อื่นๆ (ภาค)

507
หุ้น
171.632M
เงินทุนของตลาด
108
ปริมาณการซื้อขาย
+0.18%
เปลี่ยนแปลง
−3.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
+12.34%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
100H LYXOR FTSE 100 MH
126.30-0.54%-0.68ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
500 AMUNDI ETF SP 500
54.80-0.07%-0.04ซื้อ2.120Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500H AMUNDI SP500 H EUR
82.780.04%0.04ซื้อ1.687Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500U AMUNDI ETF SP500 B
60.800.05%0.03ซื้อ986กองทรัสต์/กองทุนรวม
50E HSBC EUROSTX50 ETF
39.55-0.29%-0.12ซื้อ12กองทรัสต์/กองทุนรวม
AA13 AMUNDI ETF HR 1-3
80.36-0.01%-0.01ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AASI AMUNDI ETF EM ASIA
32.07-1.91%-0.62ซื้อ34.388Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AASU AMUNDI ETF EM AS U
35.59-1.75%-0.63ซื้อ165.342Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWE SPDR ACWI
134.88-0.30%-0.41ซื้อ5.148Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWI MULTI L MSCI A CTY
291.03-0.34%-0.99ซื้อ420กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEEM AMUNDI ETF MSCI EM
4.57-1.84%-0.09ซื้อ2.493Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEJ MULTI LY ASI P XJ
59.16-1.54%-0.93ซื้อ903กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEME AMUNDI MSCI EM DR
60.30-1.63%-1.00ซื้อ122.785Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEXK AMUNDI ETF EU X UK
32.76-0.17%-0.06ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFIN AMUNDI ETF CRP FIN
137.620.04%0.06ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFLE AMUNDI FRN US HEU
50.270.00%0.00ซื้อ4.388Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFLT AMUNDI FRN USD
110.46-0.03%-0.03ซื้อ959กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRHG AMUNDI FRN 1 3 GBP
51.060.01%0.00ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRHU AMUNDI FRN 1 3 USD
51.980.07%0.04ซื้อ54.022Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AFRN AMUNDI ETF FRN 1 3
101.040.02%0.02ซื้อ165กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFS LYXOR MSCI SOUTH A
33.64-1.22%-0.42ซื้อ122กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGEB AMUNDI ETF GOVT EM
144.87-0.36%-0.52ซื้อ97กองทรัสต์/กองทุนรวม
AHYE AMUNDI HI YIELD EU
236.79-0.18%-0.43ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAT AMUNDI ETF EM LATA
14.81-1.21%-0.18ซื้อ607กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAU AMUNDI ETF EM LA U
16.47-0.86%-0.14ซื้อ60กองทรัสต์/กองทุนรวม
AM3A AMUNDI ETF AAA
241.460.21%0.51ซื้อ45กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANRJ AMUNDI ETF MS E EN
264.05-0.96%-2.55ขาย139กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANX AMUNDI ETF NDX 100
91.650.07%0.06ซื้อ3.282Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ANXU AMUNDI ETF NDX-B
101.680.22%0.22แนะนำให้ซื้อ972กองทรัสต์/กองทุนรวม
APX MULTI LY ASIA EX J
115.91-1.92%-2.26ซื้อ36กองทรัสต์/กองทุนรวม
ASI MULTI CHINA ENTERP
151.17-2.60%-4.03ขาย4.713Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AU2 LYXOR ETF AUSTRALI
45.16-0.30%-0.14ซื้อ19กองทรัสต์/กองทุนรวม
AUEM AMUNDI ETF MS EM B
5.07-1.68%-0.09ซื้อ704.585Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AUT LYXOR STX 600 AUTO
61.62-0.70%-0.44ขาย24.870Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AWAT LYXOR W WATER PEA
20.160.01%0.00ซื้อ3.490Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AXFI AMUNDI ETF CRP XFI
116.040.13%0.15แนะนำให้ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
BBEU AMUNDI EUR BUYBACK
206.35-0.15%-0.30ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
BNK LYXOR STX EU BANKS
18.66-0.64%-0.12ขาย124.892Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BNKE MULTI LY EU STXX B
88.24-0.36%-0.32ขาย3.625Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRE LYXOR STX EU BA RE
59.67-1.34%-0.81ซื้อ59.785Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BRZ AMUNDI MSCI BRAZIL
56.96-0.77%-0.44ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
BSX LYXOR ETF SX50 DS
14.780.29%0.04ขาย23.853Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BTPL LYXOR ETF BTP DL
356.02-0.15%-0.52ซื้อ1.051Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BTPS LYXOR ETF BTP DDS
18.300.14%0.03ขาย5.006Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BUNS LYXOR BND SHORT X1
43.23-0.29%-0.12ขาย133กองทรัสต์/กองทุนรวม
BUYB IVZ GBL BUYBACK
34.54-0.73%-0.26ซื้อ1.538Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BX4 LYXOR ETF BX4
2.841.05%0.03ขาย2.146Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
BXX LYXOR ETF SX50 DDS
2.870.58%0.02ขาย508.767Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BYBE AMUNDI S&P BBCK EU
171.88-0.66%-1.14ซื้อ100กองทรัสต์/กองทุนรวม
BYBU AMUNDI S&P BBCK US
190.76-0.53%-1.02ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C10 AMUNDI ETF IG 1015
310.670.23%0.71ซื้อ24กองทรัสต์/กองทุนรวม
C13 AMUNDI ETF IG 1-3
168.43-0.05%-0.08แนะนำให้ขาย1.294Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C1U AMUNDI FTSE100 EUR
803.40-0.43%-3.50ซื้อ1กองทรัสต์/กองทุนรวม
C2U AMUNDI ETF SHT USA
10.940.02%0.00ขาย300กองทรัสต์/กองทุนรวม
C33 AMUNDI ETF IG 3-5
203.580.01%0.03ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C3M AMUNDI ETF GV 0-6M
117.42-0.00%-0.01ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C40 AMUNDI ETF CAC 40
89.11-0.57%-0.51ซื้อ7.053Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C4D AMUNDIETF CAC40(D)
60.04-0.53%-0.32ซื้อ380กองทรัสต์/กองทุนรวม
C4S AMUNDI ETF SH CAC
17.460.52%0.09ขาย2.461Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C50 AMUNDI ETF ES50 C
84.48-0.33%-0.28ซื้อ30.548Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C50U AMUNDI ES50 USD
93.70-0.04%-0.04ซื้อ266กองทรัสต์/กองทุนรวม
C53 AMUNDI ETF IG 5-7
241.160.07%0.17ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C5E AMUNDI ETF STOXX50
80.92-0.21%-0.17ซื้อ2.721Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C5HU AMUNDI ES50 HUSD
52.23-0.27%-0.14ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C5L AMUNDI ETF LEV E50
351.75-0.47%-1.65ซื้อ441กองทรัสต์/กองทุนรวม
C5S AMUNDI ETF SHT E50
12.040.23%0.03ขาย34.030Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
C6E AMUNDI ETF STOX600
92.27-0.14%-0.13ซื้อ443กองทรัสต์/กองทุนรวม
C73 AMUNDI ETF IG 7-10
275.350.16%0.44ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
C8M AMUNDI ETF EUR MAT
389.30-0.38%-1.50ซื้อ64กองทรัสต์/กองทุนรวม
CAC LYXOR ETF CAC 40
59.29-0.54%-0.32ซื้อ62.443Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CACC LYXOR CAC40 ACC
25.53-0.59%-0.15ซื้อ13.257Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CACM LYXOR ETF CAC MID
193.56-0.77%-1.50ซื้อ2.275Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CAPE OSSIAM ETF CAPE EU
363.25-0.15%-0.55ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CAPU OSSIAM ETF CAPE US
725.90-0.23%-1.70ซื้อ195กองทรัสต์/กองทุนรวม
CB3 AMUNDI ETF IG ALL
247.400.18%0.44ซื้อ26กองทรัสต์/กองทุนรวม
CB5 AMUNDI ETF EU BANK
79.77-0.47%-0.38ขาย161กองทรัสต์/กองทุนรวม
CBBB AMUNDI EU CORP BBB
16.130.12%0.02แนะนำให้ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CC1 AMUNDI ETF MS CHN
275.70-3.42%-9.75ขาย963กองทรัสต์/กองทุนรวม
CC1U AMUNDI ETF CHINA-B
306.85-2.88%-9.10ขาย164กองทรัสต์/กองทุนรวม
CC4 AMUNDI ETF EUR CRP
226.730.09%0.20แนะนำให้ซื้อ1.020Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CD5 AMUNDI ETF ES50 D
59.00-0.32%-0.19ซื้อ1.602Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CD6 AMUNDI ETF EU DISC
241.80-0.58%-1.40ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CD8 AMUNDI ETF EMU HDV
127.20-0.59%-0.76ซื้อ63.821Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CD9 AMUNDI ETF EU HDVD
135.74-0.48%-0.66ซื้อ127กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE8 AMUNDI ETF W EX EU
345.65-0.16%-0.55ซื้อ33กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE9 AMUNDI ETF EAST EU
292.65-0.56%-1.65ขาย7กองทรัสต์/กองทุนรวม
CE9U AMUNDI ETF EE XR-B
324.75-0.41%-1.35ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEC LYXOR ETF EASTERN
20.77-0.88%-0.18ขาย400กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEM AMUNDI ETF EUR MID
110.99-0.08%-0.09ซื้อ7กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEU AMUNDI MSCI EUROPE
250.33-0.20%-0.50ซื้อ798กองทรัสต์/กองทุนรวม
CEU2 AMUNDI MSCI EUR DR
68.02-0.20%-0.13ซื้อ4.705Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CF1 AMUNDI ETF MS FRA
287.15-0.47%-1.35ซื้อ10กองทรัสต์/กองทุนรวม
CG1 AMUNDI ETF DAX DR
247.900.04%0.10แนะนำให้ซื้อ2.763Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CG9 AMUNDI ETF EU GROW
238.050.06%0.15ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CH1 AMUNDI ETF MSCI NL
275.45-0.42%-1.15ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
CH5 AMUNDI ETF EU HEAL
303.500.40%1.20ซื้อ62กองทรัสต์/กองทุนรวม
CHM LYXOR STX600 CHEMI
119.980.06%0.08ซื้อ1.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CI1 AMUNDI ETF MS ITA
118.90-0.68%-0.82ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI2 AMUNDI ETF MS IND
553.02-0.81%-4.50ซื้อ2กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI2U AMUNDI ETF INDIA-B
613.55-0.69%-4.27ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CI3 AMUNDI ETF INFL
229.370.00%0.01ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CIN AMUNDI ETF EU INDU
368.70-0.19%-0.70ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CJ1 AMUNDI MSCI JAP E
210.89-0.60%-1.28ซื้อ1.556Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CJ1Y AMUNDI MSCI JAP Y
25737.00-0.70%-182.00ซื้อ1.430Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CL2 AMUNDI ETF LEV USA
2573.50-0.06%-1.50ซื้อ27กองทรัสต์/กองทุนรวม
CL4 AMUNDI ETF LEV CAC
262.95-1.07%-2.85ซื้อ8.637Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CLIM LYXOR GREEN BOND
54.290.18%0.10ซื้อ6.017Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CM9 AMUNDI ETF W X EMU
336.08-0.11%-0.36ซื้อ16กองทรัสต์/กองทุนรวม
CMU AMUNDI ETF MS EMU
224.60-0.38%-0.85ซื้อ540กองทรัสต์/กองทุนรวม
CMUD AMUNDI AM MSCI EMU
52.94-0.36%-0.19ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CN1 AMUNDI ETF MS NOR
417.55-0.27%-1.15ซื้อ265กองทรัสต์/กองทุนรวม
CNAA ETF CNAA
131.90-2.41%-3.26ซื้อ98กองทรัสต์/กองทุนรวม
CNB MULTI EU CORP EX F
139.490.14%0.20แนะนำให้ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CNY HSBC MSCI CHINA
7.89-2.64%-0.21ซื้อ78.099Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CODW LYXOR ETF MSC WCD
327.39-0.33%-1.07ซื้อ264กองทรัสต์/กองทุนรวม
COSW LYXOR ETF MSC WCS
339.930.22%0.73ซื้อ7กองทรัสต์/กองทุนรวม
COUK LYXOR LIQU CORP LD
182.120.50%0.90ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CP9 AMUNDI PAC X JAP E
592.10-0.85%-5.10ซื้อ81กองทรัสต์/กองทุนรวม
CP9U AMUNDI PAC X JAP U
656.50-0.79%-5.20ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CRB MULTI LY COMMO CRB
15.57-0.71%-0.11ขาย3.747Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CRN MULTI LY COMMO XNR
16.98-0.74%-0.13ซื้อ405กองทรัสต์/กองทุนรวม
CRP MULTI EU CORP BOND
154.580.10%0.15แนะนำให้ซื้อ1.109Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CRWE OSSIAM CMD RISKW E
74.59-0.55%-0.41ซื้อ1.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CS1 AMUNDI ETF MS SPA
201.10-0.49%-1.00ซื้อ1.864Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CS5 AMUNDI ETF EU STAP
389.50-0.36%-1.40ซื้อ16กองทรัสต์/กองทุนรวม
CS9 AMUNDI ETF EU X SW
235.05-0.31%-0.73ซื้อ293กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSH LYXOR ETF EUR CASH
104.670.00%0.00ขาย76กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSH2 LYXOR ETF SMART C
987.800.00%0.00แนะนำให้ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CST LYXOR STX600 CONMA
63.500.02%0.01แนะนำให้ซื้อ307กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSW AMUNDI ETF MS SWI
344.600.14%0.49ซื้อ282กองทรัสต์/กองทุนรวม
CSWC AMUNDI MSCI SWITZ
371.050.38%1.40ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CT5 AMUNDI ETF EUR TEL
106.340.02%0.02ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU1 AMUNDI ETF MSCI UK
214.35-0.26%-0.55ซื้อ8.513Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CU2 AMUNDI ETF MSCI US
369.10-0.02%-0.07ซื้อ479กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU2U AMUNDI ETF USA-B
409.420.09%0.38ซื้อ68กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU5 AMUNDI ETF EU UTIL
256.00-0.39%-1.00ซื้อ169กองทรัสต์/กองทุนรวม
CU9 AMUNDI ETF EU X EM
271.23-0.11%-0.29ซื้อ26กองทรัสต์/กองทุนรวม
CV9 AMUNDI ETF EU VALU
233.70-0.46%-1.09ซื้อ1.046Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CW8 AMUNDI ETF MSCI WR
321.84-0.15%-0.49ซื้อ3.558Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
CW8U AMUNDI ETF WORLD-B
357.11-0.04%-0.16ซื้อ8กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWE AMUNDI ETF WLD NRJ
271.65-1.00%-2.75ขาย30กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWEU AMUNDI MSCIWL ENYU
301.45-0.89%-2.70ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWF AMUNDI ETF WLD FIN
180.59-0.45%-0.82ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
CWFU AMUNDI MSCIWL FNLU
200.41-0.32%-0.63ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
DAX LYXOR ETF DAX
128.000.03%0.04แนะนำให้ซื้อ41.410Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DJE LYXOR ETF DJIA
263.75-0.25%-0.65ซื้อ195กองทรัสต์/กองทุนรวม
DLB LYXOR ETF BUND DL
275.870.57%1.56ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
DSB LYXOR ETF BUND DDS
28.74-0.57%-0.17ขาย2.720Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DSD LYXOR ETF DAX DS2
2.91-0.10%-0.00แนะนำให้ขาย688.770Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
DSP5 LYXOR 2XSHRT SP500
26.17-0.25%-0.07ขาย6.158Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ