บริษัทชิลีที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

หุ้นชิลีเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

สัญลักษณ์
รายได้
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ANTARCHILEANTARCHILE SA
26.876T CLP7225.000 CLP0.00%773.297T CLP8.27874.16 CLP−65.96%10.34%การเงิน
มีแรงซื้อ
COPECEMPRESAS COPEC SA
26.876T CLP6249.000 CLP0.84%809.736K8.123T CLP9.24676.28 CLP−48.48%6.95%แร่พลังงาน
ปานกลาง
CENCOSUDCENCOSUD SA
15.128T CLP1731.000 CLP−1.42%4.212M4.895T CLP19.1490.45 CLP−52.66%3.58%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ENELAMENEL AMERICAS SA
13.338T CLP103.980 CLP2.44%42.983M11.155T CLP−1.79 CLP−124.72%1.63%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
FALABELLAFALABELLA SA
12.291T CLP2044.000 CLP−0.29%3.348M5.128T CLP−23.45 CLP−111.37%4.26%การค้าปลีก
ปานกลาง
QUINENCOQUINENCO SA
10.22T CLP2615.000 CLP−1.67%56.907K4.348T CLP1.401867.75 CLP1627.83%24.39%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
9.357T CLP48169.000 CLP0.00%8614.26T CLP4.3811000.72 CLP82.93%15.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
8.179T CLP8.310 CLP−2.12%742.635M5.023T CLP0.011367.87 CLP0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CMPCEMPRESAS CMPC SA
6.828T CLP1610.000 CLP−0.92%2.192M4.025T CLP5.22308.56 CLP35.62%12.90%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
CHILEBANCO DE CHILE
5.432T CLP88.500 CLP−2.48%64.654M8.94T CLP6.9612.71 CLP7.80%9.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
5.16T CLP40.800 CLP−1.09%126.788M7.689T CLP11.113.67 CLP−16.50%6.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
INVEXANSINVEXANS SA
4.477T CLP22.000 CLP0.00%1.534K1.116T CLP5.543.97 CLP35.47%2.02%การผลิตของผู้ผลิต
ENELCHILEENEL CHILE SA
4.379T CLP55.060 CLP−3.49%42.139M3.808T CLP2.8919.04 CLP1756.77%9.86%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
3.538T CLP292.550 CLP−1.00%1003.618T CLP7.3539.82 CLP14.88%4.04%การเงิน
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
3.519T CLP23160.000 CLP−2.69%84.225K4.413T CLP5.744033.22 CLP8.60%5.74%การเงิน
มีแรงซื้อ
SKSIGDO KOPPERS S.A.
3.448T CLP1241.000 CLP0.00%2681.331T CLP8.64143.59 CLP−9.70%6.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
3.25T CLP274.890 CLP−0.04%47.317K2.255T CLP3.4180.67 CLP616.74%7.95%สาธารณูปโภค
SMUSMU SA
2.826T CLP163.000 CLP−2.34%3.249M940.93B CLP9.2517.63 CLP−17.31%8.34%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
2.711T CLP5800.000 CLP−1.69%255.521K2.143T CLP18.08320.71 CLP−30.25%2.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CAPCAP SA
2.626T CLP5878.000 CLP−1.19%190.096K878.456B CLP−861.81 CLP−137.12%11.45%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
INVERCAPINVERCAP SA
2.626T CLP1901.300 CLP−2.35%37.238K284.146B CLP−478.06 CLP−123.39%13.74%สาธารณูปโภค
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
2.561T CLP5796.800 CLP−0.02%13.83K579.68B CLP3.361725.51 CLP68.09%8.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMENDRALALMENDRAL SA
2.541T CLP21.630 CLP−0.96%1.753M389.72B CLP6.573.29 CLP−70.64%47.62%การสื่อสาร
ปานกลาง
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
2.541T CLP3101.000 CLP−2.62%141.112K936.555B CLP7.73401.33 CLP−67.59%6.26%การสื่อสาร
ปานกลาง
AESANDESAES ANDES S.A
2.253T CLP81.200 CLP−0.87%292.141K842.584B CLP−1.27 CLP97.78%0.00%สาธารณูปโภค
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
2.2T CLP321.000 CLP0.00%3.858K648.387B CLP12.1726.37 CLP1.78%สาธารณูปโภค
RIPLEYRIPLEY CORP SA
2.075T CLP169.130 CLP−0.92%3.355M327.445B CLP−16.38 CLP−135.52%11.83%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MINERAMINERA VALPARAISO
1.725T CLP12248.000 CLP0.07%3.879K1.531T CLP3.963096.13 CLP−10.73%13.84%สาธารณูปโภค
COLBUNCOLBUN S.A.
1.724T CLP124.500 CLP−1.50%10.775M2.183T CLP5.8921.14 CLP−24.73%8.35%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ENAEXENAEX SA
1.703T CLP11667.000 CLP0.00%221.435T CLP11.82986.71 CLP11.17%5.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
1.678T CLP869.000 CLP−0.72%500.399K915.326B CLP−281.74 CLP−1352.54%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
1.645T CLP3683.900 CLP0.93%300489.956B CLP6.77543.96 CLP24.16%6.67%การผลิตของผู้ผลิต
CAROZZICAROZZI SA
1.351T CLP1608.000 CLP0.00%300358.685B CLP4.93326.17 CLP43.24%5.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SONDASONDA S.A.
1.068T CLP392.220 CLP−0.26%445.393K341.646B CLP8.6345.43 CLP35.05%5.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
870.582B CLP1035.600 CLP−0.50%125.733K770.687B CLP13.7175.53 CLP−45.11%4.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
854.711B CLP2988.900 CLP−0.70%40.338K339.463B CLP9.60311.24 CLP−12.04%7.23%สาธารณูปโภค
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
840.566B CLP34.690 CLP0.00%1.732K239.702B CLP13.552.56 CLP−73.93%8.42%ระบบขนส่ง
SALFACORPSALFACORP SA
829.374B CLP415.000 CLP−2.82%643.148K228.209B CLP4.8685.44 CLP31.17%4.69%การเงิน
ปานกลาง
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
814.735B CLP180.000 CLP−0.20%1.126K378.963B CLP−9.20 CLP−132.02%3.88%สาธารณูปโภค
BESALCOBESALCO SA
784.841B CLP412.000 CLP−0.04%1.425K237.481B CLP5.0082.36 CLP119.05%4.88%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
CAMANCHACACAMANCHACA SA
631.495B CLP50.000 CLP0.00%48.663K207.534B CLP8.825.67 CLP−40.03%4.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WATTSWATTS SA
603.695B CLP630.000 CLP−0.05%76198.655B CLP16.0239.32 CLP−31.73%3.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BLUMARBLUMAR SA
576.419B CLP220.250 CLP−2.21%1.945M356.361B CLP7.8528.07 CLP−19.82%5.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
575.465B CLP679.030 CLP−0.75%145.084K679.03B CLP12.0256.47 CLP35.32%6.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
575.465B CLP279.000 CLP−1.93%16.561M1.645T CLP14.7218.95 CLP34.77%4.99%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
561.797B CLP207.010 CLP−0.83%100.839K292.022B CLP35.075.90 CLP−84.73%2.99%บริการการกระจายสินค้า
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
542.911B CLP135.940 CLP−4.64%1686.301B CLP4.7828.46 CLP113.43%6.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GASCOEMPRESAS GASCO SA
533.832B CLP1079.400 CLP0.40%6.882K181.339B CLP10.57102.10 CLP−85.16%3.08%บริการการกระจายสินค้า
IANSAEMPRESAS IANSA SA
482.505B CLP14.600 CLP0.00%288.821K58.165B CLP13.881.05 CLP0.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MASISAMASISA S.A.
437.748B CLP18.020 CLP−9.67%116.232M134.806B CLP−25.03 CLP−545.17%58.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
425.913B CLP131.000 CLP0.00%20640.729B CLP1.5087.19 CLP316.94%23.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
403.454B CLP97.520 CLP−0.59%1.23M949.532B CLP30.403.21 CLP−55.12%4.07%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CINTACCINTAC SA
390.289B CLP100.270 CLP0.00%10.091K44.1B CLP−116.60 CLP−474.32%41.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
388.647B CLP3027.000 CLP0.00%1193.728B CLP38.5778.48 CLP−78.81%4.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MALLPLAZAPLAZA SA
383.864B CLP1244.700 CLP1.07%168.323K2.44T CLP10.61117.29 CLP233.92%1.84%การเงิน
มีแรงซื้อ
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
373.363B CLP5.400 CLP−3.00%157.115K23.008B CLP−13.91 CLP−419.64%0.00%การค้าปลีก
HITESEMPRESAS HITES S A
368.394B CLP96.000 CLP0.00%48.366K36.204B CLP−13.40 CLP−114.79%7.35%การค้าปลีก
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
325.814B CLP3200.000 CLP0.00%32237.425B CLP8.16391.95 CLP5.87%4.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FORUSFORUS S.A.
315.055B CLP1450.000 CLP−1.10%267378.967B CLP12.39117.02 CLP−29.29%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
ENJOYENJOY SA
306.17B CLP0.607 CLP−6.90%121.722M24.281B CLP−1.34 CLP−10.03%0.00%บริการผู้บริโภค
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
303.698B CLP4804.300 CLP0.00%752598.944B CLP14.56330.01 CLP−40.63%4.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
296.35B CLP4.500 CLP−17.78%45K218.754B CLP9.720.46 CLP−31.75%4.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
289.055B CLP1386.000 CLP−1.79%241.463K2.364T CLP11.59119.54 CLP75.31%6.13%การเงิน
มีแรงซื้อ
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
272.442B CLP2254.800 CLP0.00%2.12K1.381T CLP7.03320.87 CLP67.97%13.53%สาธารณูปโภค
INGEVECINGEVEC SA
272.245B CLP56.500 CLP0.00%83.762K61.02B CLP5.939.52 CLP−0.26%4.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
OXIQUIMOXIQUIM SA
264.695B CLP6386.000 CLP0.00%1.048K158.927B CLP5.901082.36 CLP4.94%7.56%บริการการกระจายสินค้า
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
259.992B CLP21925.000 CLP−1.93%7.402K183.641B CLP−148.00 CLP−113.90%0.66%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DUNCANFOXDUNCAN FOX
259.577B CLP850.000 CLP0.00%20185B CLP6.99121.60 CLP−53.51%6.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ESVAL_CESVAL S.A.
257.15B CLP0.038 CLP2.70%3.546M553.658B CLP23.750.00 CLP166.67%0.48%สาธารณูปโภค
PROVIDAA.F.P PROVIDA
251.363B CLP2428.900 CLP7.47%2.593K796.717B CLP6.22390.35 CLP28.56%18.22%การเงิน
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
245.343B CLP1216.700 CLP1.22%2.288M1.102T CLP14.0386.75 CLP−8.40%2.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
MELONMELON SA
244.968B CLP0.360 CLP0.00%64.303K100.603B CLP−0.04 CLP−244.36%3.66%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SOCOVESASOCOVESA SA
233.321B CLP100.000 CLP0.00%100K122.394B CLP−13.20 CLP−143.70%1.57%การเงิน
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
227B CLP731.110 CLP0.00%6.466K731.11B CLP5.95122.79 CLP10.44%14.77%การเงิน
ESSBIO_AESSBIO SA
218.855B CLP15.000 CLP0.00%409306.514B CLP25.360.59 CLP8.10%1.80%สาธารณูปโภค
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
209.422B CLP284.000 CLP−2.07%26.621K121.753B CLP16.5317.18 CLP−70.85%5.83%การค้าปลีก
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
191.288B CLP1322.900 CLP0.00%383186.437B CLP286.524.62 CLP−97.02%2.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
CUPRUMAFP CUPRUM SA
164.609B CLP34.000 CLP0.00%1.471K434.189B CLP6.365.35 CLP7.58%24.85%การเงิน
PAZPAZ CORP SA
148.807B CLP556.000 CLP0.00%100157.553B CLP7.0179.28 CLP−46.42%7.55%การเงิน
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
143.54B CLP136.080 CLP0.00%443163.688B CLP15.568.75 CLP−40.87%4.83%ระบบขนส่ง
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
139.94B CLP255.610 CLP1.00%77.044K69.556B CLP9.3127.45 CLP−43.11%16.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CICCOMPANIAS CIC SA
110.488B CLP29.000 CLP0.00%34.822K34.261B CLP−0.26 CLP−101.81%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
97.007B CLP99.170 CLP0.00%18.346K201.979B CLP5.48%การเงิน
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
82.285B CLP190.000 CLP0.00%10639.308B CLP9.7919.41 CLP11.20%5.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
71.463B CLP83.000 CLP0.00%100233.645B CLP168.800.49 CLP−99.02%19.69%การเงิน
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
65.294B CLP89.100 CLP−0.11%23052.767B CLP6.9512.82 CLP−51.12%5.04%การเงิน
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
58.308B CLP290.000 CLP0.00%1.486K105.146B CLP3.2788.72 CLP51.31%3.75%การเงิน
EDELPAENVASES DEL PACIFICO SA
55.78B CLP50.000 CLP0.00%10.965K42.366B CLP−3.71 CLP22.11%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
55.405B CLP3.400 CLP0.00%148.102K4.29B CLP0.566.02 CLP136.80%0.00%การค้าปลีก
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
50.339B CLP5130.000 CLP0.00%98467.107B CLP9.51539.29 CLP−11.87%7.93%สาธารณูปโภค
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
43.027B CLP595.680 CLP−1.65%126.796K131.389B CLP8.9866.31 CLP−22.72%11.15%การเงิน
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
40.839B CLP580.000 CLP0.00%10K35.67B CLP28.8920.08 CLP33.89%1.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOLSASTGOBOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
29.962B CLP368.000 CLP0.00%56617.664B CLP1.69218.36 CLP32.46%13.65%การเงิน
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
28.847B CLP125.000 CLP0.00%1K12.5B CLP12.1610.28 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
EMILIANAVINEDOS EMILIANA SA
25.452B CLP25.000 CLP−15.25%6.108K18.775B CLP39.510.63 CLP−79.23%1.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
25.258B CLP8.410 CLP0.00%487.908K1.479T CLP2.343.59 CLP123.41%21.59%การเงิน
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
23.521B CLP125.000 CLP0.00%40020.252B CLP−0.22 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
23.477B CLP683.890 CLP0.00%1.665K1.697T CLP2.91234.97 CLP92.05%23.68%การเงิน
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
14.516B CLP583.000 CLP0.00%1.878K26.45B CLP45.9012.70 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
10.795B CLP6.796 CLP1.15%51.277M1.444T CLP2.722.50 CLP114.59%6.95%การเงิน