ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

หุ้นชิลี ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทชิลี สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
2.442TCLP70.360CLP−0.76%−0.540CLP
มีแรงขาย
5.361M377.17M3.639TCLP0.7792.56CLP13ระบบขนส่ง
QUINENCOQUINENCO SA
1.893TCLP2791.000CLP−0.32%−9.000CLP
มีแรงซื้อ
36.932K103.077M4.656TCLP21.749Kการค้าปลีก
COPECEMPRESAS COPEC SA
1.355TCLP6061.000CLP−1.04%−64.000CLP
มีแรงขายรุนแรง
138.636K840.273M7.962TCLP4.821274.29CLPแร่พลังงาน
ANTARCHILEANTARCHILE SA
907.048BCLP7130.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
56399.28K3.254TCLP2.942423.89CLPการเงิน
CHILEBANCO DE CHILE
792.922BCLP84.010CLP−0.70%−0.590CLP
มีแรงขาย
2.088M175.439M8.546TCLP6.3713.33CLPการเงิน
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
774.959BCLP34.400CLP−0.43%−0.150CLP
ปานกลาง
6.402M220.228M6.511TCLP4.98CLP9.988Kการเงิน
FALABELLAFALABELLA SA
652.031BCLP1531.300CLP0.67%10.200CLP
มีแรงขาย
330.781K506.525M3.816TCLP12.66123.18CLP98.43Kการค้าปลีก
CAPCAP SA
564.036BCLP7260.000CLP4.30%299.000CLP
มีแรงซื้อ
181.841K1.32B1.04TCLP3.571917.20CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENELAMENEL AMERICAS SA
563.64BCLP117.000CLP−0.43%−0.500CLP
มีแรงซื้อ
1.751M204.906M12.606TCLP−0.54CLP16.461Kสาธารณูปโภค
BCIBCO CREDITO INVERS
520.391BCLP24150.000CLP−0.21%−52.000CLP
มีแรงขาย
2.59K62.549M4.086TCLP5.774191.29CLPการเงิน
CENCOSUDCENCOSUD SA
471.91BCLP1300.000CLP−1.89%−25.100CLP
มีแรงขาย
204.999K266.499M3.748TCLP8.80150.82CLP116.214Kการค้าปลีก
SQM_AQUIMICA Y MINERA
445.409BCLP74901.000CLP−2.62%−2015.000CLP
มีแรงขาย
3224.703K23.482TCLP8.359289.92CLP6.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INVERCAPINVERCAP SA
426.631BCLP2300.000CLP1.77%40.000CLP
มีแรงซื้อ
6.009K13.821M337.753BCLP1879.91CLPสาธารณูปโภค
COLBUNCOLBUN S.A.
414.858BCLP84.010CLP1.08%0.900CLP
ปานกลาง
6.836M574.308M1.457TCLP2.9228.09CLP1.193Kสาธารณูปโภค
CMPCEMPRESAS CMPC SA
409.923BCLP1470.000CLP−0.49%−7.200CLP
มีแรงขาย
73.071K107.414M3.693TCLP4.84301.70CLP20.01Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MINERAMINERA VALPARAISO
332.202BCLP11499.000CLP7.17%769.000CLP
มีแรงซื้อ
5.059K58.173M1.341TCLP4.072633.25CLP1.195Kสาธารณูปโภค
ITAUCORPITAU CORPBANCA
277.806BCLP1.878CLP1.84%0.034CLP
มีแรงซื้อ
78.992M148.346M1.795TCLP4.190.43CLPการเงิน
CCUCOMPANIA CERVECERI
199.163BCLP5585.000CLP−0.80%−45.000CLP
มีแรงซื้อ
15.539K86.785M2.08TCLP13.90392.31CLP9.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
183.406BCLP9.450CLP−0.01%−0.001CLP
ปานกลาง
1.189M11.235M1.662TCLP3.662.61CLP15การเงิน
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
164.434BCLP7.630CLP0.04%0.003CLP
มีแรงขาย
3.201M24.425M1.621TCLP4.201.88CLP2การเงิน
BANVIDABANVIDA SA
135.03BCLP296.010CLP−0.33%−0.990CLP
มีแรงซื้อ
31994.427K475.22BCLP4.1671.35CLPการเงิน
HABITATAFP HABITAT SA
129.863BCLP415.000CLP−0.15%−0.640CLP
มีแรงขาย
14.969K6.212M415.64BCLP3.80109.43CLP1.542Kการเงิน
PASURFORESTAL PACIFICO
125.926BCLP4750.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
29137.75K593.75BCLP2.941613.64CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENELGXCHENEL GENERACION CH
115.941BCLP170.000CLP−0.29%−0.490CLP
มีแรงซื้อ
351K59.67M1.398TCLP15.8211.25CLP658สาธารณูปโภค
PROVIDAAFP PROVIDA
101.017BCLP1250.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
2.01K2.513M410.02BCLP3.03402.70CLP1.866Kการเงิน
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
100.645BCLP207.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
10.054K2.081M1.227TCLP16.7312.31CLP1.725Kสาธารณูปโภค
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
98.81BCLP1060.000CLP0.47%5.000CLP
มีแรงขาย
51.113K54.18M785.124BCLP8.09130.97CLP3.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SECURITYGRUPO SECURITY SA
88.603BCLP166.430CLP1.20%1.970CLP
มีแรงซื้อ
458.807K76.359M664.803BCLP3.184Kการเงิน
ILCINV LA CONSTRUCCIO
88.419BCLP2785.000CLP3.00%81.200CLP
มีแรงขาย
4861.354M270.38BCLPการเงิน
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
85.763BCLP3.500CLP1.07%0.037CLP
มีแรงซื้อ
30.4M106.4M521.668BCLP2.421.36CLP2การเงิน
ENELCHILEENEL CHILE SA
85.154BCLP37.500CLP0.94%0.350CLP
มีแรงซื้อ
65.595M2.46B2.57TCLP2.69CLP2.215Kสาธารณูปโภค
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
81.056BCLP1199.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
1.498K1.796M2.045TCLP13.0290.46CLP409การเงิน
RIPLEYRIPLEY CORP SA
78.567BCLP140.000CLP1.85%2.540CLP
มีแรงขาย
97.373K13.632M266.13BCLP5.2825.71CLP20.299Kการค้าปลีก
SMUSMU SA
75.707BCLP109.000CLP0.53%0.570CLP
มีแรงซื้อ
70.345K7.668M625.921BCLP5.0622.50CLP25.046Kการค้าปลีก
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
74.975BCLP2634.000CLP2.01%52.000CLP
มีแรงขาย
31.632K83.319M779.808BCLP1.841372.57CLP12.246Kการสื่อสาร
ENAEXENAEX SA
70.984BCLP9131.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
982.179K1.123TCLP8.811035.99CLPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
59.801BCLP96.500CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
150K14.475M939.6BCLP20.564.62CLPระบบขนส่ง
IAMINVERSIONES AGUAS
48.99BCLP487.000CLP0.02%0.110CLP
มีแรงซื้อ
206.688K100.657M486.89BCLP13.5036.31CLP1.083Kสาธารณูปโภค
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
47.822BCLP121.000CLP−5.07%−6.460CLP
มีแรงขายรุนแรง
12.806K1.55M267.813BCLP−31.79CLP631สาธารณูปโภค
HFHORTIFRUT S.A.
46.923BCLP742.000CLP0.29%2.110CLP
มีแรงขาย
1611.872K427.156BCLP8.2789.43CLP26.157Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MALLPLAZAPLAZA SA
46.556BCLP998.990CLP−0.00%−0.010CLP
มีแรงซื้อ
297296.7K1.958TCLP29.0034.30CLP650การเงิน
HITESEMPRESAS HITES S A
41.691BCLP86.880CLP−1.36%−1.200CLP
มีแรงขาย
6.769K588.091K33.217BCLP1.4262.20CLPการค้าปลีก
FORUSFORUS S.A.
39.35BCLP967.840CLP−2.24%−22.130CLP
มีแรงขาย
503486.824K255.877BCLP7.28135.98CLPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
38.409BCLP216.000CLP0.38%0.820CLP
ปานกลาง
793171.288K303.547BCLP8.5525.15CLP2.566Kบริการการกระจายสินค้า
SOCOVESASOCOVESA SA
38.115BCLP97.210CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
17817.303K118.979BCLP5.1718.80CLPการเงิน
ALMENDRALALMENDRAL SA
36.508BCLP20.520CLP3.01%0.600CLP
มีแรงซื้อ
1002.052K358.91BCLP1.6212.30CLP12.249Kการสื่อสาร
ECLENGIE ENERGIA
36.042BCLP487.900CLP0.60%2.900CLP
ปานกลาง
14.223K6.939M510.855BCLP−41.34CLP866สาธารณูปโภค
SONDASONDA S.A.
34.864BCLP320.320CLP−2.11%−6.890CLP
มีแรงขาย
1.6K512.512K285.019BCLP9.5834.17CLP13.522Kบริการการกระจายสินค้า
SALFACORPSALFACORP SA
30.813BCLP240.000CLP−4.34%−10.900CLP
มีแรงขาย
37990.96K112.88BCLP3.4673.70CLP16.467Kการเงิน
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
27.533BCLP4.900CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
153.061K749.999K20.251BCLP−1.20CLP4.959Kการค้าปลีก
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
23.438BCLP980.000CLP−1.01%−10.000CLP
มีแรงซื้อ
22.38K21.932M896.659BCLP10.3093.88CLPการเงิน
PAZPAZ CORP SA
23.041BCLP316.900CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
928294.083K89.8BCLP2.03151.80CLP1.307Kการเงิน
BESALCOBESALCO SA
18.562BCLP315.000CLP0.67%2.090CLP
มีแรงขาย
500157.5K180.29BCLP8.5037.60CLP19.665Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MASISAMASISA S.A.
17.666BCLP28.500CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
39.306K1.12M213.205BCLP4.306.61CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
11.454BCLP272.870CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
14238.748K74.252BCLP5.5249.46CLP83อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
−2.509BCLP179.900CLP10.54%17.160CLP
มีแรงขาย
21.514K3.87M16.274BCLP−5.32CLP205บริการผู้บริโภค
SALMOCAMSALMONES CAMANCHAC
−7.124BCLP3250.600CLP−3.78%−127.800CLP
มีแรงซื้อ
6K19.504M250.661BCLP6.08548.81CLPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENJOYENJOY SA
−76.345BCLP1.390CLP0.00%0.000CLP
ปานกลาง
1.562M2.172M55.602BCLP−1.22CLPบริการผู้บริโภค
LTMLATAM AIRLINES GP
−3.536TCLP5.950CLP1.71%0.100CLP
ปานกลาง
83.321M495.76M435.335BCLP−727.90CLP29.114Kระบบขนส่ง
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.600CLP−1.64%−0.010CLP
มีแรงซื้อ
3.919M2.351M12.146BCLPสาธารณูปโภค