หุ้นเพนนี — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

มีให้สำหรับนักลงทุนในวงกว้าง หุ้นราคาถูกหาซื้อได้ง่ายและอาจนำมาซึ่งกำไรมหาศาล แต่จงเลือกอย่างชาญฉลาด: หุ้นราคาต่ำมักจะขาดสภาพคล่อง ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปจะมีผู้ซื้อน้อยกว่า ดังนั้นจึงอาจขายสินทรัพย์เหล่านี้ได้ยาก

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
VLCNVelcanHo ord
10.8EUR−0.92%−0.1EUR
มีแรงซื้อ
0057.311MEUR1.22EURสาธารณูปโภค
SOFAFSocfinaf
14.6EUR−1.35%−0.2EUR
มีแรงซื้อ
6.44K94.024K264.242MEUR3.664.04EURการเงิน
SCFNSSocfinas
17.9EUR2.29%0.4EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.422K25.454K342.9MEUR10.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REINIReinetIn
19.3EUR1.05%0.2EUR
มีแรงซื้อ
003.544BEUR10.711.78EURการเงิน
RTLLRTLGroup
41.28EUR−1.76%−0.74EUR
มีแรงขาย
006.502BEUR5.008.41EURบริการผู้บริโภค
LXMPRLuxempar
72.5EUR−3.97%−3.0EUR
มีแรงขายรุนแรง
7.383K535.268K1.518BEUR3.1224.80EURการเงิน
BRELBredero
112.6EUR−2.93%−3.4EUR
มีแรงขายรุนแรง
40345.378K3.388BEUR3.2835.34EURการเงิน