บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.59-0.66%-0.17ขาย32.700K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
106.27-0.93%-1.00ขาย4.806M153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.62-1.23%-0.32ขาย4.203K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.26-1.83%-0.34ขาย12.575K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.56-0.97%-0.24ซื้อ550153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.46-1.25%-0.31ขาย24.128K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.25-0.43%-0.11ขาย34.155K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.28-0.35%-0.09ขาย22.240K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
19.00-1.61%-0.31ซื้อ6.045K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.25-0.59%-0.15ขาย13.915K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
19.55-2.20%-0.44แนะนำให้ขาย23.549K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.24-0.43%-0.11ขาย16.530K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
17.20-1.04%-0.18ขาย27.332K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.25-0.43%-0.11ขาย42.325K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.90-1.19%-0.30ขาย3.500K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
17.38-1.08%-0.19ขาย15.578K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.73-1.19%-0.31ขาย5.443K153.858B12.288.7984087.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.300.24%0.06ซื้อ47.835K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
19.20-0.57%-0.11ขาย6.032K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.530.12%0.03ขาย11.264K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
17.01-0.23%-0.04ซื้อ6.276K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.500.00%0.00ซื้อ500135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.050.16%0.03ขาย2.370K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
74.60-0.09%-0.07ซื้อ1.919M135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
24.220.21%0.05ขาย3.253K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
21.200.09%0.02ซื้อ2.948K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.400.57%0.11ซื้อ8.249K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.730.00%0.00ขาย7.699K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.170.18%0.03ซื้อ5.539K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
19.54-1.21%-0.24ขาย7.448K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.16-0.23%-0.04ขาย11.272K135.887B11.876.3084383.00ไฟแนนซ์
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
15.39-0.06%-0.01ซื้อ3.991K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
14.71-0.14%-0.02ซื้อ1.970K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
24.000.00%0.00ซื้อ10.399K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
14.26-1.59%-0.23ซื้อ1.750K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
47.830.69%0.33แนะนำให้ซื้อ3.825M96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.49-0.38%-0.07ขาย8.710K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
15.55-0.51%-0.08ขาย2.736K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
15.78-0.13%-0.02ขาย5.619K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
19.78-0.10%-0.02ซื้อ88.000K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
15.41-0.39%-0.06ซื้อ2.161K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
17.39-0.40%-0.07ขาย6.500K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
14.06-0.92%-0.13ซื้อ7.463K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.691.10%0.28ซื้อ3.465K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
15.47-0.64%-0.10ขาย3.994K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
14.93-0.80%-0.12ซื้อ4.991K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
17.05-0.29%-0.05ซื้อ17.796K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
15.41-0.32%-0.05ซื้อ75.077K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
15.35-0.52%-0.08ซื้อ7.990K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.170.00%0.00ขาย18.755K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
17.62-0.11%-0.02ขาย6.275K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
14.25-0.84%-0.12ขาย31.241K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.83-0.17%-0.04ซื้อ9.040K96.135B20.272.3512000.00พลังงาน
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
75.09-0.13%-0.10ซื้อ1.453M91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
19.64-1.31%-0.26แนะนำให้ขาย17.058K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.720.08%0.02ซื้อ10091.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.680.16%0.04ขาย9.363K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.850.35%0.09ซื้อ5.144K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.500.39%0.10ซื้อ2.869K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.280.37%0.09แนะนำให้ซื้อ30091.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.600.00%0.00ซื้อ1.422K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.020.17%0.04ซื้อ4.239K91.617B11.306.68101809.00ไฟแนนซ์
CNU CNOOC LIMITED
200.000.97%1.92ขาย10290.126B8.370.2414965.00พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
117.10-0.24%-0.28ขาย1.271M84.596B19.366.0921534.00ในทางอุตสาหกรรม
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.14-0.12%-0.02ซื้อ4.445K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
10.980.73%0.08ซื้อ14.200K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
17.54-0.06%-0.01ซื้อ4.117K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.450.28%0.04ขาย1.800K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
17.700.11%0.02ซื้อ12.138K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.081.19%0.13ซื้อ7.690K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
21.600.33%0.07แนะนำให้ซื้อ5.341K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
14.81-0.60%-0.09ซื้อ8.128K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.750.96%0.15ซื้อ3.100K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
70.450.21%0.15แนะนำให้ซื้อ559.385K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
18.990.69%0.13ซื้อ6.634K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
19.160.74%0.14ซื้อ4.961K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
17.800.17%0.03ซื้อ9.541K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
21.820.32%0.07ซื้อ20073.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
14.99-0.60%-0.09ซื้อ84.734K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.850.20%0.05ซื้อ5.341K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
13.200.38%0.05ซื้อ1.532K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.050.45%0.05ซื้อ22.200K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.400.63%0.16ซื้อ7.141K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
14.60-0.68%-0.10ซื้อ3.100K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
21.320.57%0.12ซื้อ90073.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
21.380.28%0.06ซื้อ3.400K73.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.390.08%0.02ซื้อ35673.728B18.383.98100000.00ไฟแนนซ์
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
11.83-1.00%-0.12ซื้อ80062.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
26.290.61%0.16ซื้อ2.371K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
25.460.24%0.06ซื้อ6.835K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
11.840.00%0.00ซื้อ18.650K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.G TC ENERGY CORP PREF SERIES 11
17.450.35%0.06ซื้อ11.855K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
11.44-0.95%-0.11ซื้อ6.092K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.F TC ENERGY CORP PREF SERIES 2
13.50-0.74%-0.10ซื้อ4.140K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.E TC ENERGY CORP PREF SERIES 9
15.85-0.94%-0.15ซื้อ5.694K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP TC ENERGY CORP.
67.550.18%0.12ขาย845.089K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
13.50-0.44%-0.06ซื้อ9.347K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
16.050.00%0.00ซื้อ13.291K62.898B15.574.347081.00พลังงาน
TRP.PR.H TC ENERGY CORP PREF SERIES 4
11.060.00%0.00ซื้อ10062.898B15.574.347081.00พลังงาน
SU SUNCOR ENERGY INC.
39.80-0.82%-0.33ขาย2.166M62.427B11.143.6112480.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ