บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.250.20%0.05แนะนำให้ซื้อ4.373K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.930.08%0.02ขาย1.749K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.280.32%0.08แนะนำให้ซื้อ2.424K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
101.74-0.52%-0.53ซื้อ2.701M147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.17-0.12%-0.03ซื้อ3.590K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.L RBC NON COM 5-YEAR SRS AL
24.98-0.08%-0.02ขาย500147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
23.760.25%0.06ขาย17.600K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
19.450.10%0.02ขาย46.816K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
21.16-0.19%-0.04ขาย2.222K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.I ROYAL BANK PREF SERIES AJ
25.000.08%0.02ขาย500147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.100.16%0.04ซื้อ78.057K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.310.16%0.04ซื้อ13.467K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
23.850.08%0.02ซื้อ4.200K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
22.803.07%0.68ซื้อ46.971K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.240.16%0.04แนะนำให้ซื้อ2.218K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.85-0.08%-0.02ซื้อ1.968K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.K ROYAL BANK PREF SERIES AK
24.98-0.04%-0.01ขาย1.100K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.200.00%0.00แนะนำให้ซื้อ500147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
21.830.51%0.11ซื้อ10.192K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
19.890.51%0.10ซื้อ86.245K147.549B12.508.2784000.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
22.420.40%0.09ซื้อ8.248K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
19.350.36%0.07ขาย8.241K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
23.780.00%0.00ขาย909140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
22.180.96%0.21ซื้อ88.489K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
19.380.41%0.08ขาย15.791K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
22.10-0.58%-0.13ขาย1.294K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
21.93-0.41%-0.09ซื้อ14.109K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
23.630.68%0.16ซื้อ13.110K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.930.35%0.09ซื้อ3.829K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
19.441.09%0.21ซื้อ11.091K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
25.120.56%0.14ขาย26.290K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
76.22-0.14%-0.11ซื้อ2.373M140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.550.20%0.05ซื้อ2.276K140.061B12.706.0284383.00ไฟแนนซ์
CNU CNOOC LIMITED
221.21-0.07%-0.15แนะนำให้ซื้อ100105.190B15.780.1514783.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.650.30%0.05ขาย14.682K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
20.450.99%0.20ซื้อ6.700K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
17.251.00%0.17ซื้อ34.650K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.230.26%0.04ขาย18.727K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
15.990.50%0.08ขาย20097.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
17.160.23%0.04ขาย2.582K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.450.21%0.05ขาย1.957K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
17.200.35%0.06ซื้อ68.407K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.360.64%0.11ขาย14.194K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
20.251.10%0.22ซื้อ4.930K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
16.16-0.19%-0.03ขาย7.723K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
17.191.24%0.21ขาย57.475K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.651.45%0.31ซื้อ4.975K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.59-0.06%-0.01ขาย8.336K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
16.130.19%0.03ขาย3.984K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.530.62%0.15ขาย9.781K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
18.350.44%0.08แนะนำให้ขาย11.926K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
48.67-0.29%-0.14ซื้อ4.871M97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
16.530.18%0.03ขาย29.775K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
17.300.64%0.11ขาย5.497K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
21.933.10%0.66แนะนำให้ขาย18.733K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
19.701.29%0.25ซื้อ1.400K97.673B33.501.4412000.00พลังงาน
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.61-0.04%-0.01ซื้อ4.889K92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.920.00%0.00ซื้อ2.750K92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.27-0.08%-0.02ซื้อ70092.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.880.12%0.03ซื้อ6.472K92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
23.532.84%0.65ซื้อ46.966K92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.770.34%0.08แนะนำให้ซื้อ4.990K92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.260.00%0.00ซื้อ20092.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.250.04%0.01ซื้อ60092.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
75.38-0.16%-0.12ซื้อ1.219M92.740B11.086.9097629.00ไฟแนนซ์
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
112.76-0.73%-0.83ซื้อ793.593K82.326B19.315.9025720.00ในทางอุตสาหกรรม
SU SUNCOR ENERGY INC.
44.92-0.20%-0.09ซื้อ2.781M71.705B22.512.0212381.00พลังงาน
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
23.403.54%0.80ซื้อ22.141K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
19.06-0.21%-0.04ขาย65.078K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
24.57-0.53%-0.13ขาย10063.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
22.810.13%0.03ขาย10.997K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
21.340.05%0.01ขาย2.000K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
23.800.00%0.00ซื้อ20063.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
23.951.05%0.25ซื้อ27.629K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO BANK OF MONTREAL
98.730.26%0.26ซื้อ1.274M63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
19.530.05%0.01ขาย5.449K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
23.20-0.22%-0.05แนะนำให้ซื้อ1.304K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.530.39%0.10ซื้อ4.343K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
19.140.00%0.00ขาย8.641K63.232B11.248.8645454.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
12.50-0.79%-0.10ขาย21.800K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
21.410.90%0.19ขาย7.457K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
19.78-0.35%-0.07ขาย3.775K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
16.500.73%0.12แนะนำให้ขาย90056.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
14.650.69%0.10ขาย8.100K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
21.901.91%0.41ซื้อ4.282K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
21.181.58%0.33ซื้อ1.592K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
20.590.54%0.11ซื้อ4.055K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
12.530.16%0.02ขาย1.741K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
18.82-0.32%-0.06แนะนำให้ขาย3.000K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
19.71-0.05%-0.01แนะนำให้ขาย7.424K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.66-0.27%-0.07ขาย1.002K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.400.05%0.01ขาย1.800K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
12.530.24%0.03ขาย42256.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.16-0.78%-0.19แนะนำให้ขาย6.448K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.300.16%0.04ซื้อ21.140K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
16.881.02%0.17ขาย90056.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
18.78-0.37%-0.07ขาย2.060K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
18.001.07%0.19ขาย40056.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
16.72-1.36%-0.23แนะนำให้ขาย22556.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
20.900.87%0.18ขาย32.387K56.257B13.064.7280000.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ