อื่นๆ (ภาค)

492
หุ้น
1.684B
เงินทุนของตลาด
17.895K
ปริมาณการซื้อขาย
−4.82%
เปลี่ยนแปลง
−19.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−27.20%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
100H LYXOR FTSE 100 MH
96.389.82%8.62แนะนำให้ขาย2.665Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500 AMUNDI ETF SP 500
42.26-2.22%-0.96ขาย170.451Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500H AMUNDI SP500 H EUR
63.55-1.08%-0.69ขาย417.689Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500U AMUNDI ETF SP500 B
46.82-1.72%-0.82ขาย205.519Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
50E HSBC EUROSTX50 ETF
28.47-3.82%-1.13ขาย2.737Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AA13 AMUNDI ETF HR 1-3
80.810.22%0.18ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
AASI AMUNDI ETF EM ASIA
25.31-4.50%-1.19ขาย57.069Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AASU AMUNDI ETF EM AS U
29.233.03%0.86ขาย757กองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWE SPDR ACWI
102.26-2.95%-3.11ขาย8.037Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWI MULTI L MSCI A CTY
221.02-2.88%-6.55ขาย1.807Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEEM AMUNDI ETF MSCI EM
3.36-5.14%-0.18ขาย1.924Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEJ MULTI LY ASI P XJ
44.87-5.00%-2.36ขาย945กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEME AMUNDI MSCI EM DR
44.37-5.13%-2.40ขาย1.384Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
25.431.82%0.46ขาย350กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
127.84-0.07%-0.09ขาย11กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFLE AMUNDI FRN US HEU
46.31-0.30%-0.14ขาย1.285Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFLT AMUNDI FRN USD
102.06-0.20%-0.21ขาย915กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
50.17-1.43%-0.732.007Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRHU AMUNDI FRN 1 3 USD
51.14-1.77%-0.922.007Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRN AMUNDI ETF FRN 1 3
97.000.02%0.02ขาย1.059Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFS LYXOR MSCI SOUTH A
21.446.50%1.31ขาย17กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
124.400.33%0.41ขาย171กองทรัสต์/กองทุนรวม
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
203.74-0.82%-1.68ขาย848กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAT AMUNDI ETF EM LATA
8.18-6.77%-0.59ขาย14.180Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAU AMUNDI ETF EM LA U
9.1215.88%1.25ขาย121กองทรัสต์/กองทุนรวม
AM3A AMUNDI ETF AAA
243.911.51%3.63ขาย1.187Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ANRJ AMUNDI ETF MS E EN
158.24-6.75%-11.46ขาย349กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANX AMUNDI ETF NDX 100
76.62-1.90%-1.48ขาย9.884Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ANXU AMUNDI ETF NDX-B
84.83-1.50%-1.29ขาย2.780Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
APX MULTI LY ASIA EX J
95.291.32%1.24ขาย1.567Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ASI MULTI CHINA ENTERP
128.08-4.86%-6.55ขาย6.654Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AU2 LYXOR ETF AUSTRALI
28.29-7.29%-2.22ขาย3.774Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AUEM AMUNDI ETF MS EM B
3.72-4.66%-0.18ขาย461.933Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AUT LYXOR STX 600 AUTO
38.28-5.37%-2.17ขาย7.941Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AWAT LYXOR W WATER PEA
15.46-3.27%-0.52ขาย4.136Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
104.62-1.75%-1.86ขาย178กองทรัสต์/กองทุนรวม
BBEU AMUNDI EUR BUYBACK
145.3613.14%16.88ขาย15กองทรัสต์/กองทุนรวม
BNK LYXOR STX EU BANKS
12.16-5.13%-0.66ขาย51.805Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BNKE MULTI LY EU STXX B
54.15-5.91%-3.40ขาย55.138Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRE LYXOR STX EU BA RE
40.45-3.51%-1.47ขาย5.357Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRZ AMUNDI MSCI BRAZIL
29.3114.45%3.70ขาย2.610Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BSX LYXOR ETF SX50 DS
19.454.60%0.86ซื้อ233.981Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BTPL LYXOR ETF BTP DL
336.600.81%2.71ขาย159กองทรัสต์/กองทุนรวม
BTPS LYXOR ETF BTP DDS
17.49-5.77%-1.07ขาย14.603Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BUNS CS BUND FUT SH ETF
52.250.45%0.23ซื้อ15.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BX4 LYXOR ETF BX4
4.617.45%0.32ซื้อ5.812Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
4.698.07%0.35ซื้อ1.742Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
BYBE AMUNDI S&P BBCK EU
122.623.49%4.14ขาย306กองทรัสต์/กองทุนรวม
BYBU AMUNDI S&P BBCK US
117.64-29.95%-50.30แนะนำให้ขาย40กองทรัสต์/กองทุนรวม
C10 AMUNDI ETF IG 1015
304.04-0.90%-2.77ขาย200กองทรัสต์/กองทุนรวม
C13 AMUNDI ETF IG 1-3
168.230.08%0.14ขาย53กองทรัสต์/กองทุนรวม
C1U AMUNDI FTSE100 EUR
561.30-2.92%-16.90ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
C2U AMUNDI ETF SHT USA
13.132.55%0.33ซื้อ1.129Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
199.20-0.44%-0.89ขาย7กองทรัสต์/กองทุนรวม
C3M AMUNDI ETF GV 0-6M
117.270.03%0.03ขาย3.326Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C40 AMUNDI ETF CAC 40
64.56-3.50%-2.34ขาย21.774Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C4D AMUNDIETF CAC40(D)
43.38-3.78%-1.71ขาย48.239Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C4S AMUNDI ETF SH CAC
22.893.86%0.85ซื้อ36.775Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C50 AMUNDI ETF ES50 C
60.79-4.12%-2.61ขาย37.048Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C50U AMUNDI ES50 USD
69.943.32%2.25ขาย173กองทรัสต์/กองทุนรวม
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
235.09-0.72%-1.70ขาย1.950Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C5E AMUNDI ETF STOXX50
62.25-3.10%-1.99ขาย1.072Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C5HU AMUNDI ES50 HUSD
36.59-10.93%-4.49แนะนำให้ขาย120กองทรัสต์/กองทุนรวม
C5L AMUNDI ETF LEV E50
171.94-8.27%-15.50ขาย5.954Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C5S AMUNDI ETF SHT E50
15.804.11%0.62ซื้อ123.425Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C6E AMUNDI ETF STOX600
68.39-3.10%-2.19ขาย50.205Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
270.350.03%0.07ขาย30กองทรัสต์/กองทุนรวม
C8M AMUNDI ETF EUR MAT
282.4010.14%26.00แนะนำให้ขาย100กองทรัสต์/กองทุนรวม
CAC LYXOR ETF CAC 40
42.72-4.04%-1.80ขาย149.681Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CACC LYXOR CAC40 ACC
18.29-4.69%-0.90ขาย51.738Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CACM LYXOR ETF CAC MID
135.08-2.67%-3.70ขาย2.056Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CAPE OSSIAM ETF CAPE EU
256.80-21.02%-68.35แนะนำให้ขาย4กองทรัสต์/กองทุนรวม
CAPU OSSIAM ETF CAPE US
560.802.69%14.70ขาย85กองทรัสต์/กองทุนรวม
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
243.98-0.24%-0.59แนะนำให้ขาย86กองทรัสต์/กองทุนรวม
CB5 AMUNDI ETF EU BANK
51.63-5.07%-2.76ขาย50กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
14.510.28%0.04ขาย1.603Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CC1 AMUNDI ETF MS CHN
232.90-5.90%-14.60ขาย14.484Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CC1U AMUNDI ETF CHINA-B
264.457.48%18.40ขาย10กองทรัสต์/กองทุนรวม
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
208.672.00%4.10ขาย42กองทรัสต์/กองทุนรวม
CD5 AMUNDI ETF ES50 D
42.49-4.12%-1.82ขาย112กองทรัสต์/กองทุนรวม
CD6 AMUNDI ETF EU DISC
172.944.61%7.62ขาย953กองทรัสต์/กองทุนรวม
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
90.84-2.69%-2.51ขาย1.438Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CD9 AMUNDI ETF EU HDVD
97.20-2.75%-2.75ขาย470กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE8 AMUNDI ETF W EX EU
267.40-1.74%-4.74ขาย702กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE9 AMUNDI ETF EAST EU
187.060.58%1.08ขาย9กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE9U AMUNDI ETF EE XR-B
191.52-4.29%-8.58ขาย521กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEC LYXOR ETF EASTERN
13.26-2.07%-0.28ขาย599กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEM AMUNDI ETF EUR MID
77.168.50%6.04ขาย265กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEU AMUNDI MSCI EUROPE
184.89-3.01%-5.74ขาย26.461Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
50.22-3.14%-1.63ขาย10.863Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
208.25-2.91%-6.25ขาย12.646Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CG1 AMUNDI ETF DAX DR
176.26-3.70%-6.78ขาย13.468Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
187.76-2.34%-4.50ขาย6กองทรัสต์/กองทุนรวม
CH1 AMUNDI ETF MSCI NL
213.15-3.18%-7.00ขาย88กองทรัสต์/กองทุนรวม
CH5 AMUNDI ETF EU HEAL
256.95-0.83%-2.15ขาย235กองทรัสต์/กองทุนรวม
CHM LYXOR STX600 CHEMI
95.150.87%0.82ขาย25กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI1 AMUNDI ETF MS ITA
86.440.92%0.79ขาย290กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI2 AMUNDI ETF MS IND
365.96-6.40%-25.04ขาย435กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI2U AMUNDI ETF INDIA-B
390.469.71%34.57ขาย59กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI3 AMUNDI ETF INFL
215.131.66%3.52ขาย323กองทรัสต์/กองทุนรวม
CIN AMUNDI ETF EU INDU
265.704.87%12.35ขาย40กองทรัสต์/กองทุนรวม
CJ1 AMUNDI MSCI JAP E
179.150.65%1.16ขาย7.362Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CJ1Y AMUNDI MSCI JAP Y
19444.001.99%380.00แนะนำให้ขาย390กองทรัสต์/กองทุนรวม
CL2 AMUNDI ETF LEV USA
1404.60-4.47%-65.80ขาย1.732Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CL4 AMUNDI ETF LEV CAC
127.36-8.29%-11.52ขาย4.388Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CLIM LYXOR GREEN BOND
52.760.04%0.02ขาย829กองทรัสต์/กองทุนรวม
CM9 AMUNDI ETF W X EMU
257.81-2.31%-6.09ขาย315กองทรัสต์/กองทุนรวม
CMU AMUNDI ETF MS EMU
162.44-3.74%-6.32ขาย48.219Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CN1 AMUNDI ETF MS NOR
323.00-1.97%-6.50ขาย2.629Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CNAA LYX HWABAO CHINA
117.41-2.97%-3.59แนะนำให้ขาย1.052Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CNB MULTI EU CORP EX F
130.881.16%1.51ขาย5.194Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CNY HSBC MSCI CHINA
6.77-3.94%-0.28ขาย12.342Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CODW LYXOR ETF MSC WCD
251.02-4.59%-12.08ขาย71กองทรัสต์/กองทุนรวม
COSW LYXOR ETF MSC WCS
286.06-0.23%-0.66ขาย331กองทรัสต์/กองทุนรวม
COUK LYXOR LIQU CORP LD
145.15-7.78%-12.25ขาย39กองทรัสต์/กองทุนรวม
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
407.25-6.13%-26.60ขาย32กองทรัสต์/กองทุนรวม
CP9U AMUNDI PAC X JAP U
406.45-6.56%-28.55ขาย301กองทรัสต์/กองทุนรวม
CRB MULTI LY COMMO CRB
10.71-2.99%-0.33ขาย17.260Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CRN MULTI LY COMMO XNR
14.89-1.36%-0.20ขาย737กองทรัสต์/กองทุนรวม
CRP MULTI EU CORP BOND
145.471.37%1.97ขาย14.777Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CRWE OSSIAM CMD RISKW E
58.771.33%0.77ขาย213กองทรัสต์/กองทุนรวม
CS1 AMUNDI ETF MS SPA
143.40-3.87%-5.78ขาย55กองทรัสต์/กองทุนรวม
CS5 AMUNDI ETF EU STAP
321.85-1.83%-6.00ขาย11กองทรัสต์/กองทุนรวม
CS9 AMUNDI ETF EU X SW
174.992.39%4.08ขาย1.302Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CSH LYXOR ETF EUR CASH
104.55-0.00%-0.01ขาย30.113Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CSH2 LYXOR ETF SMART C
987.10-0.01%-0.10ขาย7.993Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CST LYXOR STX600 CONMA
47.013.84%1.74ขาย270กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSW AMUNDI ETF MS SWI
293.10-0.29%-0.85ขาย1.213Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
307.852.53%7.60ขาย139กองทรัสต์/กองทุนรวม
CT5 AMUNDI ETF EUR TEL
79.180.97%0.76ขาย103กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU1 AMUNDI ETF MSCI UK
153.942.87%4.30ขาย7กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU2 AMUNDI ETF MSCI US
284.21-2.33%-6.77ขาย16.539Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CU2U AMUNDI ETF USA-B
320.276.91%20.71ขาย103กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU5 AMUNDI ETF EU UTIL
210.000.29%0.60ขาย100กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
204.970.31%0.64ขาย602กองทรัสต์/กองทุนรวม
CV9 AMUNDI ETF EU VALU
160.69-3.41%-5.67ขาย2.663Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CW8 AMUNDI ETF MSCI WR
246.50-2.09%-5.27ขาย17.770Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
272.38-1.96%-5.44ขาย781กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWE AMUNDI ETF WLD NRJ
144.64-6.78%-10.52ขาย281กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWEU AMUNDI MSCIWL ENYU
132.301.58%2.06ขาย300กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWF AMUNDI ETF WLD FIN
128.6217.95%19.58แนะนำให้ขาย17กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWFU AMUNDI MSCIWL FNLU
129.08-2.04%-2.68ขาย35กองทรัสต์/กองทุนรวม
DAX LYXOR ETF DAX
91.07-3.43%-3.23ขาย12.099Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DJE LYXOR ETF DJIA
197.30-3.02%-6.15ขาย8.132Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DLB LYXOR ETF BUND DL
277.572.90%7.83ขาย10กองทรัสต์/กองทุนรวม
DSB LYXOR ETF BUND DDS
27.44-2.05%-0.57ขาย14.394Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DSD LYXOR ETF DAX DS2
4.907.40%0.34ซื้อ1.098Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
DSP5 LYXOR 2XSHRT SP500
35.382.21%0.77ซื้อ296.464Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DSUS LYXOR ETF T B 10Y
63.85-1.71%-1.11ขาย40กองทรัสต์/กองทุนรวม
E40 BNPP CAC 40
7.09-2.73%-0.20ขาย124.856Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ