หุ้นชิลีที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นชิลี ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
99.95890.100 CLP0.00%5.637K1.0029.722B CLP5.53160.83 CLP+58.57%17.86%การเงิน
ESVAL_CESVAL S.A.
98.530.037 CLP0.00%3.681M0.62553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%สาธารณูปโภค
CUPRUMAFP CUPRUM SA
96.1942.000 CLP0.00%64.131K0.95536.351B CLP7.855.35 CLP+7.58%20.12%การเงิน
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
79.04107.940 CLP0.00%3.863K0.001.051T CLP2.4643.92 CLP+850.61%3.68%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
SECURITYGROUP SECURITY SA
72.20231.470 CLP+1.40%1.295M1.59922.744B CLP5.1245.22 CLP+49.18%8.32%การเงิน
IANSAEMPRESAS IANSA SA
71.9425.790 CLP−10.42%642.317K2.56114.696B CLP24.521.05 CLP0.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
71.633.400 CLP0.00%841.813K4.504.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%การค้าปลีก
CAPCAP SA
70.686049.900 CLP+0.43%102.87K0.49900.275B CLP−794.70 CLP−141.45%11.17%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง