บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
20.45-0.54%-0.11ขาย11.500K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
21.060.24%0.05ขาย22.200K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.L RBC NON COM 5-YEAR SRS AL
25.080.00%0.00ซื้อ2.500K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.010.04%0.01ขาย4.165K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.060.24%0.06ขาย3.447K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
20.37-1.07%-0.22ขาย9.870K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.92-0.58%-0.15ซื้อ7.575K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
21.91-1.13%-0.25ขาย94.578K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
21.740.00%0.00ขาย47.900K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.02-0.20%-0.05ขาย1.180K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.370.08%0.02ซื้อ5.600K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.040.16%0.04ขาย6.600K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.05-0.50%-0.12ซื้อ3.984K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
23.65-1.50%-0.36ขาย2.910K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
23.33-1.97%-0.47ขาย7.750K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
94.320.12%0.11ขาย2.836M135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.81-1.07%-0.28ขาย7.840K135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.090.36%0.09ราบเรียบ700135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.K ROYAL BANK PREF SERIES AK
25.020.00%0.00ขาย400135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
RY.PR.I ROYAL BANK PREF SERIES AJ
25.050.00%0.00ซื้อ700135.913B11.478.2784000.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
22.12-0.14%-0.03ขาย1.800K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
19.45-2.80%-0.56ขาย117.709K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.18-0.66%-0.16ซื้อ4.600K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
21.86-0.41%-0.09ขาย1.763K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
23.42-0.13%-0.03ขาย7.700K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
22.15-0.67%-0.15ขาย38.968K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
69.58-0.20%-0.14ขาย2.699M127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.47-0.08%-0.02ขาย21.183K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
19.75-1.84%-0.37ขาย8.080K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
22.55-0.13%-0.03ขาย88.380K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
19.70-1.40%-0.28ขาย82.245K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.93-0.88%-0.23ราบเรียบ13.620K127.610B11.586.0284383.00ไฟแนนซ์
CNU CNOOC LIMITED
215.89-2.42%-5.36ขาย81597.324B14.850.1514783.00พลังงาน
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
72.00-0.07%-0.05ซื้อ3.799M88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.94-0.84%-0.22ซื้อ7.625K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
23.30-2.31%-0.55ขาย90.623K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
23.82-0.08%-0.02ขาย90088.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.650.04%0.01ซื้อ7.400K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
23.81-0.63%-0.15ขาย2.930K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.C BNS PREFERRED SERIES 23
25.170.36%0.09แนะนำให้ซื้อ10.100K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.440.09%0.02ขาย7.033K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.97-1.03%-0.27ซื้อ2.100K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.060.25%0.06ซื้อ1.800K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.R BNS NON CUM, PREF SERIES 22
25.150.04%0.01แนะนำให้ซื้อ1.915K88.346B10.566.9097629.00ไฟแนนซ์
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
16.601.65%0.27ขาย114.800K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
22.560.00%0.00ขาย3.800K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
17.04-0.41%-0.07ซื้อ53.734K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.890.79%0.14ขาย6.583K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
42.77-0.79%-0.34ขาย13.421M78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
18.58-0.11%-0.02ขาย70.868K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
18.85-1.00%-0.19แนะนำให้ขาย7.200K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
17.341.46%0.25ขาย12.200K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
16.301.88%0.30ขาย2.300K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.250.24%0.05ขาย89.090K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
17.200.58%0.10ขาย41.200K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
17.300.29%0.05ขาย20.085K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
17.440.11%0.02ขาย11.600K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
17.000.29%0.05ขาย31.750K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.65-0.32%-0.05ขาย9.100K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
19.20-0.21%-0.04ซื้อ6.540K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
17.25-0.17%-0.03ขาย7.448K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
18.540.76%0.14ขาย12.800K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.700.89%0.20ซื้อ14.475K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.900.32%0.08ซื้อ74.400K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
17.040.59%0.10ขาย34.547K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
17.19-0.17%-0.03ขาย59.765K78.200B-0.2712700.00พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
103.56-1.54%-1.62แนะนำให้ขาย1.279M75.413B10.2110.1926143.00ในทางอุตสาหกรรม
SU SUNCOR ENERGY INC.
39.62-3.27%-1.34แนะนำให้ขาย4.172M64.087B13.113.0312381.00พลังงาน
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
20.60-0.72%-0.15ขาย10.000K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
22.75-0.66%-0.15แนะนำให้ขาย40057.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
24.51-0.97%-0.24ขาย5.775K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
20.27-0.20%-0.04ขาย10.573K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.58-1.24%-0.32ซื้อ9.403K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
23.790.00%0.00ซื้อ45.565K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO BANK OF MONTREAL
89.90-0.19%-0.17ขาย2.445M57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
19.99-0.35%-0.07ขาย11.100K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
19.60-1.95%-0.39ขาย12.500K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
24.25-0.29%-0.07ขาย22.900K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
23.260.39%0.09ขาย39.217K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
22.470.18%0.04ขาย3.422K57.476B10.208.8645454.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
19.60-0.25%-0.05ขาย4.932K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
22.111.14%0.25ซื้อ23.167K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
19.990.50%0.10ขาย36.171K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
13.33-2.34%-0.32ขาย1.023K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.200.16%0.04ซื้อ7.804K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
17.451.93%0.33ขาย4.573K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.64-0.50%-0.13ซื้อ2.976K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
13.44-1.18%-0.16แนะนำให้ขาย10053.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.05-0.25%-0.05ขาย3.744K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
19.550.05%0.01ขาย8.789K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
20.40-0.49%-0.10ขาย4.294K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
55.420.42%0.23ขาย1.060M53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
20.100.50%0.10ขาย11.202K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
20.530.34%0.07ขาย5.446K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
13.38-0.22%-0.03ขาย12.356K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
20.742.27%0.46ขาย29.420K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
18.981.50%0.28ขาย9.632K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
15.99-0.06%-0.01ขาย6.489K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
17.350.64%0.11ขาย4.984K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
17.351.46%0.25ขาย1.600K53.125B16.183.5080000.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ