บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.420.20%0.05ซื้อ428153.169B2.908.7885000.00การเงิน
RY ROYAL BANK OF CANADA
106.91-0.14%-0.15ซื้อ1.920M153.169B12.188.7885000.00การเงิน
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.350.00%0.00แนะนำให้ซื้อ2.900K153.169B2.898.7885000.00การเงิน
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.400.04%0.01แนะนำให้ซื้อ987153.169B2.908.7885000.00การเงิน
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.400.16%0.04ซื้อ888153.169B2.908.7885000.00การเงิน
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.900.48%0.12แนะนำให้ซื้อ2.780K153.169B2.838.7885000.00การเงิน
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
19.45-0.77%-0.15ซื้อ5.000K153.169B2.228.7885000.00การเงิน
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
26.07-0.08%-0.02ซื้อ3.870K153.169B2.998.7885000.00การเงิน
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
20.31-0.83%-0.17ซื้อ18.808K153.169B2.318.7885000.00การเงิน
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
18.020.00%0.00ซื้อ22.900K153.169B2.058.7885000.00การเงิน
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
25.050.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.880K153.169B2.858.7885000.00การเงิน
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
18.06-0.22%-0.04แนะนำให้ซื้อ9.600K153.169B2.058.7885000.00การเงิน
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
20.14-0.25%-0.05ซื้อ1.100K153.169B2.308.7885000.00การเงิน
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.900.40%0.10แนะนำให้ซื้อ5.400K153.169B2.838.7885000.00การเงิน
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.400.04%0.01แนะนำให้ซื้อ700153.169B2.908.7885000.00การเงิน
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.71-0.17%-0.03ซื้อ6.700K134.487B2.826.26การเงิน
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
23.85-0.87%-0.21ขาย5.500K134.487B3.866.26การเงิน
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.41-0.59%-0.15ขาย5.755K134.487B4.086.26การเงิน
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.60-0.20%-0.05ขาย1.400K134.487B3.946.26การเงิน
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
17.91-0.50%-0.09ซื้อ1.800K134.487B2.866.26การเงิน
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
20.15-0.35%-0.07ซื้อ7.200K134.487B3.216.26การเงิน
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
20.11-0.15%-0.03แนะนำให้ซื้อ92.295K134.487B3.206.26การเงิน
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
20.28-1.07%-0.22ซื้อ12.000K134.487B3.266.26การเงิน
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
21.65-0.05%-0.01ซื้อ3.000K134.487B3.446.26การเงิน
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
20.31-0.34%-0.07ซื้อ5.500K134.487B3.246.26การเงิน
TD TORONTO-DOMINION BANK
73.85-0.47%-0.35ซื้อ1.216M134.487B11.866.26การเงิน
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.59-0.51%-0.09ซื้อ5.200K134.487B2.816.26การเงิน
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
17.10-0.29%-0.05ซื้อ11.200K107.410B6.102.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
16.41-0.79%-0.13ซื้อ4.240K107.410B5.852.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.36-0.67%-0.11ซื้อ19.595K107.410B5.832.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.13-0.12%-0.02แนะนำให้ซื้อ21.000K107.410B6.082.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
20.380.15%0.03ซื้อ3.075K107.410B7.262.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
19.800.46%0.09ซื้อ2.955K107.410B7.032.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.95-0.38%-0.10ขาย18.800K107.410B9.252.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.91-0.36%-0.09แนะนำให้ซื้อ3.120K107.410B8.892.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
16.98-0.18%-0.03ซื้อ8.000K107.410B6.032.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
17.300.17%0.03แนะนำให้ซื้อ14.100K107.410B6.142.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.78-0.36%-0.06ซื้อ8.200K107.410B5.962.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
16.85-0.82%-0.14ซื้อ700107.410B6.062.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.990.41%0.09ซื้อ7.680K107.410B7.832.8112700.00
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.36-0.84%-0.13ซื้อ700107.410B5.492.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB ENBRIDGE INC
53.270.39%0.20ซื้อ1.206M107.410B18.892.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
17.110.18%0.03ซื้อ1.190K107.410B6.082.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
19.800.46%0.09ซื้อ13.400K107.410B7.092.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
18.250.33%0.06ซื้อ16.966K107.410B6.462.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
24.55-0.61%-0.15ขาย28.900K107.410B8.762.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
15.53-0.06%-0.01ซื้อ300107.410B5.502.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
15.560.06%0.01ซื้อ9.844K107.410B5.502.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
15.69-0.44%-0.07ซื้อ4.105K107.410B5.582.8112700.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CNU CNOOC LIMITED
226.751.33%2.97ซื้อ1.800K102.376B9.0824.6618312.00แร่พลังงาน
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
125.10-1.03%-1.30ซื้อ544.488K90.414B20.326.2025720.00ระบบขนส่ง
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.39-0.41%-0.10ขาย40088.352B3.696.72101813.00การเงิน
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
72.57-0.11%-0.08ขาย553.406K88.352B10.896.72101813.00การเงิน
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.36-0.28%-0.07แนะนำให้ขาย4.900K88.352B3.816.72101813.00การเงิน
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
25.810.08%0.02ขาย1.000K88.352B3.886.72101813.00การเงิน
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.80-0.04%-0.01ซื้อ2.720K88.352B3.736.72101813.00การเงิน
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
20.22-1.37%-0.28ซื้อ11.100K88.352B3.066.72101813.00การเงิน
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.600.04%0.01แนะนำให้ซื้อ1.500K88.352B3.676.72101813.00การเงิน
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.64-0.08%-0.02แนะนำให้ขาย3.310K88.352B3.876.72101813.00การเงิน
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
20.06-1.18%-0.24ซื้อ5.100K81.989B4.105.11101700.00การเงิน
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.34-0.43%-0.11แนะนำให้ขาย1.095K81.989B5.175.11101700.00การเงิน
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.650.24%0.06ขาย1.600K81.989B5.005.11101700.00การเงิน
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
21.77-0.37%-0.08ซื้อ2.400K81.989B4.405.11101700.00การเงิน
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
12.15-0.82%-0.10ซื้อ3.950K81.989B2.485.11101700.00การเงิน
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
19.21-0.21%-0.04ซื้อ18.600K81.989B3.845.11101700.00การเงิน
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
18.95-0.05%-0.01แนะนำให้ซื้อ2.800K81.989B3.835.11101700.00การเงิน
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
19.08-0.47%-0.09ซื้อ7.600K81.989B3.885.11101700.00การเงิน
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
20.62-0.53%-0.11ซื้อ7.730K81.989B4.185.11101700.00การเงิน
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
21.87-0.18%-0.04ซื้อ1.300K81.989B4.415.11101700.00การเงิน
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
16.350.31%0.05ซื้อ50081.989B3.305.11101700.00การเงิน
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.36-0.16%-0.04ขาย1.200K81.989B5.145.11101700.00การเงิน
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
12.06-0.17%-0.02ซื้อ3.221K81.989B2.475.11101700.00การเงิน
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
80.95-0.55%-0.45ซื้อ457.148K81.989B16.495.11101700.00การเงิน
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
16.37-1.39%-0.23ซื้อ1.200K81.989B3.305.11101700.00การเงิน
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
17.88-0.83%-0.15ซื้อ5.900K81.989B3.645.11101700.00การเงิน
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
22.24-0.27%-0.06แนะนำให้ซื้อ20081.989B4.485.11101700.00การเงิน
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
16.401.23%0.20ซื้อ20081.989B3.285.11101700.00การเงิน
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
12.05-0.66%-0.08ซื้อ10.350K81.989B2.465.11101700.00การเงิน
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.46-0.28%-0.04แนะนำให้ขาย3.800K81.989B2.945.11101700.00การเงิน
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
16.29-1.99%-0.33ซื้อ50081.989B3.345.11101700.00การเงิน
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
14.03-1.20%-0.17ซื้อ2.615K81.989B2.845.11101700.00การเงิน
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
22.50-0.13%-0.03ซื้อ70081.989B4.555.11101700.00การเงิน
SHOP SHOPIFY INC
606.001.51%9.03ซื้อ162.901K68.841B-1.504000.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SU SUNCOR ENERGY INC.
43.55-0.93%-0.41ซื้อ987.749K67.570B13.913.1612480.00แร่พลังงาน
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
22.15-0.49%-0.11ซื้อ5.250K66.160B2.568.6845513.00การเงิน
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
17.85-0.28%-0.05ซื้อ3.300K66.160B2.068.6845513.00การเงิน
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
19.76-0.35%-0.07ซื้อ20066.160B2.308.6845513.00การเงิน
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
17.70-0.56%-0.10ซื้อ4.600K66.160B2.048.6845513.00การเงิน
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.050.04%0.01ซื้อ20866.160B2.898.6845513.00การเงิน
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
24.55-0.20%-0.05ซื้อ70066.160B2.848.6845513.00การเงิน
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
24.22-0.53%-0.13ซื้อ7.353K66.160B2.818.6845513.00การเงิน
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
22.91-1.21%-0.28ซื้อ2.000K66.160B2.678.6845513.00การเงิน
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
24.90-0.36%-0.09ซื้อ2.400K66.160B2.878.6845513.00การเงิน
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
20.79-1.09%-0.23ซื้อ4.035K66.160B2.428.6845513.00การเงิน
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
18.26-0.60%-0.11ซื้อ9.984K66.160B2.118.6845513.00การเงิน
BMO BANK OF MONTREAL
104.210.69%0.71ซื้อ761.521K66.160B11.988.6845513.00การเงิน
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
25.530.08%0.02ซื้อ6.284K65.996B5.914.297081.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
12.11-2.34%-0.29ซื้อ1.602K65.996B2.854.297081.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
17.170.06%0.01ซื้อ44.300K65.996B3.924.297081.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
14.87-1.20%-0.18ซื้อ70065.996B3.494.297081.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ