หุ้นลักเซมเบิร์กที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ

สิ่งที่สังเกตได้เกี่ยวกับสิ่งผิดปกติคือ มันมักจะถูกสังเกตเห็นได้ชัดเจน ขณะนี้ หุ้นลักเซมเบิร์ก มีปริมาณการซื้อขายที่ไม่ธรรมดา ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรายการนี้ คุณจึงสามารถติดตามดูสิ่งที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ในฟอรัมจะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับมัน

สัญลักษณ์
ค่าปริมาตรสัมพันธ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
VLCNVelcanHo ord
4.9311.7 EUR0.00%2.111K61.517M EUR7.131.64 EUR0.00%สาธารณูปโภค
LXMPRLuxempar
1.4370.0 EUR0.00%5161.407B EUR7.539.30 EUR−62.33%0.00%การเงิน
ปานกลาง
BRELBredero
1.4397.0 EUR0.00%1392.84B EUR−2.50 EUR−127.97%0.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
SOFAFSocfinaf
1.0910.6 EUR0.00%1.25K189.255M EUR2.504.24 EUR0.00%การเงิน
SCFNSSocfinas
0.3115.3 EUR−0.65%340301.752M EUR6.252.45 EUR228.51%19.32%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REINIReinetIn
19.6 EUR0.51%03.734B EUR−0.43 EUR−107.34%1.16%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
FR0014008NF9BarBaIr 24
91.816 EUR−0.06%0
RTLLRTLGroup
33.18 EUR0.67%05.1B EUR7.634.35 EUR35.77%9.03%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
GPINAGPInvest Class A
0.590 USD−4.07%035.336M EUR0.00%การเงิน