อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ตูนิเซีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารในภูมิภาค10.313 B TND6.67%−0.14%9.213 Kการเงิน10
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์3.527 B TND5.19%−1.40%6.894 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ชุดประกันภัยรวม2.101 B TND5.49%+0.02%138การเงิน4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร1.652 B TND2.56%−0.87%2.882 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.168 B TND8.94%+0.29%3.246 Kการค้าปลีก4
ธนาคารรายใหญ่1.092 B TND2.54%−1.54%917การเงิน2
การดูแลครัวเรือน/บุคคล697.333 M TND3.87%−0.36%14.464 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร689.04 M TND3.99%−0.48%2.637 Kบริการการกระจายสินค้า2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง666.364 M TND−0.25%22.899 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์663.414 M TND2.12%−0.88%21.473 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ518.732 M TND4.16%−0.94%3.866 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง453.938 M TND5.93%+0.24%5.63 Kการเงิน5
ประกันชีวิต/สุขภาพ352.846 M TND0.27%−0.03%10การเงิน1
เคมีพิเศษเฉพาะ312.714 M TND7.92%+0.72%279อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
อะลูมินั่ม250 M TND7.00%−2.20%8.044 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ยารายใหญ่236.924 M TND6.33%+0.27%1.516 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
รถไฟ200.438 M TND8.72%+1.11%1.374 Kระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์144.108 M TND6.02%0.00%1.098 Kบริการการกระจายสินค้า2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม132.183 M TND10.02%−2.77%1.924 Kการผลิตของผู้ผลิต1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย129.675 M TND3.08%0.00%30การเงิน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย129.509 M TND21.74%0.00%435การเงิน1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์114.672 M TND2.56%−0.43%1.837 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ห้างสรรพสินค้า107.973 M TND−8.39%665การค้าปลีก1
ค้าปลีกอาหาร107.352 M TND−0.15%351การค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม96.49 M TND+0.71%11.292 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
กลุ่มบริษัททางการเงิน74.52 M TND+1.47%214การเงิน1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์71.89 M TND0.70%0.00%276การเงิน3
เครื่องใช้ไฟฟ้า71.66 M TND1.51%−0.22%11.121 Kการผลิตของผู้ผลิต2
วัสดุก่อสร้าง66.538 M TND−19.18%17.873 Kการผลิตของผู้ผลิต2
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ63.728 M TND8.77%+0.65%7.081 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ62.716 M TND10.64%+0.58%1.938 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า48.572 M TND4.68%−1.06%500แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
สายการบิน45.666 M TND−2.33%699ระบบขนส่ง1
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา29.922 M TND7.43%−1.49%5.381 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง20.591 M TND+1.79%11.258 Kบริการการกระจายสินค้า2
เสื้อผ้า/รองเท้า20.189 M TND6.19%0.00%863สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง18.547 M TND+2.00%3.52 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด17.076 M TND+7.07%1บริการเชิงพาณิชย์1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์6.157 M TND0.00%194การค้าปลีก1
บริการด้านโฆษณา/การตลาด483.883 K TND0.00%46บริการเชิงพาณิชย์1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์การเงิน1
ผู้จัดการด้านการลงทุนการเงิน1