หุ้นที่มีรายได้สุทธิสูงสุด — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

รายได้สุทธิคือกำไรของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด — แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและการบริหารจัดการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนั้น คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆ ตัวก็ตาม) ในรายการด้านล่าง คุณจะพบบริษัทที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คุณสามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ทันที

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
RTLLRTLGroup
8.41EUR8.41EUR8.41EUR1.158BEUR1.578BEUR6.637BEUR8.41EUR6.637BEUR1.301BEUR
REINIReinetIn
6.06EUR1.78EUR1.78EUR334.387MEUR146.125MEUR188.974MEUR6.06EUR188.974MEUR1.116BEUR
BRELBredero
35.34EUR35.34EUR35.34EUR1.036BEUR31.88MEUR35.34EUR31.88MEUR1.036BEUR
LXMPRLuxempar
24.81EUR24.80EUR24.22EUR501.01MEUR515.107MEUR24.22EUR515.107MEUR498.727MEUR
SOFAFSocfinaf
4.04EUR4.04EUR4.04EUR198.618MEUR156.598MEUR526.702MEUR4.04EUR526.702MEUR72.029MEUR
SCFNSSocfinas
2.93EUR76.64MEUR168.187MEUR2.93EUR168.187MEUR57.414MEUR
VLCNVelcanHo ord
1.16EUR1.22EUR−13.847MEUR2.425MEUR2.425MEUR6.456MEUR