หุ้นลักเซมเบิร์กรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นลักเซมเบิร์กเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ % 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
SOFINSocFin
50.49%31.0 EUR0.00%15K4.79441.44M EUR9.983.11 EUR18.82%4.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REINIReinetIn
35.17%19.6 EUR0.00%03.783B EUR−0.43 EUR−107.34%1.49%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VLCNVelcanHo ord
10.89%11.2 EUR−5.08%6400.9462.043M EUR0.00%สาธารณูปโภค
BRELBredero
5.65%93.5 EUR−1.58%851.152.784B EUR0.90%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCFNSSocfinas
4.73%15.5 EUR0.00%6K3.26303.711M EUR12.611.23 EUR34.64%19.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LXMPRLuxempar
−0.71%69.5 EUR−0.71%5930.591.407B EUR7.479.30 EUR−62.33%0.00%การเงิน
ปานกลาง
RTLLRTLGroup
−1.48%32.02 EUR−1.48%00.005.029B EUR9.15%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
SOFAFSocfinaf
−8.47%10.8 EUR0.00%00.00192.825M EUR3.942.74 EUR64.07%0.00%การเงิน
GPINAGPInvest Class A
−10.69%0.585 USD−2.50%034.774M EUR0.00%การเงิน