หุ้นทั้งหมด — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท การซื้อหุ้นเหล่านี้จะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทในรูปของเงินปันผล หากคุณเลือกหุ้นที่เหมาะสม คุณสามารถทำกำไรได้มาก ในตารางด้านล่าง คุณจะเห็นรายการหุ้นสามัญทั้งหมดพร้อมด้วยสถิติโดยละเอียด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
BRELBredero
112.6EUR−2.93%−3.4EUR
มีแรงขายรุนแรง
40345.378K3.388BEUR3.2835.34EURการเงิน
LXMPRLuxempar
72.5EUR−3.97%−3.0EUR
มีแรงขายรุนแรง
7.383K535.268K1.518BEUR3.1224.80EURการเงิน
REINIReinetIn
19.3EUR1.05%0.2EUR
มีแรงซื้อ
003.544BEUR10.711.78EURการเงิน
RTLLRTLGroup
41.28EUR−1.76%−0.74EUR
มีแรงขาย
006.502BEUR5.008.41EURบริการผู้บริโภค
SCFNSSocfinas
17.9EUR2.29%0.4EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.422K25.454K342.9MEUR10.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SOFAFSocfinaf
14.6EUR−1.35%−0.2EUR
มีแรงซื้อ
6.44K94.024K264.242MEUR3.664.04EURการเงิน
VLCNVelcanHo ord
10.8EUR−0.92%−0.1EUR
มีแรงซื้อ
0057.311MEUR1.22EURสาธารณูปโภค