บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.600.20%0.05ซื้อ600153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.30-0.35%-0.09ขาย9.931K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
107.04-0.02%-0.02ซื้อ3.304M153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
26.500.57%0.15ซื้อ405153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.400.20%0.05ซื้อ1.000K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
20.410.54%0.11ขาย2.300K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.320.00%0.00ซื้อ2.439K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
19.300.21%0.04ซื้อ6.880K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
18.820.21%0.04ขาย6.800K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.340.12%0.03ซื้อ100153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
26.27-0.15%-0.04ซื้อ8.776K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.28-0.12%-0.03ขาย18.792K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
21.110.09%0.02ซื้อ5.150K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
22.280.22%0.05ซื้อ12.900K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
25.200.00%0.00ซื้อ7.500K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.520.29%0.07ซื้อ2.100K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.380.44%0.11ซื้อ3.000K153.685B12.628.5382108.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
21.75-0.50%-0.11ขาย4.130K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
18.96-0.11%-0.02ขาย5.560K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.730.12%0.03ราบเรียบ6.100K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
21.850.00%0.00ซื้อ350138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
19.01-0.63%-0.12ซื้อ1.400K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
19.20-0.31%-0.06ซื้อ2.400K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
25.54-0.27%-0.07ซื้อ4.180K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
75.52-0.30%-0.23ซื้อ4.287M138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
22.85-0.17%-0.04ขาย2.250K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.25-0.57%-0.14ขาย5.364K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
21.60-0.23%-0.05ขาย3.500K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
21.36-0.14%-0.03ซื้อ1.400K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.990.00%0.00ขาย2.750K138.451B12.546.0584383.00ไฟแนนซ์
CNU CNOOC LIMITED
252.380.95%2.38ซื้อ237112.315B10.650.2414965.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.250.94%0.16ซื้อ8.470K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
17.21-0.35%-0.06ซื้อ1.000K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
17.00-1.22%-0.21ซื้อ5.293K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
16.280.18%0.03ซื้อ2.190K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.410.78%0.12ซื้อ3.193K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
49.840.10%0.05ซื้อ4.523M100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
17.101.12%0.19ซื้อ200100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.500.45%0.10ขาย10.750K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
15.64-0.06%-0.01ซื้อ4.350K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.81-0.48%-0.12แนะนำให้ซื้อ540100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
19.910.40%0.08ซื้อ400100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
19.620.36%0.07ซื้อ605100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.650.60%0.10ซื้อ2.800K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
17.14-0.52%-0.09ซื้อ2.400K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
17.171.42%0.24ซื้อ1.475K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
18.661.36%0.25ซื้อ13.373K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.20-0.40%-0.10ซื้อ9.400K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
15.730.51%0.08ขาย4.000K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
19.690.72%0.14ขาย1.900K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.681.09%0.18ซื้อ1.700K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.450.61%0.13ซื้อ2.300K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
16.100.37%0.06ซื้อ2.675K100.732B34.541.4412000.00พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
125.25-0.12%-0.15ซื้อ689.326K90.791B21.365.9025720.00ในทางอุตสาหกรรม
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.810.82%0.21ขาย3.480K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
26.180.61%0.16ซื้อ8.157K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.290.08%0.02ขาย2.100K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.080.67%0.16แนะนำให้ซื้อ3.700K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
72.60-0.77%-0.56ซื้อ4.008M89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.38-0.12%-0.03ราบเรียบ28.001K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
22.910.09%0.02ซื้อ6.000K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.120.00%0.00ขาย3.998K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.940.35%0.09ขาย10.800K89.693B10.976.7498508.00ไฟแนนซ์
SU SUNCOR ENERGY INC.
45.351.96%0.87ซื้อ2.332M70.501B22.132.0212480.00พลังงาน
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
21.34-0.51%-0.11ซื้อ2.510K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
26.110.23%0.06ซื้อ20067.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
23.57-0.13%-0.03ซื้อ14.614K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.300.92%0.23แนะนำให้ซื้อ1.500K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
22.750.26%0.06ขาย1.855K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
19.390.00%0.00ซื้อ2.900K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO BANK OF MONTREAL
105.44-0.06%-0.06ซื้อ642.393K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
18.57-0.43%-0.08ซื้อ3.700K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
18.59-0.59%-0.11ราบเรียบ50067.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
22.530.22%0.05ขาย6.600K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
24.100.00%0.00ซื้อ4.192K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
25.26-0.04%-0.0156.651K67.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
24.080.71%0.17ซื้อ30067.356B11.719.0545454.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
11.70-0.43%-0.05ขาย15.220K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
14.31-0.62%-0.09ขาย6.300K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
17.26-1.37%-0.24ขาย30063.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
20.702.12%0.43ซื้อ1.948K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.70-2.50%-0.30แนะนำให้ขาย10.136K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.00-0.46%-0.11ขาย2.440K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
20.01-0.65%-0.13ซื้อ70063.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
24.38-0.08%-0.02แนะนำให้ขาย5.300K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
21.200.81%0.17ขาย3.950K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
21.350.95%0.20ซื้อ3.399K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
18.080.33%0.06ซื้อ96063.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
16.490.86%0.14ขาย10063.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
20.86-0.38%-0.08ขาย10.898K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.81-0.43%-0.09ขาย14.280K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
22.150.18%0.04แนะนำให้ซื้อ2.200K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.680.67%0.17ขาย87863.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
16.420.12%0.02ขาย4.184K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
16.42-0.73%-0.12ขาย1.510K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
64.20-0.19%-0.12ซื้อ763.003K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
19.87-0.35%-0.07ซื้อ3.762K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.66-3.32%-0.40ขาย3.325K63.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
18.930.42%0.08ซื้อ60063.952B14.114.80100000.00ไฟแนนซ์
TRP.PR.J TRANSCANADA CORP PREF SERIES 13
26.140.31%0.08ซื้อ2.700K57.851B16.773.747081.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ส่งข้อเสนอแนะ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ