หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
SOFAFSocfinaf
14.9EUR2.05%0.3EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.485K66.827K266.028MEUR3.624.04EURการเงิน
LXMPRLuxempar
72.5EUR0.00%0.0EUR
มีแรงขายรุนแรง
1.771K128.398K1.458BEUR2.9924.80EURการเงิน
VLCNVelcanHo ord
10.9EUR0.93%0.1EUR
มีแรงซื้อ
1.413K15.402K57.311MEUR1.22EURสาธารณูปโภค
SCFNSSocfinas
18.2EUR1.68%0.3EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
64511.739K356.616MEUR10.168Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RTLLRTLGroup
41.98EUR1.70%0.70EUR
มีแรงขาย
1004.198K6.496BEUR4.918.41EURบริการผู้บริโภค
BRELBredero
112.2EUR−0.36%−0.4EUR
มีแรงขายรุนแรง
758.415K3.288BEUR3.1935.34EURการเงิน
REINIReinetIn
18.9EUR−2.07%−0.4EUR
ปานกลาง
003.423BEUR10.821.78EURการเงิน