ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

หุ้นสามัญหุ้นชิลี

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นชิลี ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
AAISAADM AMERICANA DE I
135.000CLP−6.90%−10.010CLP
มีแรงขายรุนแรง
21.356K2.883Mการเงิน
AESANDESAES ANDES S.A
122.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
77.829K9.495M1.266TCLP−60.51CLPสาธารณูปโภค
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
206.000CLP−0.15%−0.300CLP
มีแรงซื้อ
13.879M2.859B1.223TCLP16.7612.31CLP1.725Kสาธารณูปโภค
ALMENDRALALMENDRAL SA
20.000CLP0.40%0.080CLP
มีแรงขาย
48.113K962.26K358.91BCLP1.6212.30CLP12.249Kการสื่อสาร
ANTARCHILEANTARCHILE SA
7097.000CLP−0.04%−3.000CLP
มีแรงขาย
20.589K146.12M3.24TCLP2.932423.89CLPการเงิน
BCIBCO CREDITO INVERS
24115.000CLP−1.61%−395.000CLP
มีแรงขายรุนแรง
219.069K5.283B4.138TCLP5.854191.29CLPการเงิน
BESALCOBESALCO SA
319.860CLP1.66%5.210CLP
มีแรงซื้อ
84.757K27.11M181.293BCLP8.3737.60CLP19.665Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BICECORPBICECORP SA
12570.000CLP−0.55%−70.000CLP
มีแรงขาย
2.91K36.579M1.076TCLPการเงิน
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
34.620CLP1.08%0.370CLP
มีแรงซื้อ
149.039M5.16B6.454TCLP4.98CLP9.988Kการเงิน
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SA
704.900CLP0.70%4.900CLP
มีแรงซื้อ
1.882K1.327M1.736TCLP3.69189.75CLP1การเงิน
CAMANCHACACAMANCHACA SA
58.360CLP−0.75%−0.440CLP
มีแรงซื้อ
61335.775K244.06BCLP6.229.45CLP3.8Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAPCAP SA
6530.000CLP2.03%130.000CLP
มีแรงซื้อ
295.696K1.931B956.468BCLP3.341917.20CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CCUCOMPANIA CERVECERI
5395.800CLP−1.89%−104.200CLP
มีแรงซื้อ
721.381K3.892B2.032TCLP14.02392.31CLP9.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
1139.000CLP−2.40%−28.000CLP
มีแรงซื้อ
1.631M1.858B1.991TCLP12.9090.46CLP409การเงิน
CENCOSUDCENCOSUD SA
1324.000CLP1.06%13.900CLP
มีแรงซื้อ
6.312M8.357B3.705TCLP8.70150.82CLP116.214Kการค้าปลีก
CGECIA GRAL DE ELECTR
433.000CLP0.00%0.000CLP
ปานกลาง
1.238K536.054K874.615BCLP−4.87CLP861สาธารณูปโภค
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
121.000CLP−5.07%−6.460CLP
มีแรงขายรุนแรง
7.894K955.174K267.813BCLP−31.79CLP631สาธารณูปโภค
CHILEBANCO DE CHILE
84.250CLP0.72%0.600CLP
มีแรงขาย
156.023M13.145B8.45TCLP6.2713.33CLPการเงิน
CINTACCINTAC SA
127.750CLP−7.35%−10.130CLP
มีแรงขายรุนแรง
72492.491K60.642BCLP−8.72CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1475.000CLP0.07%1.100CLP
มีแรงขาย
6.432M9.487B3.685TCLP4.89301.70CLP20.01Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COLBUNCOLBUN S.A.
79.000CLP−1.25%−1.000CLP
มีแรงขาย
77.221M6.1B1.403TCLP2.8528.09CLP1.193Kสาธารณูปโภค
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
151.000CLP−22.07%−42.760CLP
มีแรงขายรุนแรง
1.25K188.75K19.376BCLP−15.79CLP205บริการผู้บริโภค
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1055.000CLP0.20%2.100CLP
มีแรงขายรุนแรง
870.092K917.947M783.561BCLP8.04130.97CLP3.297Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COPECEMPRESAS COPEC SA
6224.000CLP3.13%189.000CLP
มีแรงขาย
3.685M22.934B7.845TCLP4.741274.29CLPแร่พลังงาน
CRISTALESCRISTALERIAS CHILE
3014.100CLP−2.89%−89.600CLP
มีแรงขายรุนแรง
46138.649K198.637BCLP7.92392.04CLP1.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CTCTELEFONICA CHILE S
450.000CLP0.90%4.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
414186.3K422.116BCLP7.4160.23CLP68การสื่อสาร
CUPRUMAFP CUPRUM SA
36.000CLP−10.00%−4.000CLP
ปานกลาง
140.726K5.066M510.81BCLP7.965.03CLP1.281Kการเงิน
ECLENGIE ENERGIA
453.550CLP−5.74%−27.620CLP
มีแรงขายรุนแรง
3.187M1.445B506.821BCLP−41.34CLP866สาธารณูปโภค
EISAECHEVERRIA IZQ SA
69.850CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
7.055K492.792K42.285BCLP4.9614.07CLPบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENAEXENAEX SA
9131.000CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
19.131K1.123TCLP8.811035.99CLPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENELAMENEL AMERICAS SA
118.000CLP−0.84%−1.000CLP
มีแรงซื้อ
214.68M25.332B12.767TCLP−0.54CLP16.461Kสาธารณูปโภค
ENELCHILEENEL CHILE SA
40.500CLP0.00%0.000CLP
มีแรงซื้อ
534.945M21.665B2.801TCLP2.69CLP2.215Kสาธารณูปโภค
ENELGXCHENEL GENERACION CH
178.000CLP−0.39%−0.690CLP
มีแรงซื้อ
183.871K32.729M1.466TCLP15.8811.25CLP658สาธารณูปโภค
ENJOYENJOY SA
1.322CLP−0.60%−0.008CLP
มีแรงขายรุนแรง
9.812M12.972M53.202BCLP−1.22CLPบริการผู้บริโภค
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
2625.000CLP−2.56%−68.900CLP
มีแรงขายรุนแรง
508.581K1.335B813.604BCLP1.961372.57CLP12.246Kการสื่อสาร
FALABELLAFALABELLA SA
1590.000CLP2.25%35.000CLP
มีแรงขาย
6.134M9.754B3.901TCLP12.62123.18CLP98.43Kการค้าปลีก
FORUSFORUS S.A.
960.420CLP−2.98%−29.550CLP
มีแรงขายรุนแรง
2.194K2.107M255.877BCLP7.28135.98CLPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GASCOEMPRESAS GASCO SA
772.120CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
615474.854K129.716BCLP10.4374.02CLP1.911Kบริการการกระจายสินค้า
HABITATAFP HABITAT SA
438.000CLP5.38%22.360CLP
มีแรงซื้อ
16.011K7.013M415.64BCLP3.80109.43CLP1.542Kการเงิน
HFHORTIFRUT S.A.
739.890CLP−1.86%−14.040CLP
มีแรงขายรุนแรง
69.668K51.547M435.262BCLP8.4389.43CLP26.157Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
3.209CLP−4.78%−0.161CLP
มีแรงขายรุนแรง
50K160.45K4.252BCLP1.322.54CLP220การค้าปลีก
HITESEMPRESAS HITES S A
88.000CLP0.58%0.510CLP
มีแรงขาย
1.185M104.237M32.995BCLP1.4162.20CLPการค้าปลีก
IAMINVERSIONES AGUAS
465.000CLP−4.50%−21.930CLP
มีแรงซื้อ
2.659M1.236B486.93BCLP13.4136.31CLP1.083Kสาธารณูปโภค
ILCINV LA CONSTRUCCIO
2821.000CLP−1.36%−38.800CLP
มีแรงขายรุนแรง
94.491K266.559M285.98BCLPการเงิน
INGEVECINGEVEC SA
47.700CLP2.29%1.070CLP
มีแรงซื้อ
784.268K37.41M50.36BCLP4.879.58CLPบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INVERCAPINVERCAP SA
2187.800CLP2.70%57.500CLP
มีแรงขาย
12.252K26.805M318.369BCLP1.042044.16CLPสาธารณูปโภค
INVEXANSINVEXANS SA
14.300CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
59.914K856.77K725.156BCLP4.673.06CLP3.382Kการผลิตของผู้ผลิต
ITAUCORPITAU CORPBANCA
1.775CLP−1.39%−0.025CLP
มีแรงขายรุนแรง
1.234B2.191B1.752TCLP4.160.43CLPการเงิน
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
12000.000CLP−2.21%−271.000CLP
มีแรงขายรุนแรง
1.81K21.72M102.78BCLP11.531064.54CLP3.26Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS
2255.000CLP0.04%1.000CLP
มีแรงซื้อ
3783.435K255.997BCLP6.18359.48CLP2.28Kสาธารณูปโภค
LTMLATAM AIRLINES GP
5.311CLP0.21%0.011CLP
มีแรงขาย
269.223M1.43B394.406BCLP−727.90CLP29.114Kระบบขนส่ง
MALLPLAZAPLAZA SA
1000.000CLP5.04%48.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
1.662M1.662B1.866TCLP27.7534.30CLP650การเงิน
MANQUEHUEINMOBIL MANQUEHUE
51.140CLP−1.01%−0.520CLP
มีแรงขาย
20.02K1.024M30.56BCLP1.7928.82CLP539การเงิน
MASISAMASISA S.A.
28.110CLP4.11%1.110CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
2.172M61.053M201.984BCLP4.086.61CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINERAMINERA VALPARAISO
10720.000CLP−0.09%−10.000CLP
มีแรงขาย
56600.32K1.341TCLP4.072633.25CLP1.195Kสาธารณูปโภค
MOLLEREMP CONSTR MOLLER
119.000CLP−0.02%−0.020CLP
มีแรงขาย
3K357K24.623BCLP1.615Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
215.160CLP2.39%5.020CLP
มีแรงซื้อ
276.647K59.523M296.437BCLP25.15CLP2.566Kบริการการกระจายสินค้า
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
3.291CLP−0.36%−0.012CLP
มีแรงซื้อ
3.57M11.747M497.565BCLP2.421.36CLP2การเงิน
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
9.619CLP0.48%0.046CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
7.863B75.633B1.684TCLP3.672.61CLP15การเงิน
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
5.045CLP−5.01%−0.266CLP
มีแรงขาย
4.973M25.091M21.95BCLP−1.20CLP4.959Kการค้าปลีก
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
7.655CLP0.08%0.006CLP
มีแรงขาย
8.223M62.944M1.626TCLP4.071.88CLP2การเงิน
OXIQUIMOXIQUIM SA
6350.000CLP2.42%150.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
8785.575M154.298BCLP6.011031.44CLP427บริการการกระจายสินค้า
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
943.000CLP−0.74%−7.000CLP
มีแรงซื้อ
2.485M2.344B860.43BCLP10.1293.88CLPการเงิน
PASURFORESTAL PACIFICO
4900.000CLP3.16%150.000CLP
มีแรงซื้อ
150735K593.75BCLP2.941613.64CLPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PAZPAZ CORP SA
316.900CLP2.89%8.900CLP
มีแรงขาย
54.929K17.407M87.278BCLP2.03151.80CLP1.307Kการเงิน
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
1126.600CLP−1.00%−11.400CLP
มีแรงขายรุนแรง
2.725K3.07M697.168BCLP5.96191.03CLP2สาธารณูปโภค
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
38.000CLP−9.52%−4.000CLP
มีแรงขายรุนแรง
293.095K11.138M73.541BCLP892การเงิน
PROVIDAAFP PROVIDA
1240.000CLP1.64%20.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
1.595K1.978M400.179BCLP3.03402.70CLP1.866Kการเงิน
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
3960.000CLP−0.90%−36.100CLP
มีแรงขายรุนแรง
120475.2K498.187BCLP6.66599.98CLP1.17Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QUINENCOQUINENCO SA
2695.000CLP1.60%42.400CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
3.305M8.907B4.411TCLP21.749Kการค้าปลีก
RIPLEYRIPLEY CORP SA
134.590CLP0.79%1.050CLP
มีแรงขาย
813.456K109.483M258.54BCLP5.1925.71CLP20.299Kการค้าปลีก
SALFACORPSALFACORP SA
255.000CLP0.00%0.000CLP
ปานกลาง
1.281K326.655K114.725BCLP3.4673.70CLP16.467Kการเงิน
SALMOCAMSALMONES CAMANCHAC
3378.400CLP1.18%39.400CLP
มีแรงซื้อ
5.237K17.693M247.738BCLP6.08548.81CLPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.595CLP10.59%0.057CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
39.877M23.727M10.713BCLPสาธารณูปโภค
SECURITYGRUPO SECURITY SA
166.000CLP0.01%0.010CLP
มีแรงซื้อ
47.098M7.818B670.987BCLP3.184Kการเงิน
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1030.000CLP−1.00%−10.400CLP
มีแรงขาย
111.488K114.833M1.116TCLP6.54159.01CLP22.731Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
95.300CLP0.32%0.300CLP
มีแรงซื้อ
3.251M309.816M924.995BCLPระบบขนส่ง
SMUSMU SA
110.210CLP1.89%2.040CLP
มีแรงซื้อ
10.726M1.182B624.42BCLP4.8122.50CLP25.046Kการค้าปลีก
SOCOVESASOCOVESA SA
96.500CLP−0.73%−0.710CLP
มีแรงขาย
92288.973K118.979BCLP5.1718.80CLPการเงิน
SONDASONDA S.A.
330.150CLP2.23%7.190CLP
มีแรงซื้อ
194.503K64.215M281.317BCLP9.4534.17CLP13.522Kบริการการกระจายสินค้า
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
272.870CLP2.97%7.870CLP
มีแรงซื้อ
85.938K23.45M72.111BCLP5.3649.46CLP83อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SQM_AQUIMICA Y MINERA
80000.000CLP3.51%2715.000CLP
มีแรงซื้อรุนแรง
2.16K172.8M23.356TCLP8.329289.92CLP6.081Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
249.990CLP0.08%0.190CLP
มีแรงขาย
37994.746K107.092BCLP5.9941.71CLP3.26Kการค้าปลีก
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
72.500CLP3.57%2.500CLP
มีแรงซื้อ
108.87M7.893B3.592TCLP0.7692.56CLP13ระบบขนส่ง
VSPTVINA SAN PEDRO TAR
5.900CLP0.00%0.000CLP
มีแรงขาย
4.045K23.866K235.821BCLP8.290.71CLP1.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WATTSWATTS SA
520.730CLP0.04%0.210CLP
มีแรงขาย
189.373K164.05BCLP12.0343.26CLP3.096Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZOFRIZONA FRANCA IQUIQU
409.720CLP−7.16%−31.610CLP
มีแรงขาย
7.551K3.094M97.344BCLP5.1485.81CLP304การเงิน