สาธารณูปโภค (ภาค)

3
หุ้น
44.167B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
−1.26%
เปลี่ยนแปลง
−3.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+16.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
GDFLUEngie
14.020 EUR−1.82%034.507B EUR−2.33 EUR−819.35%9.81%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
TTP94TataPow GDS
DR
2860 USD0.70%09.588B EUR23.60111.10 EUR51.85%0.69%สาธารณูปโภค
VLCNVelcanHo ord
11.6 EUR3.57%100.0158.888M EUR0.00%สาธารณูปโภค