บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
16.40-0.73%-0.12ขาย20.418K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
23.87-0.50%-0.12แนะนำให้ขาย1.500K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.800.00%0.00ขาย3.100K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
17.20-0.64%-0.11แนะนำให้ขาย2.470K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
17.65-0.73%-0.13ขาย18.667K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.300.08%0.02ซื้อ2.300K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.09-0.25%-0.06ขาย12.100K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.280.12%0.03ซื้อ700142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.30-0.12%-0.03แนะนำให้ซื้อ2.295K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
16.55-1.19%-0.20ขาย36.403K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.20-0.79%-0.20ขาย8.650K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
18.90-0.53%-0.10ขาย25.175K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY ROYAL BANK OF CANADA
99.910.57%0.57ขาย3.210M142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.28-0.12%-0.03ซื้อ700142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.530.00%0.00ขาย5.447K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.260.04%0.01ซื้อ100142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
25.610.08%0.02ขาย3.410K142.509B11.538.6782197.00ไฟแนนซ์
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
19.02-1.14%-0.22แนะนำให้ขาย5.885K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
23.91-0.71%-0.17ขาย25.310K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.66-0.04%-0.01ขาย5.240K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
15.74-0.88%-0.14ขาย18.744K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
24.51-0.37%-0.09ขาย15.900K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
23.77-0.54%-0.13แนะนำให้ขาย17.494K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
15.92-1.00%-0.16ขาย63.745K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD TORONTO-DOMINION BANK
72.480.49%0.35ขาย2.000M131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
18.30-0.44%-0.08แนะนำให้ขาย3.838K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
18.06-1.04%-0.19แนะนำให้ขาย1.700K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
18.960.16%0.03ขาย92.000K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
16.650.24%0.04ขาย10.988K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
20.420.00%0.00ขาย2.650K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
23.990.80%0.19ขาย24.350K131.954B11.636.2184383.00ไฟแนนซ์
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
13.10-0.08%-0.01ขาย14.905K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.15-0.72%-0.16แนะนำให้ขาย8.500K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
14.18-1.73%-0.25แนะนำให้ขาย24.411K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
13.75-1.36%-0.19ขาย12.100K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
18.710.05%0.01ขาย12.074K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
17.520.11%0.02แนะนำให้ขาย1.420K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
24.85-0.44%-0.11ขาย3.750K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
14.71-1.74%-0.26ขาย8.430K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.70-0.21%-0.05ขาย1.660K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
13.80-1.36%-0.19ขาย14.700K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
16.651.52%0.25ขาย8.300K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
16.06-1.11%-0.18ขาย6.990K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
13.77-2.34%-0.33แนะนำให้ขาย10.000K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
13.73-0.94%-0.13ขาย23.268K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
16.761.33%0.22ขาย36.700K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB ENBRIDGE INC
45.061.46%0.65ซื้อ6.049M89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
14.10-0.77%-0.11ขาย13.402K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
12.57-1.41%-0.18ขาย9.302K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
14.42-0.96%-0.14ขาย11.717K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
13.850.00%0.00ขาย30.105K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
13.70-1.15%-0.16ขาย8.125K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
12.99-0.46%-0.06ขาย5.300K89.879B18.952.3512000.00พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
123.370.54%0.66ซื้อ616.807K88.437B20.246.0921534.00ในทางอุตสาหกรรม
CNU CNOOC LIMITED
196.24-0.27%-0.54ขาย30588.054B8.850.2214965.00พลังงาน
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
23.73-0.34%-0.08แนะนำให้ขาย3.260K82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
68.220.43%0.29ขาย1.513M82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
24.600.00%0.00ขาย8.300K82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.330.04%0.01ขาย1.500K82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.70-0.23%-0.06ขาย80082.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
18.90-1.31%-0.25แนะนำให้ขาย6.650K82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
23.770.00%0.00ขาย20082.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.320.00%0.00ขาย20082.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.53-0.43%-0.11แนะนำให้ขาย11.000K82.903B10.146.7799678.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
23.85-0.62%-0.15ขาย8.578K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.22-0.64%-0.13แนะนำให้ขาย4.713K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
10.01-2.91%-0.30แนะนำให้ขาย8.918K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
69.110.79%0.54แนะนำให้ซื้อ1.591M68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
21.01-0.90%-0.19ขาย30068.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
15.60-0.57%-0.09ขาย14.010K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.65-0.10%-0.02ขาย4.200K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
13.500.00%0.00แนะนำให้ขาย11.000K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
12.05-0.33%-0.04ขาย5.700K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
15.55-1.08%-0.17แนะนำให้ขาย7.098K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.40-0.71%-0.11ขาย94168.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.501.33%0.19ขาย4.600K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
24.95-0.12%-0.03ขาย1.470K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
10.13-0.59%-0.06ขาย1.771K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
10.01-1.09%-0.11ขาย4.480K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
17.68-1.34%-0.24แนะนำให้ขาย2.880K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.31-0.59%-0.15แนะนำให้ขาย40068.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
14.450.28%0.04ขาย9.083K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
17.360.64%0.11ขาย3.575K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
16.15-0.62%-0.10แนะนำให้ขาย5.350K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
20.35-0.73%-0.15แนะนำให้ขาย6.144K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
13.56-1.09%-0.15ขาย5.100K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
13.59-1.52%-0.21ขาย4.200K68.281B17.614.05100000.00ไฟแนนซ์
SHOP SHOPIFY INC
519.073.99%19.92ซื้อ305.621K62.301B-0.944000.00เทคโนโลยี
TRP TC ENERGY CORP.
64.981.34%0.86ซื้อ2.021M59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.G TC ENERGY CORP PREF SERIES 11
15.70-0.70%-0.11ขาย2.900K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
10.001.52%0.15ขาย2.450K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
10.94-0.55%-0.06ขาย22859.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.H TC ENERGY CORP PREF SERIES 4
9.85-1.99%-0.20แนะนำให้ขาย30059.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
25.40-0.47%-0.12ขาย13.500K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
11.90-1.65%-0.20แนะนำให้ขาย5.310K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.E TC ENERGY CORP PREF SERIES 9
13.58-0.51%-0.07ขาย4.865K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
24.87-0.28%-0.07ขาย19.192K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.F TC ENERGY CORP PREF SERIES 2
12.00-0.83%-0.10ขาย12.666K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
10.22-0.68%-0.07ขาย4.805K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
14.701.24%0.18ขาย24.262K59.567B14.804.347081.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ