บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.290.12%0.03แนะนำให้ซื้อ12.200K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.350.40%0.10แนะนำให้ซื้อ3.032K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.900.77%0.19ซื้อ3.275K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
17.25-0.46%-0.08แนะนำให้ขาย18.459K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.98-0.08%-0.02ซื้อ6.390K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.120.08%0.02ซื้อ968151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.010.25%0.06ซื้อ4.300K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.721.24%0.23ขาย3.450K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.34-0.39%-0.10ซื้อ900151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
17.30-0.12%-0.02ขาย31.925K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.300.04%0.01ซื้อ4.300K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.310.04%0.01ซื้อ478151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
20.860.29%0.06ขาย6.076K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
26.080.23%0.06ซื้อ4.050K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
105.19-0.16%-0.17ซื้อ1.374M151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.260.04%0.01แนะนำให้ซื้อ1.000K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
19.260.36%0.07ขาย68.201K151.289B12.228.6782197.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.780.87%0.17ขาย7.000K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.840.35%0.07ขาย5.215K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
21.911.58%0.34ขาย3.617K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
20.301.35%0.27ขาย88.300K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.600.37%0.09เป็นกลาง32.981K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.340.64%0.11ขาย1.200K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
20.160.45%0.09ขาย10.250K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.210.33%0.08ซื้อ4.950K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
26.040.54%0.14ซื้อ5.632K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
76.970.09%0.07แนะนำให้ซื้อ2.779M140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
16.950.83%0.14ขาย11.100K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.560.16%0.04ซื้อ1.500K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
24.701.11%0.27ขาย183.556K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.010.77%0.13ขาย18.525K140.680B12.406.2184383.00ไฟแนนซ์
CNU CNOOC LIMITED
211.380.31%0.66ขาย10095.344B9.380.2314965.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.100.12%0.03ซื้อ3.550K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
14.040.14%0.02ขาย12.825K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
18.050.28%0.05ขาย24.260K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
14.40-0.62%-0.09ขาย5.485K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
16.250.00%0.00ขาย17.937K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
15.570.00%0.00ขาย4.600K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
15.900.70%0.11ขาย2.248K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
17.602.92%0.50ขาย8.765K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
20.02-1.28%-0.26ขาย14.675K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
15.530.58%0.09ขาย5.220K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
15.550.06%0.01ขาย6.679K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.211.40%0.21แนะนำให้ขาย25.642K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
14.200.64%0.09ขาย28.750K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
46.420.26%0.12ขาย3.935M93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
17.951.41%0.25ขาย7.894K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
15.790.57%0.09แนะนำให้ขาย9.865K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.89-0.53%-0.10แนะนำให้ขาย9.083K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
21.330.23%0.05ขาย7.400K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
15.150.33%0.05ขาย15.650K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
15.630.84%0.13ขาย90293.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
15.400.52%0.08ขาย15.400K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.581.19%0.29เป็นกลาง7.200K93.702B21.892.1212000.00พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
122.52-0.17%-0.21ซื้อ688.374K88.588B20.625.9827119.00ในทางอุตสาหกรรม
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
23.94-0.08%-0.02ขาย1.700K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.300.08%0.02ขาย1.000K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
20.94-0.52%-0.11แนะนำให้ขาย14.500K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
26.04-0.31%-0.08ขาย80086.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.60-0.04%-0.01ขาย9.394K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.940.38%0.09แนะนำให้ซื้อ7.300K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.410.00%0.00ซื้อ10086.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
71.260.14%0.10ซื้อ2.049M86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.940.00%0.00ขาย12.545K86.985B10.636.7799678.00ไฟแนนซ์
SU SUNCOR ENERGY INC.
41.690.00%0.00ขาย2.374M65.494B16.952.4712480.00พลังงาน
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
16.250.31%0.05ขาย1.100K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
23.470.09%0.02เป็นกลาง1.000K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
17.650.86%0.15ขาย2.396K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO BANK OF MONTREAL
100.25-0.26%-0.26ซื้อ941.441K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
23.90-0.33%-0.08ขาย1.100K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.580.00%0.00ขาย7.750K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
20.520.24%0.05ขาย16.620K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
16.401.11%0.18ขาย16.700K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
21.300.66%0.14ขาย47.500K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
24.650.12%0.03ขาย16.600K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
22.150.82%0.18ขาย21.600K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
18.751.24%0.23แนะนำให้ขาย12.846K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
24.850.20%0.05ซื้อ5.409K64.202B10.689.4545454.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.650.43%0.11ซื้อ24.506K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
16.980.65%0.11ขาย1.900K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
10.69-0.65%-0.07แนะนำให้ขาย4.536K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
20.45-0.05%-0.01ขาย2.816K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
24.350.41%0.10ซื้อ9.700K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
15.511.04%0.16ขาย1.430K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
19.760.00%0.00ขาย12.450K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
63.89-0.45%-0.29แนะนำให้ซื้อ1.331M63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
14.300.70%0.10ขาย3.200K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
14.351.85%0.26ขาย36.069K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
10.700.00%0.00ขาย1.000K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
16.501.54%0.25ขาย80063.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
18.550.00%0.00ขาย4.201K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
23.220.22%0.05ซื้อ6.500K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
16.640.12%0.02ขาย10.386K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
10.66-0.37%-0.04แนะนำให้ขาย1.200K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
12.531.54%0.19แนะนำให้ขาย36.215K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.79-0.54%-0.08ขาย90063.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.100.05%0.01ขาย6.215K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
19.720.15%0.03ขาย1.570K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
18.050.28%0.05ขาย4.250K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
14.430.63%0.09ขาย10.200K63.837B15.074.46100000.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ