บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.350.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.600K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
104.45-0.51%-0.54ขาย1.716M150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
18.60-0.21%-0.04แนะนำให้ขาย42.174K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
16.860.06%0.01ขาย21.811K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.31-0.08%-0.02ซื้อ800150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.560.00%0.00ซื้อ1.280K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.71-0.12%-0.03แนะนำให้ซื้อ400150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.330.00%0.00ซื้อ425150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.28-0.20%-0.05ขาย3.600K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.340.16%0.04ซื้อ2.220K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.850.19%0.05ซื้อ9.037K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
18.93-0.03%-0.01ซื้อ27.454K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
16.920.00%0.00ขาย14.085K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.95-0.32%-0.08ขาย1.920K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.34-0.05%-0.01ขาย4.595K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.91-0.04%-0.01ขาย3.125K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.670.20%0.05ซื้อ88.136K150.448B12.008.7885000.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
16.800.24%0.04แนะนำให้ขาย10.600K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
72.88-0.75%-0.55ขาย2.253M133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.820.00%0.00ซื้อ2.789K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.860.36%0.09ซื้อ1.060K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
23.64-0.59%-0.14ขาย38.340K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.400.00%0.00ขาย3.400K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
20.460.20%0.04ขาย54.490K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
19.000.26%0.05ขาย66.325K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.420.16%0.04ขาย8.400K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.05-0.16%-0.03ขาย15.780K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.49-0.04%-0.01แนะนำให้ซื้อ14.685K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
16.80-0.30%-0.05ขาย22.210K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.00-0.18%-0.03ขาย16.600K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
19.390.00%0.00ขาย127.510K133.631B11.756.2689031.00ไฟแนนซ์
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
15.550.13%0.02ซื้อ6.200K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
15.330.07%0.01ขาย11.500K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
20.950.72%0.15ซื้อ5.885K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.400.70%0.17ซื้อ1.440K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
18.55-0.16%-0.03ซื้อ11.160K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
18.600.27%0.05ซื้อ12.110K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
51.350.49%0.25แนะนำให้ซื้อ5.159M103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.960.85%0.16ซื้อ10.155K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.00-0.27%-0.04ขาย16.230K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
15.48-0.64%-0.10แนะนำให้ขาย14.710K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
14.91-0.40%-0.06ขาย15.035K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
15.550.00%0.00ซื้อ11.865K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
15.800.00%0.00ซื้อ42.581K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
14.720.82%0.12ซื้อ1.800K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
16.59-0.84%-0.14แนะนำให้ขาย15.675K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.55-0.27%-0.07ขาย37.656K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
15.510.00%0.00ซื้อ18.346K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
24.60-0.61%-0.15ซื้อ28.699K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
14.140.50%0.07แนะนำให้ขาย35.200K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
14.150.21%0.03ขาย76.486K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
15.710.06%0.01ซื้อ10.600K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
14.45-0.55%-0.08แนะนำให้ขาย67.525K103.422B17.832.8712000.00พลังงาน
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.920.19%0.05แนะนำให้ซื้อ5.769K91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
74.96-0.33%-0.25ซื้อ1.724M91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
18.60-1.48%-0.28แนะนำให้ขาย28.835K91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.67-0.32%-0.08ซื้อ1.300K91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.99-0.08%-0.02ซื้อ20091.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.840.36%0.09แนะนำให้ซื้อ1.700K91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.510.25%0.06ซื้อ90091.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.31-0.21%-0.05แนะนำให้ซื้อ3.526K91.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.57-0.16%-0.04ซื้อ90091.456B11.276.72101813.00ไฟแนนซ์
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
117.79-1.02%-1.21ขาย900.250K85.387B19.256.2020509.00ในทางอุตสาหกรรม
CNU CNOOC LIMITED
192.190.19%0.37ขาย12084.868B7.900.2414965.00พลังงาน
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
26.110.62%0.16ซื้อ24.615K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
15.380.26%0.04ซื้อ27.900K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
22.200.00%0.00ซื้อ3.034K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.120.36%0.04ซื้อ6.100K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
19.140.90%0.17ซื้อ127.226K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
76.64-0.75%-0.58ซื้อ785.268K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
21.63-0.55%-0.12เป็นกลาง7.280K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
19.55-0.66%-0.13ขาย28.500K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.160.27%0.03ซื้อ28.840K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
18.200.55%0.10ซื้อ19.700K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
13.210.46%0.06ขาย8.900K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.650.12%0.02ซื้อ10.500K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
15.200.46%0.07ขาย11.400K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
15.282.48%0.37ซื้อ12.000K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.920.44%0.07ซื้อ10077.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
25.25-0.04%-0.01แนะนำให้ซื้อ1.600K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
11.250.36%0.04ซื้อ10.426K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.850.12%0.03ซื้อ5.980K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
22.490.00%0.00ซื้อ2.350K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
18.00-0.28%-0.05ขาย51.700K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
15.426.71%0.97ซื้อ10077.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
18.050.56%0.10ขาย3.500K77.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
21.86-0.18%-0.04ซื้อ40077.785B15.635.12100000.00ไฟแนนซ์
SU SUNCOR ENERGY INC.
42.00-0.83%-0.35แนะนำให้ซื้อ2.979M65.327B13.423.1612480.00พลังงาน
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
21.76-0.64%-0.14ขาย3.300K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO BANK OF MONTREAL
99.72-0.40%-0.40ขาย1.365M64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
16.590.00%0.00ขาย56.550K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
19.07-1.19%-0.23ขาย91.946K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
21.01-0.24%-0.05ขาย21.000K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
16.930.89%0.15ขาย9.850K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.050.00%0.00ซื้อ30064.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
18.60-0.27%-0.05แนะนำให้ขาย3.280K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
24.230.04%0.01ขาย27.400K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
24.08-0.41%-0.10ซื้อ80064.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
17.120.71%0.12ขาย46.800K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
24.220.21%0.05แนะนำให้ซื้อ8.104K64.000B11.568.6845513.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ