หุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

รายการหุ้นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งมองหาบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าบริษัทอื่น แต่โปรดทราบว่ารายได้เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดจำนวนมากที่กำหนดประสิทธิภาพของบริษัท ดังนั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมของประสิทธิภาพของบริษัทในขณะที่ดูรายการของเราไปด้วย

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
RTLLRTLGroup
8.41EUR8.41EUR8.41EUR1.158BEUR1.578BEUR6.637BEUR8.41EUR6.637BEUR1.301BEUR
SOFAFSocfinaf
4.04EUR4.04EUR4.04EUR198.618MEUR156.598MEUR526.702MEUR4.04EUR526.702MEUR72.029MEUR
LXMPRLuxempar
24.81EUR24.80EUR24.22EUR501.01MEUR515.107MEUR24.22EUR515.107MEUR498.727MEUR
REINIReinetIn
6.06EUR1.78EUR1.78EUR334.387MEUR146.125MEUR188.974MEUR6.06EUR188.974MEUR1.116BEUR
SCFNSSocfinas
2.93EUR76.64MEUR168.187MEUR2.93EUR168.187MEUR57.414MEUR
BRELBredero
35.34EUR35.34EUR35.34EUR1.036BEUR31.88MEUR35.34EUR31.88MEUR1.036BEUR
VLCNVelcanHo ord
1.16EUR1.22EUR−13.847MEUR2.425MEUR2.425MEUR6.456MEUR