หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
173.000.00%0.00ซื้อ0147.932B14.5011.933727.00ในทางอุตสาหกรรม
AIG AMER INTL GRP
51.950.00%0.00ซื้อ030876.754B-187.7549600.00ไฟแนนซ์
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
87.100.00%0.00ซื้อ482.524K594.517B20.234.311580.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AXP AMER EXPRESS CO
117.390.00%0.00ซื้อ067403.671B16.394942.0459000.00ไฟแนนซ์
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00ซื้อ090.079B-0.67ไฟแนนซ์
BICECORP BICECORP SA
14025.000.18%25.00ซื้อ2.500K1191.218B12.481121.795.00ไฟแนนซ์
BINT BCO INTERNACIONAL
80.500.00%0.00ซื้อ0
BKNG BOOKING HLDGS INC
1942.000.00%0.00ซื้อ053183.729B20.6859168.9224500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CAMPOS INV CAMPOS CHILE
29.000.00%0.00ซื้อ027.109B-2.24สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00ซื้อ03.244B-577.444.00ไฟแนนซ์
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
264.780.00%0.00ซื้อ026.478B-6.01112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
500.000.00%0.00ซื้อ34340.984B290.00ไฟแนนซ์
COST COSTCO WHOLESALE
237.780.00%0.00ซื้อ074054.502B32.775174.80143000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPK CHESAPEAKE UTILITY
90.670.00%0.00ซื้อ01043.829B26.422416.34983.00สาธารณูปโภค
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
194.640.00%0.00ซื้อ6.843K15.037B-32.38สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CSCO CISCO SYSTEMS
56.900.00%0.00ซื้อ0168151.028B20.681877.3974200.00เทคโนโลยี
CTISA ELECTROLUX CHILE
940.000.00%0.00ซื้อ0278.835B-228.711803.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CVA COSTA VERDE AERONA
1000.000.00%0.00ซื้อ01480.395B101.099.89100.00ในทางอุตสาหกรรม
EBAY EBAY INC
37.800.00%0.00ซื้อ021800.188B16.341544.9314000.00เทคโนโลยี
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00ซื้อ074.563B18.17313.63142.00สาธารณูปโภค
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1418.000.00%0.00ซื้อ01631.752B13.67103.70696.00สาธารณูปโภค
ESSBIO_A ESSBIO SA
15.000.00%0.00ซื้อ0317.355B20.600.731376.00สาธารณูปโภค
HAL HALLIBURTON
31.460.00%0.00ซื้อ014917.955B12.861328.8960000.00พลังงาน
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
3.702.75%0.10แนะนำให้ซื้อ58.582K4.543B101.640.0437.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
HIPICO CLUB HIPICO STGO
18000000.000.00%0.00ซื้อ025.200B95.04189393.60509.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HIPODROMOA HIPODROMO CHILE SA
430000.000.00%0.00ซื้อ029.701B208.142065.90592.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
HON HONEYWELL INTL INC
155.370.00%0.00ซื้อ083835.195B27.664217.09114000.00ในทางอุตสาหกรรม
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
1.300.00%0.00ซื้อ01.314B7.550.1719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IACSA INVERSIONES AGRICO
82.000.00%0.00ขาย023.703B-0.86322.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IANSA EMPRESAS IANSA SA
14.710.00%0.00ซื้อ058.603B-1.0970.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1450.000.00%0.00ซื้อ033.495B14.34101.114.00ไฟแนนซ์
IPAL IND PROD ALIMENTIC
1210.500.00%0.00ซื้อ013.307B4.81251.783821.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
22.000.00%0.00ซื้อ079.336B-2.521118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JNJ JOHNSON & JOHNSON
136.320.00%0.00ซื้อ0249471.582B25.663718.23135100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
114.200.00%0.00ซื้อ0243585.940B11.956308.70255998.00ไฟแนนซ์
KO COCA-COLA CO
46.670.00%0.00ซื้อ0142282.178B30.901089.0362600.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
41500.000.00%0.00ซื้อ7347.598B-573.813722.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MARINSA MARITIMA DE INVERS
48.990.00%0.00ซื้อ0137.907B-9.663.00ในทางอุตสาหกรรม
MDLZ MONDELEZ INTL INC
47.320.00%0.00ซื้อ050999.599B24.081483.1380000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
1036.800.00%0.00ซื้อ0214.498B18.3256.602618.00ในทางอุตสาหกรรม
MRK MERCK & CO INC
84.020.00%0.00ซื้อ0137390.016B24.802165.7069000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NAVIERA GRP EMPR NAVIERAS
20.990.00%0.00ซื้อ115.500K145.037B5.473.844120.00ในทางอุตสาหกรรม
PEP PEPSICO INC
116.560.00%0.00ซื้อ0124019.333B14.806016.82267000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PG PROCTER & GAMBLE
103.560.00%0.00ซื้อ0182702.263B25.792889.4092000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
50.000.00%0.00ซื้อ0101.835B5.349.36739.00ไฟแนนซ์
PREVISION CIA SEGUROS VIDA S
560.000.00%0.00ซื้อ0230.916B5.6798.80872.00ไฟแนนซ์
PROVIDA AFP PROVIDA
3250.000.00%0.00ซื้อ2.691K1066.051B11.45283.932412.00ไฟแนนซ์
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00ขาย0150.178B-188.2093.00สาธารณูปโภค
QCOM QUALCOMM INC
84.270.00%0.00ซื้อ067163.988B44.971233.9235400.00เทคโนโลยี
QUILICURA QUILICURA SA
485.000.00%0.00ซื้อ09.700B6.4675.03วัสดุพื้นฐาน
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00ซื้อ0196.384B6.812.355.00ไฟแนนซ์
SBUX STARBUCKS CORP
77.770.00%0.00ซื้อ064788.920B34.111579.56291000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TRICAHUE INV TRICAHUE
950.000.00%0.00ซื้อ031.723B14.7564.422.00สาธารณูปโภค
TRV TRAVELERS COMPANIE
132.810.00%0.00ซื้อ026185.720B14.986727.7630400.00ไฟแนนซ์
UNESPA INV UNESPA SA
380.000.00%0.00ซื้อ07.600B20.5618.484.00ไฟแนนซ์
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1490000.000.00%0.00ซื้อ06.258B-155047.60สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
UNP UNION PACIFIC CORP
167.150.00%0.00ซื้อ083787.802B21.355569.3940053.00ในทางอุตสาหกรรม
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
158.000.00%0.00ซื้อ0190.055B12.5812.56964.00ในทางอุตสาหกรรม
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00ซื้อ0191.250B11.47222.37690.00วัสดุพื้นฐาน
VZ VERIZON COMMUN
56.770.00%0.00ซื้อ0162856.065B15.022624.51139400.00บริการโทรคมนาคม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ