงาน
ปานกลาง
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
7.69T CLP40.810 CLP0.02%44.002M11.113.67 CLP−16.50%6.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
FALABELLAFALABELLA SA
5.116T CLP2039.000 CLP−0.24%1.558M−23.45 CLP−111.37%4.27%การค้าปลีก
ปานกลาง
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
5.072T CLP23200.000 CLP0.17%71.551K5.833976.63 CLP8.60%5.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
5.035T CLP8.330 CLP0.24%382.682M0.011367.87 CLP0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CENCOSUDCENCOSUD SA
4.751T CLP1680.000 CLP−2.95%5.408M14.62114.90 CLP−23.72%3.69%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
QUINENCOQUINENCO SA
4.4T CLP2646.200 CLP1.19%36.124K1.421867.75 CLP1627.83%24.10%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CMPCEMPRESAS CMPC SA
3.918T CLP1567.000 CLP−2.67%1.831M5.08308.56 CLP35.62%13.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ENELCHILEENEL CHILE SA
3.886T CLP56.180 CLP2.03%40.713M2.9519.04 CLP1756.77%9.67%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
3.618T CLP292.550 CLP−1.00%1007.3539.82 CLP14.88%4.04%การเงิน
ANTARCHILEANTARCHILE SA
3.268T CLP7160.000 CLP−0.90%9.496K8.19874.16 CLP−65.96%10.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
2.746T CLP53.510 CLP−2.12%27.65M0.9755.28 CLP−30.79%48.38%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MALLPLAZAPLAZA SA
2.438T CLP1243.800 CLP−0.07%172.69K10.60117.29 CLP233.92%1.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
2.384T CLP1397.700 CLP0.84%45.586K11.69119.54 CLP75.31%6.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
2.25T CLP274.380 CLP−0.19%138.872K3.4080.67 CLP616.74%7.97%สาธารณูปโภค
COLBUNCOLBUN S.A.
2.199T CLP125.390 CLP0.71%4.946M5.9321.14 CLP−24.73%8.30%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
2.162T CLP5852.000 CLP0.90%252.681K18.25320.71 CLP−30.25%2.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
1.921T CLP8879.000 CLP0.90%90.89K6.77%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
1.698T CLP288.000 CLP3.23%897.682K15.2018.95 CLP34.77%4.84%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.697T CLP683.890 CLP−0.00%2002.91234.97 CLP92.05%23.68%การเงิน
MINERAMINERA VALPARAISO
1.531T CLP12248.000 CLP0.00%4073.963096.13 CLP−10.73%13.84%สาธารณูปโภค
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
1.46T CLP8.300 CLP−1.31%2.052M2.313.59 CLP123.41%21.87%การเงิน
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
1.457T CLP2377.700 CLP5.45%4.008K7.41320.87 CLP67.97%12.83%สาธารณูปโภค
ENAEXENAEX SA
1.435T CLP11667.000 CLP0.00%2911.82986.71 CLP11.17%5.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.416T CLP6.663 CLP−1.96%303.266M2.672.50 CLP114.59%7.09%การเงิน
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1.331T CLP1241.000 CLP0.00%768.64143.59 CLP−9.70%6.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BICECORPBICECORP SA
1.155T CLP13580.000 CLP0.00%4006.72%การเงิน
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1.108T CLP1223.100 CLP0.53%377.734K14.1086.75 CLP−8.40%2.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
945.314B CLP3130.000 CLP0.94%56.453K7.80401.33 CLP−67.59%6.20%การสื่อสาร
ปานกลาง
SMUSMU SA
943.181B CLP163.390 CLP0.24%3.928M9.2717.63 CLP−17.31%8.32%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
939.99B CLP96.540 CLP−1.00%10.089M30.103.21 CLP−55.12%4.11%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
INVEXANSINVEXANS SA
912.784B CLP18.000 CLP−18.18%500K4.533.97 CLP35.47%2.47%การผลิตของผู้ผลิต
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
896.683B CLP851.300 CLP−2.04%383.017K−281.74 CLP−1352.54%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CAPCAP SA
876.065B CLP5862.000 CLP−0.27%149.501K−861.81 CLP−137.12%11.48%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
SECURITYGROUP SECURITY SA
859.037B CLP212.510 CLP0.12%388.596K8.00%การเงิน
ปานกลาง
AESANDESAES ANDES S.A
841.131B CLP81.060 CLP−0.17%185.933K−1.27 CLP97.78%0.00%สาธารณูปโภค
PROVIDAA.F.P PROVIDA
796.717B CLP2428.900 CLP0.00%9756.22390.35 CLP28.56%18.22%การเงิน
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
762.501B CLP1024.600 CLP−1.06%327.901K13.5775.53 CLP−45.11%4.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
731.11B CLP758.900 CLP3.80%8.262K6.18122.79 CLP10.44%14.77%การเงิน
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
709.375B CLP5675.000 CLP0.00%2023.481630.16 CLP21.63%16.11%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
677.94B CLP677.940 CLP−0.16%1.904M12.0156.47 CLP35.32%6.01%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
648.387B CLP321.000 CLP0.00%3.858K12.1726.37 CLP1.78%สาธารณูปโภค
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
598.944B CLP4804.300 CLP0.00%50014.56330.01 CLP−40.63%4.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
578.44B CLP5784.400 CLP−0.21%26.775K3.351725.51 CLP68.09%8.64%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ESVAL_CESVAL S.A.
553.658B CLP0.038 CLP2.70%3.546M23.750.00 CLP166.67%0.48%สาธารณูปโภค
BANVIDABANVIDA SA
544.902B CLP340.550 CLP0.00%3K8.0542.29 CLP−53.32%11.39%การเงิน
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
539.293B CLP3.580 CLP−4.51%3.496M2.081.72 CLP99.02%23.77%อื่นๆ
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
525.278B CLP235.000 CLP0.00%2.826K2.08113.01 CLP93.25%24.35%การเงิน
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
489.956B CLP3685.000 CLP0.03%306.77543.96 CLP24.16%6.67%การผลิตของผู้ผลิต
CUPRUMAFP CUPRUM SA
434.189B CLP34.000 CLP0.00%170.242K6.365.35 CLP7.58%24.85%การเงิน
ALMENDRALALMENDRAL SA
387.378B CLP21.500 CLP−0.60%919.396K6.533.29 CLP−70.64%47.91%การสื่อสาร
ปานกลาง
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
381.022B CLP310.010 CLP−0.00%8.94K4.19%การสื่อสาร
FORUSFORUS S.A.
378.967B CLP1450.000 CLP0.00%18912.39117.02 CLP−29.29%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
371.904B CLP177.000 CLP−1.67%120K−9.20 CLP−132.02%3.95%สาธารณูปโภค
CAROZZICAROZZI SA
358.685B CLP1608.000 CLP0.00%3004.93326.17 CLP43.24%5.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLUMARBLUMAR SA
347.866B CLP215.000 CLP−2.38%2.731M7.6628.07 CLP−19.82%5.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SONDASONDA S.A.
339.651B CLP389.930 CLP−0.58%461.05K8.5845.43 CLP35.05%5.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
339.463B CLP2988.900 CLP0.00%2139.60311.24 CLP−12.04%7.23%สาธารณูปโภค
RIPLEYRIPLEY CORP SA
324.366B CLP167.540 CLP−0.94%1.063M−16.38 CLP−135.52%11.94%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ESSBIO_AESSBIO SA
306.514B CLP15.000 CLP0.00%40925.360.59 CLP8.10%1.80%สาธารณูปโภค
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
291.655B CLP206.750 CLP−0.13%98K35.025.90 CLP−84.73%2.99%บริการการกระจายสินค้า
INVERCAPINVERCAP SA
275.792B CLP1845.400 CLP−2.94%19.429K−478.06 CLP−123.39%14.16%สาธารณูปโภค
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
239.702B CLP34.690 CLP0.00%1.749K13.552.56 CLP−73.93%8.42%ระบบขนส่ง
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
237.425B CLP3200.000 CLP0.00%328.16391.95 CLP5.87%4.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BESALCOBESALCO SA
236.363B CLP410.230 CLP−0.43%97.445K4.9882.36 CLP119.05%4.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
233.645B CLP83.000 CLP0.00%100168.800.49 CLP−99.02%19.69%การเงิน
SALFACORPSALFACORP SA
222.303B CLP404.260 CLP−2.59%1.369M4.7385.44 CLP31.17%4.81%การเงิน
ปานกลาง
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
218.754B CLP4.500 CLP−17.78%45K9.720.46 CLP−31.75%4.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
214.239B CLP105.190 CLP6.07%71.315K5.17%การเงิน
CAMANCHACACAMANCHACA SA
207.534B CLP50.000 CLP0.00%48.663K8.825.67 CLP−40.03%4.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WATTSWATTS SA
198.655B CLP630.000 CLP0.00%70016.0239.32 CLP−31.73%3.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
193.728B CLP3027.000 CLP0.00%2638.5778.48 CLP−78.81%4.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
186.437B CLP1331.000 CLP0.61%208288.284.62 CLP−97.02%2.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GASCOEMPRESAS GASCO SA
181.339B CLP1079.400 CLP0.00%67710.57102.10 CLP−85.16%3.08%บริการการกระจายสินค้า
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
179.503B CLP21431.000 CLP−2.25%5.342K−148.00 CLP−113.90%0.68%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
163.688B CLP136.080 CLP0.00%44315.568.75 CLP−40.87%4.83%ระบบขนส่ง
OXIQUIMOXIQUIM SA
158.927B CLP6386.000 CLP0.00%9705.901082.36 CLP4.94%7.56%บริการการกระจายสินค้า
PAZPAZ CORP SA
157.553B CLP556.000 CLP0.00%1007.0179.28 CLP−46.42%7.55%การเงิน
MASISAMASISA S.A.
136.975B CLP18.310 CLP1.61%3.328M−25.03 CLP−545.17%57.54%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
131.239B CLP595.000 CLP−0.11%72.946K8.9766.31 CLP−22.72%11.17%การเงิน
SOCOVESASOCOVESA SA
122.394B CLP100.000 CLP0.00%11.447K−13.20 CLP−143.70%1.57%การเงิน
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
121.753B CLP284.000 CLP−2.07%26.621K16.5317.18 CLP−70.85%5.83%การค้าปลีก
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
105.146B CLP290.000 CLP0.00%1.486K3.2788.72 CLP51.31%3.75%การเงิน
MELONMELON SA
100.603B CLP0.360 CLP0.00%64.303K−0.04 CLP−244.36%3.66%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QUEMCHIQUEMCHI SA
95.175B CLP780.000 CLP0.00%42823.6233.02 CLP−96.58%19.73%อื่นๆ
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
86.301B CLP142.560 CLP4.87%1.453K5.0128.46 CLP113.43%6.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DUNCANFOXDUNCAN FOX
85B CLP850.000 CLP0.00%2016.99121.60 CLP−53.51%6.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
81.892B CLP2.000 CLP0.00%7.5K77.220.03 CLP−46.15%0.00%การเงิน
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
69.934B CLP257.000 CLP0.54%84.392K9.3627.45 CLP−43.11%16.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
67.107B CLP5130.000 CLP0.00%9849.51539.29 CLP−11.87%7.93%สาธารณูปโภค
INGEVECINGEVEC SA
61.02B CLP56.500 CLP0.00%83.762K5.939.52 CLP−0.26%4.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IANSAEMPRESAS IANSA SA
58.165B CLP14.600 CLP0.00%341.108K13.881.05 CLP0.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
52.767B CLP89.200 CLP0.11%3.3K6.9612.82 CLP−51.12%5.04%การเงิน
CINTACCINTAC SA
44.1B CLP101.000 CLP0.73%5.994K−116.60 CLP−474.32%41.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EDELPAENVASES DEL PACIFICO SA
42.366B CLP50.000 CLP0.00%10.965K−3.71 CLP22.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POLOCLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRIS
42.188B CLP2700000.000 CLP0.00%20.00%บริการผู้บริโภค
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
40.729B CLP131.000 CLP0.00%2061.5087.19 CLP316.94%23.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร