ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นชิลี ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นชิลี ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AAISAADM AMERICANA DE I
198.930 CLP+0.50%153.092K1.22การเงิน
AESANDESAES ANDES S.A
81.060 CLP0.00%1.877K0.15841.131B CLP−13.52 CLP−157.51%26.32%สาธารณูปโภค
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
286.000 CLP+0.70%2.521M0.951.674T CLP13.7520.80 CLP+68.99%5.19%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALMENDRALALMENDRAL SA
22.500 CLP0.00%1.84M4.47405.396B CLP8.372.69 CLP−80.08%45.78%การสื่อสาร
ANTARCHILEANTARCHILE SA
7250.000 CLP0.00%7.546K0.703.309T CLP30.95234.28 CLP−90.33%10.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
583.000 CLP0.00%2.105K6.0526.45B CLP6.5988.49 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
BANVIDABANVIDA SA
412.000 CLP−0.71%215K3.60663.947B CLP6.7960.70 CLP−14.93%8.80%การเงิน
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
26747.000 CLP−0.20%170.929K1.075.859T CLP7.793432.35 CLP4.89%การเงิน
ปานกลาง
BESALCOBESALCO SA
537.910 CLP0.00%1.166K0.01309.929B CLP7.0276.60 CLP+8.94%4.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
2.000 CLP0.00%5K0.2781.892B CLP87.340.02 CLP−42.03%0.00%การเงิน
BICECORPBICECORP SA
13444.000 CLP0.00%400.061.144T CLP6.79%การเงิน
BLUMARBLUMAR SA
209.990 CLP−0.00%6.063K0.06339.76B CLP16.4112.80 CLP−71.92%2.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOLSASTGOBOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
368.000 CLP0.00%160.0417.664B CLP13.65%การเงิน
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
47.930 CLP+2.02%109.87M0.898.853T CLP15.593.07 CLP5.48%การเงิน
ปานกลาง
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
650.760 CLP0.00%2.764K1.151.671T CLP3.33195.16 CLP+2.85%22.04%การเงิน
CAMANCHACACAMANCHACA SA
44.320 CLP0.00%5000.00183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAPCAP SA
6599.800 CLP−0.44%202.942K0.87990.691B CLP−794.70 CLP−141.45%10.15%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CAROZZICAROZZI SA
1650.100 CLP0.00%130.04368.076B CLP4.63356.20 CLP+39.27%5.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
5700.000 CLP+1.77%368.239K1.142.07T CLP19.93285.93 CLP−10.59%1.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
660.000 CLP0.00%250.04174.386B CLP10.1265.23 CLP−0.31%3.79%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
1558.000 CLP−1.39%333.83K1.212.695T CLP12.28126.89 CLP+40.26%6.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
CENCOSUDCENCOSUD SA
1707.000 CLP−1.61%1.557M0.614.907T CLP17.2598.93 CLP−21.79%3.57%การค้าปลีก
ปานกลาง
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
243.500 CLP−0.09%6880.01492.269B CLP8.4528.82 CLP2.34%สาธารณูปโภค
CHILEBANCO DE CHILE
110.910 CLP−0.97%32.867M0.1611.314T CLP9.0112.31 CLP7.66%การเงิน
ปานกลาง
CICCOMPANIAS CIC SA
29.000 CLP0.00%30K0.6934.261B CLP−0.14 CLP−101.60%2.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CINTACCINTAC SA
80.200 CLP+0.00%18.079K1.0335.273B CLP−125.76 CLP−1342.41%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1707.000 CLP−0.47%788.88K0.364.288T CLP11.04154.63 CLP−56.10%6.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
COLBUNCOLBUN S.A.
132.000 CLP−0.56%14.721M1.632.328T CLP7.0818.65 CLP+24.12%11.08%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
125.000 CLP0.00%10.14K5.4512.5B CLP40.723.07 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1002.200 CLP−0.04%161.666K0.41746.128B CLP15.6564.04 CLP−51.11%4.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
COPECEMPRESAS COPEC SA
6190.000 CLP−0.16%168.757K0.258.059T CLP58.14106.47 CLP−91.64%4.26%แร่พลังงาน
ปานกลาง
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
2896.700 CLP0.00%540.02185.389B CLP−122.73 CLP−143.62%4.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
115.000 CLP−8.00%5000.4920.252B CLP−16.02 CLP0.00%บริการผู้บริโภค
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
347.000 CLP0.00%8K4.68426.485B CLP−7.69 CLP−102.32%3.75%การสื่อสาร
CUPRUMAFP CUPRUM SA
49.670 CLP0.00%45.75K0.53634.299B CLP9.285.35 CLP+7.58%13.09%การเงิน
DUNCANFOXDUNCAN FOX
841.600 CLP0.00%510.0184.16B CLP6.08138.52 CLP−47.07%6.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
821.000 CLP−0.48%845.2K0.95868.98B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
5000.000 CLP0.00%2000.1965.406B CLP9.43530.41 CLP−22.00%5.96%สาธารณูปโภค
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
183.000 CLP0.00%4.058K0.16110.782B CLP5.7831.68 CLP+125.11%5.18%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
9999.000 CLP0.00%1000.54437.956B CLP10.86920.80 CLP−17.53%4.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENAEXENAEX SA
12054.000 CLP0.00%3000.071.483T CLP11.881014.83 CLP−2.04%5.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENELAMENEL AMERICAS SA
98.650 CLP+0.15%18.122M0.3610.567T CLP15.136.52 CLP1.02%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
ENELCHILEENEL CHILE SA
57.500 CLP−0.91%50.873M0.854.014T CLP6.289.16 CLP−49.41%9.83%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
342.950 CLP+1.16%135.18K0.822.781T CLP5.5661.66 CLP−15.36%7.03%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ENJOYENJOY SA
0.514 CLP+8.67%196.162M3.6918.921B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%บริการผู้บริโภค
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
3111.300 CLP−1.11%155.701K0.99950.176B CLP10.57294.30 CLP−80.54%6.17%การสื่อสาร
ปานกลาง
ESVAL_CESVAL S.A.
0.037 CLP0.00%250K0.06553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%สาธารณูปโภค
FALABELLAFALABELLA SA
2527.000 CLP+3.14%2.303M1.286.147T CLP116.4821.70 CLP−39.65%3.55%การค้าปลีก
ปานกลาง
FORUSFORUS S.A.
1630.000 CLP+0.62%15K0.25421.304B CLP13.78118.30 CLP−13.00%3.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
580.000 CLP0.00%6730.2335.67B CLP66.598.71 CLP−73.35%1.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GASCOEMPRESAS GASCO SA
1300.000 CLP+3.10%62.648K2.97211.831B CLP12.64102.83 CLP+38.92%1.98%บริการการกระจายสินค้า
GASCOINVGASCO INVERSIONES SA
130.100 CLP0.00%5550.0821.857B CLP0.57%การเงิน
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
819.520 CLP+2.19%188.458K3.69801.98B CLP6.85119.65 CLP+9.34%13.47%การเงิน
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
3.400 CLP0.00%125.95K4.004.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%การค้าปลีก
HITESEMPRESAS HITES S A
81.710 CLP+2.14%895.298K6.4230.17B CLP−52.66 CLP−184.67%8.82%การค้าปลีก
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
740.000 CLP+2.07%301.789K0.62725B CLP11.9262.06 CLP+70.95%5.97%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
IANSAEMPRESAS IANSA SA
34.760 CLP−3.95%935.783K1.65144.177B CLP13.272.62 CLP0.08%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
8148.700 CLP−2.18%32.042K0.24833B CLP4.331883.76 CLP+80.82%7.80%การเงิน
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
1364.800 CLP+1.90%14.749K0.72188.762B CLP−12.44 CLP−109.29%2.07%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
INGEVECINGEVEC SA
53.350 CLP−0.52%1.5K0.0057.92B CLP5.719.35 CLP−2.41%5.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INVERCAPINVERCAP SA
2005.000 CLP+0.16%9.425K0.67299.15B CLP−460.71 CLP−124.51%13.05%สาธารณูปโภค
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
3.800 CLP0.00%5K0.0421.608B CLP1.991.91 CLP+45.96%3.56%การเงิน
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
9408.500 CLP−0.96%171.075K0.542.055T CLP4.871932.72 CLP6.33%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
18866.000 CLP−2.03%7.518K1.20161.294B CLP−431.49 CLP−484.84%0.75%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
3590.900 CLP−0.02%3.983K2.85407.926B CLP10.99326.85 CLP−9.08%6.29%สาธารณูปโภค
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
12.290 CLP+1.15%623.386M0.847.344T CLP15.290.80 CLP−95.77%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MALLPLAZAPLAZA SA
1424.800 CLP−0.36%94.052K0.162.803T CLP8.21173.52 CLP+411.85%1.60%การเงิน
มีแรงซื้อ
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
110.830 CLP+1.76%116.986K0.4164.426B CLP13.868.00 CLP−72.25%4.13%การเงิน
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
67.000 CLP0.00%760.01188.605B CLP4.1816.04 CLP−58.91%24.39%การเงิน
MASISAMASISA S.A.
19.390 CLP−0.72%4.192M0.71146.102B CLP−30.18 CLP−556.44%53.95%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MELONMELON SA
0.360 CLP0.00%371.276K0.60100.603B CLP211.760.00 CLP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINERAMINERA VALPARAISO
14300.000 CLP0.00%3740.481.788T CLP5.132789.74 CLP+5.94%11.85%สาธารณูปโภค
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
159.070 CLP0.00%2.749K0.2140.4B CLP12.3212.91 CLP+102.96%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
3700.000 CLP+3.50%19.503K21.07475.459B CLP26.03142.13 CLP−76.08%6.88%การผลิตของผู้ผลิต
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
239.000 CLP+2.09%296.903K2.86330.237B CLP33.817.07 CLP−71.89%2.64%บริการการกระจายสินค้า
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
34.960 CLP0.00%5.758K1.45241.568B CLP16.192.16 CLP−76.38%5.73%ระบบขนส่ง
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
3.095 CLP+2.18%8.688M0.72456.29B CLP2.221.39 CLP+2.15%28.58%อื่นๆ
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
9.291 CLP−1.16%32.745M0.811.653T CLP3.102.99 CLP+14.92%16.92%การเงิน
NUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
3896.300 CLP−1.16%12.509K4.83อื่นๆ
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
7.600 CLP+0.97%3.063M0.8931.108B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%การค้าปลีก
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
120.000 CLP0.00%1.4K0.1037.309B CLP−18.85 CLP−116.12%25.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
6.996 CLP+1.83%29.365M1.111.46T CLP3.382.07 CLP+10.30%2.99%การเงิน
OXIQUIMOXIQUIM SA
6510.500 CLP0.00%670.22162.025B CLP6.491002.69 CLP−12.16%10.18%บริการการกระจายสินค้า
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1537.400 CLP−0.23%904.651K0.871.396T CLP12.39124.04 CLP+11.20%2.27%การเงิน
มีแรงซื้อ
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
5650.000 CLP0.00%420.13706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PAZPAZ CORP SA
561.500 CLP0.00%5.322K0.04159.112B CLP8.1469.01 CLP−54.54%7.48%การเงิน
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
2407.400 CLP−0.70%4.172K0.741.485T CLP8.20293.71 CLP−3.44%10.94%สาธารณูปโภค
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
140.470 CLP+4.05%109.931K1.06274.953B CLP6.7520.80 CLP+88.06%4.56%การเงิน
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
285.000 CLP0.00%1510.12634.177B CLP3.1291.32 CLP+0.42%19.87%การเงิน
PREVISIONCIA SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION
560.000 CLP0.00%1.166K1.21268.196B CLP9.53%การเงิน
PROVIDAA.F.P PROVIDA
2655.200 CLP−0.48%4.686K0.86875.113B CLP14.24%การเงิน
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
4193.900 CLP0.00%1.22K1.03522.847B CLP20.31206.53 CLP−57.77%5.53%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QUINENCOQUINENCO SA
3248.900 CLP−1.55%346.87K0.785.487T CLP3.50929.02 CLP+22.42%19.33%การค้าปลีก
RIPLEYRIPLEY CORP SA
202.000 CLP+2.02%7.133M2.69383.338B CLP−22.87 CLP−188.94%10.10%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
SALFACORPSALFACORP SA
532.000 CLP+3.10%1.283M1.16283.754B CLP6.8277.96 CLP−1.00%3.77%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
2750.000 CLP−1.00%877.113K3020.36206.099B CLP−75.80 CLP−114.15%4.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.682 CLP+1.49%16.922M1.4813.381B CLP2.08%สาธารณูปโภค
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
295.500 CLP0.00%3220.483.618T CLP8.7433.81 CLP4.04%การเงิน
SECURITYGROUP SECURITY SA
272.910 CLP+0.70%578.724K0.401.095T CLP5.5349.31 CLP+51.19%7.01%การเงิน
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
310.010 CLP0.00%16.572K2.45112.402B CLP4.4869.20 CLP−12.62%3.51%การเงิน