ตลาดหุ้นตูนิเซีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตูนิเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด659.841KTND0.00%1.482Kบริการเชิงพาณิชย์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร1.485BTND3.64%2.59%536อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
สายการบิน46.728MTND2.33%5.97Kระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม206MTND5.58%−1.67%250แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า20.189MTND0.00%0.00%751สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์3.512BTND5.04%2.09%6.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วัสดุก่อสร้าง38.785MTND−0.17%4.605Kการผลิตของผู้ผลิต2
เคมีพิเศษเฉพาะ347.637MTND4.83%1.11%134อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง692.527MTND−0.36%14.441Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ400.212MTND3.32%1.03%1.438Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ห้างสรรพสินค้า125.807MTND0.00%101การค้าปลีก1
เครื่องใช้ไฟฟ้า79.218MTND3.51%0.09%6.506Kการผลิตของผู้ผลิต2
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์563.036MTND3.28%0.37%5.187Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์157.179MTND10.35%−0.08%482บริการการกระจายสินค้า2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์14.009MTND−1.88%509การค้าปลีก1
วิศวกรรมและก่อสร้าง86.999MTND−1.21%78.445Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง346.05MTND5.22%−0.26%1.267Kการเงิน5
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร704.719MTND3.62%−0.81%2.526Kบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร126.263MTND0.00%114การค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม79.949MTND5.52%−3.01%216สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม65.022MTND1.62%0.00%721สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า42.371MTND4.88%−1.20%692แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย21.08MTND0.59%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล689.398MTND0.00%−0.59%3.209Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม181.787MTND7.29%0.00%635การผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ86.614MTND7.00%0.00%2.39Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย133MTND2.20%0.00%20การเงิน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์212.8MTND7.89%0.00%571การเงิน1
ประกันชีวิต/สุขภาพ494.355MTND1.41%1.58%42การเงิน2
ธนาคารรายใหญ่1.015BTND2.24%1.81%276การเงิน2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด18.579MTND0.00%15บริการเชิงพาณิชย์1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์246.495MTND6.04%4.18%9.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ชุดประกันภัยรวม945.645MTND2.83%−0.88%1.762Kการเงิน4
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา16.129MTND7.41%−0.68%771การผลิตของผู้ผลิต1
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ53.052MTND8.58%−0.08%1บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
ยารายใหญ่245.16MTND5.30%3.51%5.912Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
รถไฟ133.221MTND8.47%0.12%4.315Kระบบขนส่ง2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์36.997MTND−3.71%24การเงิน2
ธนาคารในภูมิภาค9.739BTND4.69%−0.08%4.004Kการเงิน10
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.023BTND6.40%0.33%88การค้าปลีก4
สิ่งทอ9.848MTND0.00%214อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง18.11MTND2.10%15.416Kบริการการกระจายสินค้า2