บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
20.76-0.43%-0.09ขาย6.948K117.430B2.329.0385000.00การเงิน
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
23.20-0.60%-0.14ขาย37.314K117.430B2.599.0385000.00การเงิน
RY ROYAL BANK OF CANADA
82.54-4.48%-3.87ขาย4.661M117.430B9.609.0385000.00การเงิน
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
23.13-0.60%-0.14ขาย55.590K117.430B2.589.0385000.00การเงิน
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
23.29-0.51%-0.12ขาย80.382K117.430B2.609.0385000.00การเงิน
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
12.79-6.23%-0.85ขาย5.400K117.430B1.519.0385000.00การเงิน
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
13.49-2.25%-0.31ขาย7.240K117.430B1.539.0385000.00การเงิน
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
20.00-2.39%-0.49ขาย9.740K117.430B2.289.0385000.00การเงิน
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
15.00-0.92%-0.14ขาย16.626K117.430B1.689.0385000.00การเงิน
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
23.60-0.08%-0.02ขาย18.100K117.430B2.629.0385000.00การเงิน
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
12.42-3.04%-0.39ขาย14.000K117.430B1.429.0385000.00การเงิน
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
12.33-3.75%-0.48ขาย12.050K117.430B1.429.0385000.00การเงิน
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
20.45-1.73%-0.36ขาย13.488K117.430B2.319.0385000.00การเงิน
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
20.50-0.97%-0.20ขาย2.000K117.430B2.309.0385000.00การเงิน
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
23.19-1.11%-0.26ขาย4.601K117.430B2.609.0385000.00การเงิน
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
17.20-3.10%-0.55ขาย11.360K102.754B2.696.60การเงิน
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
13.95-3.46%-0.50ขาย10.135K102.754B2.196.60การเงิน
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
14.17-4.13%-0.61ขาย1.800K102.754B2.246.60การเงิน
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
12.89-6.80%-0.94ขาย4.934K102.754B2.106.60การเงิน
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
14.60-6.17%-0.96ขาย9.900K102.754B2.366.60การเงิน
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
12.10-3.59%-0.45ขาย62.111K102.754B1.906.60การเงิน
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
18.43-0.65%-0.12ขาย16.800K102.754B2.826.60การเงิน
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
16.501.54%0.25ขาย7.729K102.754B2.476.60การเงิน
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
12.24-2.08%-0.26ขาย10.950K102.754B1.906.60การเงิน
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
12.18-2.95%-0.37ขาย18.000K102.754B1.906.60การเงิน
TD TORONTO-DOMINION BANK
56.77-5.78%-3.48ขาย6.212M102.754B9.146.60การเงิน
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
13.17-3.23%-0.44ขาย4.300K102.754B2.076.60การเงิน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
19.00-1.35%-0.26ขาย37.400K78.715B7.342.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
9.50-8.21%-0.85ขาย43.439K78.715B3.942.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
10.94-3.87%-0.44ขาย65.004K78.715B4.332.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
10.40-4.59%-0.50ขาย28.585K78.715B4.152.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
10.58-8.79%-1.02ขาย20.114K78.715B4.422.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
12.54-7.45%-1.01ขาย4.900K78.715B7.272.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB ENBRIDGE INC
38.87-7.32%-3.07ขาย6.880M78.715B15.972.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
13.40-6.82%-0.98ขาย4.220K78.715B7.712.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
10.80-6.49%-0.75ขาย2.500K78.715B4.402.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
10.25-8.56%-0.96ขาย21.576K78.715B4.272.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
10.35-5.91%-0.65ขาย51.430K78.715B4.192.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
17.52-2.67%-0.48ขาย21.300K78.715B6.862.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
10.38-7.49%-0.84ขาย31.325K78.715B4.272.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
11.70-8.95%-1.15ขาย13.500K78.715B4.892.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
14.03-6.47%-0.97ขาย8.600K78.715B8.042.6411300.00
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
19.81-4.11%-0.85ขาย6.180K78.715B7.872.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
10.10-8.10%-0.89ขาย22.100K78.715B4.192.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
11.17-6.92%-0.83ขาย4.300K78.715B4.572.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
10.08-7.35%-0.80ขาย30.628K78.715B4.142.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
11.25-7.02%-0.85ขาย14.610K78.715B4.612.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
9.97-5.23%-0.55ขาย13.700K78.715B4.012.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
12.69-6.96%-0.95ขาย8.400K78.715B7.312.6411300.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
103.25-5.58%-6.10ขาย1.900M73.431B18.745.8625975.00ระบบขนส่ง
SHOP SHOPIFY INC
590.00-6.64%-41.97ซื้อ408.712K69.164B-1.44การค้าปลีก
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
21.372.64%0.55ขาย7.600K65.832B3.076.86101813.00การเงิน
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
14.90-1.32%-0.20ขาย28.570K65.832B2.236.86101813.00การเงิน
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
18.40-3.26%-0.62ขาย15.460K65.832B2.816.86101813.00การเงิน
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
25.00-0.28%-0.07ซื้อ3.979K65.832B3.706.86101813.00การเงิน
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
54.29-6.51%-3.78ขาย6.017M65.832B8.576.86101813.00การเงิน
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.610.21%0.05ซื้อ8.340K65.832B3.486.86101813.00การเงิน
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
20.253.85%0.75ขาย5.962K65.832B2.886.86101813.00การเงิน
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
23.003.32%0.74ขาย20065.832B3.286.86101813.00การเงิน
CNU CNOOC LIMITED
125.840.00%0.00ขาย360.378B5.1024.6618312.00แร่พลังงาน
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
19.10-2.80%-0.55ขาย12.510K59.658B5.713.62151900.00การเงิน
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
7.01-8.25%-0.63ขาย9.880K59.658B2.223.62151900.00การเงิน
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
14.16-6.60%-1.00ขาย17.000K59.658B4.413.62151900.00การเงิน
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
17.52-3.63%-0.66ขาย3.800K59.658B5.293.62151900.00การเงิน
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
8.75-7.99%-0.76ขาย25.303K59.658B2.763.62151900.00การเงิน
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
9.34-8.43%-0.86ขาย16.300K59.658B2.973.62151900.00การเงิน
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
11.96-4.32%-0.54ขาย2.200K59.658B3.633.62151900.00การเงิน
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
10.45-12.92%-1.55ขาย50059.658B3.493.62151900.00การเงิน
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
18.908.87%1.54ขาย3.437K59.658B5.053.62151900.00การเงิน
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
13.17-5.93%-0.83ขาย4.614K59.658B4.073.62151900.00การเงิน
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
10.40-7.96%-0.90ขาย14.268K59.658B3.293.62151900.00การเงิน
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
59.23-3.97%-2.45ขาย3.060M59.658B17.933.62151900.00การเงิน
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
7.14-6.30%-0.48แนะนำให้ขาย7.815K59.658B2.223.62151900.00การเงิน
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
11.35-0.44%-0.05ขาย20059.658B3.313.62151900.00การเงิน
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
17.46-4.33%-0.79ขาย7.238K59.658B5.313.62151900.00การเงิน
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
7.09-11.38%-0.91ขาย30059.658B2.333.62151900.00การเงิน
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
20.05-2.76%-0.57ขาย6.033K59.658B5.993.62151900.00การเงิน
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
13.00-5.87%-0.81ขาย5.500K59.658B4.023.62151900.00การเงิน
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
19.41-1.82%-0.36ขาย6.800K59.658B5.753.62151900.00การเงิน
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
13.50-3.30%-0.46ขาย8.075K59.658B4.063.62151900.00การเงิน
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
13.90-3.14%-0.45ขาย1.900K59.658B4.173.62151900.00การเงิน
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
17.68-3.91%-0.72ขาย9.500K59.658B5.353.62151900.00การเงิน
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
10.98-4.77%-0.55ขาย7.200K59.658B3.353.62151900.00การเงิน
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
10.59-8.15%-0.94ขาย6.170K54.706B2.704.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.G TC ENERGY CORP PREF SERIES 11
13.26-4.81%-0.67ขาย2.300K54.706B3.264.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.H TC ENERGY CORP PREF SERIES 4
7.71-11.89%-1.04ขาย1.700K54.706B2.054.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
7.92-11.31%-1.01ขาย2.500K54.706B2.094.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.F TC ENERGY CORP PREF SERIES 2
9.30-10.49%-1.09ขาย5.465K54.706B2.434.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.E TC ENERGY CORP PREF SERIES 9
12.46-2.20%-0.28ขาย15.900K54.706B2.984.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
8.10-10.99%-1.00ขาย14.460K54.706B2.134.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP TC ENERGY CORP.
58.21-4.59%-2.80ขาย11.643M54.706B14.274.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
12.74-3.78%-0.50ขาย18.050K54.706B3.104.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
21.11-1.26%-0.27ขาย21.300K54.706B5.004.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
7.81-10.23%-0.89ขาย5.100K54.706B2.044.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
19.450.00%0.00ขาย18.000K54.706B4.554.287305.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NGT NEWMONT CORPORATION
64.43-4.38%-2.95ซื้อ234.354K52.704B14.984.5131600.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BCE.PR.K BCE INC PREF SERIES AK
10.64-4.49%-0.50ขาย113.180K48.544B3.303.3852100.00การสื่อสาร
BCE.PR.G BCE 1ST PREF SHARES SERIES AG
10.03-1.67%-0.17ขาย20048.544B3.023.3852100.00การสื่อสาร
BCE.PR.Q BCE INC PREFERRED SHARES SERIES AQ
15.000.00%0.00ขาย6.581K48.544B4.453.3852100.00การสื่อสาร
BCE.PR.D BCE INC. PREFERRED SHARES SERIES AD
10.39-3.80%-0.41ขาย8.200K48.544B3.203.3852100.00การสื่อสาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ