ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ตูนิเซีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน14.815 B TND6.03%+0.21%11.007 K1029
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.329 B TND4.88%−0.40%15.362 K44
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.45 B TND3.62%+0.91%66.343 K36
การค้าปลีก1.381 B TND7.46%−0.12%93247
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน965.348 M TND2.05%−0.36%16.611 K34
บริการการกระจายสินค้า853.676 M TND4.24%+0.65%2.639 K36
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์665.62 M TND2.11%−0.39%16.12 K12
การผลิตของผู้ผลิต296.473 M TND5.58%−2.52%20.376 K46
ระบบขนส่ง245.539 M TND7.12%−0.16%10.204 K23
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ236.176 M TND6.35%+2.03%4.859 K12
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร113.3 M TND2.60%0.00%1.823 K11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม82.152 M TND6.80%+0.79%6.515 K22
บริการทางด้านเทคโนโลยี62.474 M TND10.68%−0.19%7.051 K11
บริการเชิงพาณิชย์17.56 M TND−4.28%1.176 K22