หุ้นที่มีผลงานดีที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก

ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง แต่หุ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในขณะนี้ และอาจทำกำไรได้มากหากคุณคว้าโอกาสในการลงทุนก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
1 นาที ผันผวน %
5 นาที ผันผวน %
15นาที ผันผวน %
1 ชั่วโมง ผันผวน %
4ชั่วโมง ผันผวน %
ผันผวน %
1W ผันผวน %
1เดือน ผันผวน %
ผลประกอบการราย 3 เดือน
ผลประกอบการราย 6 เดือน
YTD Perf
ผลประกอบการรายปี
เบต้า 1 ปี
ความผันผวน
SOFAFSocfinaf
−0.68%−0.68%−0.68%−0.68%−0.68%−1.35%4.29%0.00%10.61%32.73%21.67%40.38%0.232.78%
VLCNVelcanHo ord
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−0.92%5.88%1.89%9.09%14.89%15.51%30.91%0.270.93%
SCFNSSocfinas
0.00%0.00%0.00%0.00%2.29%2.29%6.55%0.56%3.47%17.76%25.17%29.71%0.382.29%
LXMPRLuxempar
−0.68%−0.68%−0.68%−0.68%−0.68%−3.97%−3.97%−5.84%−7.64%−5.84%−2.68%25.00%0.185.52%
REINIReinetIn
2.16%2.16%2.16%2.16%2.16%1.05%1.58%4.32%1.58%27.81%18.40%20.63%0.611.04%
BRELBredero
0.00%0.00%0.00%−0.88%−0.88%−2.93%−2.60%−7.55%−8.46%−13.78%−11.89%10.18%1.084.82%
RTLLRTLGroup
−22.84%−22.84%−22.84%−22.84%−22.84%−1.76%0.78%−16.84%−19.06%−15.76%−11.45%−16.67%1.001.79%