ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

หุ้นชิลีที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นชิลี ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
CGETCGE TRANSMISION SA
100.0018.910CLP5.06%0.910CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
12.806K242.161K
CUPRUMAFP CUPRUM SA
99.9940.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
128.668K5.147M510.81BCLP7.965.03CLP1.281Kการเงิน
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS
89.892260.200CLP0.28%6.200CLP
มีแรงซื้อ
78.119K176.565M255.997BCLP6.27359.48CLP2.28Kสาธารณูปโภค
SCHWAGERSCHWAGER SA
86.790.610CLP3.57%0.021CLP
มีแรงซื้อ
20.528M12.522M11.728BCLPสาธารณูปโภค
INDISAINST DIAGNOSTICO
81.881644.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
2.939K4.832M231.689BCLP12.28133.87CLP2.964Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CAMANCHACACAMANCHACA SA
79.3758.500CLP−0.85%−0.500CLP
มีแรงซื้อ
17.98M1.052B244.89BCLP6.249.45CLP3.8Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
78.7896.500CLP1.58%1.500CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
5.271M508.697M924.995BCLPระบบขนส่ง
PROVIDAAFP PROVIDA
77.371250.000CLP2.46%30.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
11.62K14.525M400.179BCLP3.03402.70CLP1.866Kการเงิน
ENELAMENEL AMERICAS SA
74.99117.500CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
42.762M5.025B12.606TCLP−0.54CLP16.461Kสาธารณูปโภค
MASISAMASISA S.A.
74.4128.500CLP0.35%0.100CLP
มีแรงซื้อ
18.054M514.546M212.457BCLP4.306.61CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NUTRAVALORINVERS NUTRAVALOR
73.12124.000CLP−0.80%−1.000CLP
ปานกลาง
107.016K13.27M38.863BCLP1.07116.94CLPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MALLPLAZAPLAZA SA
72.48999.000CLP0.40%4.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
105.485K105.38M1.95TCLP29.0034.30CLP650การเงิน
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
72.39142.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
37K5.254M170.809BCLP10.4913.54CLP0.996Kระบบขนส่ง
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
72.30207.000CLP0.49%1.000CLP
มีแรงซื้อ
1.447M299.571M1.221TCLP16.7312.31CLP1.725Kสาธารณูปโภค