หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
ITV ICTV BRANDS INC
0.01-94.44%-0.17ขาย19.300K2.271M-0.147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RXM ROCKEX MINING CORP
0.03-68.42%-0.07แนะนำให้ขาย4.000K3.638M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
FSW FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC.
0.75200.00%0.50ขาย3.740K
SCV SCOTCH CREEK VENTU
0.12-66.67%-0.24แนะนำให้ขาย25.000K
TLK FRANKLY INC
0.90-40.00%-0.60แนะนำให้ขาย4942.394M-16.34เทคโนโลยี
VIC.P VICTORY CAPITAL CORP
0.10-37.50%-0.06ขาย6.000K
SENS SENSOR TECH CORP
0.04-46.67%-0.04ขาย27.789K4.368M2.380.03ในทางอุตสาหกรรม
ALBS.P A LABS CAPITAL I CORP
0.10-59.18%-0.142.000K
QMI QWICK MEDIA INC
0.04-57.89%-0.06ขาย17.000K2.845M-0.0116.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CAI CAUTIVO MINING INC
0.10-38.24%-0.07ขาย185.838K1.589M-0.12วัสดุพื้นฐาน
WKG WESTKAM GOLD CORP
0.01-50.00%-0.01ขาย33.500K2.590M-0.01วัสดุพื้นฐาน
CLY CLAROCITY CORPORATION
0.01-25.00%-0.01ซื้อ1.786M5.523M-0.06เทคโนโลยี
ADE ADEX MINING INC.
0.01-50.00%-0.01ขาย57.000K3.386M-0.00วัสดุพื้นฐาน
KWG KWG RESOURCES INC
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย303.000K5.088M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
WRY WESTERN TROY CAP RES INC
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย5.000K
DW.H DATAWIND INC
0.01-50.00%-0.01ขาย4.000K243.197K-0.60196.00เทคโนโลยี
TYE TROYMET EXPLORATION CORP.
0.010.00%0.00ซื้อ635.500K1.244M-0.01วัสดุพื้นฐาน
TOM TOLIMA GOLD INC
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย105.000K711.598K-0.00123.00วัสดุพื้นฐาน
NP NEW POINT EXPLORAT
0.010.00%0.00ขาย379.500K
MHY.UN MARRET HIGH YIELD
0.04-50.00%-0.04ขาย1.200K
PLAY BLOCPLAY ENTERTAIN
0.010.00%0.00ซื้อ101.000K1.758M-0.06เทคโนโลยี
CID CICADA VENTURES LTD.
0.01100.00%0.01ซื้อ189.000K
RBI.H RBI VENTURES LTD
0.30-11.76%-0.04ซื้อ62.595K1.184M-0.0550.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FOG FOGCHAIN CORP
0.10-44.44%-0.08ขาย4.300K9.425M-0.12วัสดุพื้นฐาน
SBD SBD CAPITAL CORP
0.19-44.12%-0.15ขาย9.000K4.413M-0.05วัสดุพื้นฐาน
REO RESERVOIR CAPITAL
0.0320.00%0.01แนะนำให้ซื้อ357.000K5.157M-0.07สาธารณูปโภค
ZEE ZENITH ENERGY LTD
0.1183.33%0.05ซื้อ14.000K14.398M-0.10พลังงาน
TIN.H EUROTIN INC
0.10233.33%0.07ซื้อ1.500K3.202M-0.01ไฟแนนซ์
COBC COBALT BLOCKCHAIN INC
0.1759.09%0.07ซื้อ328.100K18.417M-0.12วัสดุพื้นฐาน
PGC PLATO GOLD CORP.
0.02-20.00%-0.01ขาย110.000K3.950M-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
SRS SHAMROCK ENTERPRIS
0.01-40.00%-0.01ขาย10.000K999.037K-0.01วัสดุพื้นฐาน
NGH.H NEXIA HEALTH TECHNOLOGIES INC
0.0150.00%0.01ซื้อ1.381M1.421M-0.01ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PTC PETROX RESOURCES CORP
0.02100.00%0.01ขาย15.000K1.103M-0.04พลังงาน
ZRO BIOSENTA INC
0.11175.00%0.07ขาย10.200K1.547M-0.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CH URBAN SELECT CAPTIAL CORP
0.11-15.38%-0.02ซื้อ24.000K6.266M-0.01ไฟแนนซ์
GGC GENERIC GOLD CORP
0.0480.00%0.02ขาย99.000K1.696M-0.06วัสดุพื้นฐาน
ALL.H ALLANTE RESOURCES LTD
0.12-26.47%-0.04แนะนำให้ซื้อ35.833K
VAI VIRTUALARMOUR INTE
0.321.61%0.01ซื้อ339.800K19.716M-0.02เทคโนโลยี
SXTY SIXTY NORTH GOLD M
0.1058.33%0.04ซื้อ39.000K3.130Mวัสดุพื้นฐาน
TRM TRUECLAIM EXPLORATION INC.
0.08-20.00%-0.02ขาย252.000K
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
0.12-36.11%-0.07ขาย25.000K945.300Kไฟแนนซ์
COT COTINGA PHARMACEUTICALS INC
0.0920.00%0.01ซื้อ534.900K1.252M-0.2410.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
DLC DLC HOLDINGS CORP
0.16-36.00%-0.09ขาย5.000K13.544M-0.07สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
TAK TAKU GOLD CORP
0.06-35.29%-0.03ขาย3.000K3.387M-0.03วัสดุพื้นฐาน
STE STARR PEAK EXPLORATION LTD
0.10-34.38%-0.06ขาย5.000K3.153M12.030.01วัสดุพื้นฐาน
UHO UNITED HUNTER OIL AND GAS CORP
0.12-24.24%-0.04ขาย10.000K2.185M-0.03พลังงาน
IES.H INTERCEPT ENERGY SERVICES INC
0.0366.67%0.01ขาย72.500K306.491K-0.11พลังงาน
MBR.H MBMI RESOURCES INC
0.04100.00%0.02ซื้อ5.000K
CEG CERRO GRANDE MNG C
0.01100.00%0.01ซื้อ3.595K1.697M0.120.04260.00วัสดุพื้นฐาน
DDI DEBUT DIAMONDS INC
0.01100.00%0.01ซื้อ12.001K1.021M-0.00วัสดุพื้นฐาน
ARQ ARGO GOLD INC
0.1838.46%0.05ซื้อ192.200K3.965M-0.00วัสดุพื้นฐาน
CQV.H CANADIAN IMPERIAL VENTURE CORP
0.50100.00%0.25แนะนำให้ซื้อ1.448K6.684M-0.02ไฟแนนซ์
ADYA ADYA INC
0.02100.00%0.01ขาย111.000K472.721K-0.01บริการโทรคมนาคม
SS SUMMUS SOLUTIONS NV
0.10100.00%0.05ขาย10.000K142.407K-0.06พลังงาน
TEM TEMBO GOLD CORP
0.02100.00%0.01ซื้อ52.000K1.627M-0.00วัสดุพื้นฐาน
IDI INDICO RESOURCES LTD.
0.01100.00%0.01ขาย6.900K
NMG.H NOBLE METAL GROUP INCORPORATED
0.01100.00%0.01ขาย100.000K743.416K-0.06วัสดุพื้นฐาน
RMD RICHMOND MINERALS INC.
0.02-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย156.000K1.368M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
STMP STAMPER OIL AND GAS CORP
0.030.00%0.00ซื้อ22.000K1.038M-0.15572.00พลังงาน
RCG RESOURCE CAPITAL GOLD CORP
0.01-33.33%-0.01ขาย160.000K2.622M-0.02วัสดุพื้นฐาน
DVG DIVERGENT ENERGY SERVICES CORP
0.0320.00%0.01ซื้อ73.172K3.430M4.730.0122.00พลังงาน
RIN RESINCO CAPITAL PA
0.20-20.41%-0.05ซื้อ2.395M11.305M-0.10ไฟแนนซ์
CAP CASTLE PEAK MINING LTD
0.01-33.33%-0.01ขาย1.000K1.328M0.440.02วัสดุพื้นฐาน
FGC FRONTLINE GOLD CORPORATION
0.01-33.33%-0.01ขาย60.000K1.404M-0.00วัสดุพื้นฐาน
SGN SCORPIO GOLD CORPORATION
0.01-33.33%-0.01ขาย310.000K1.874M-0.01วัสดุพื้นฐาน
HYD HYDUKE ENERGY SERVICES INC.
0.01-33.33%-0.01ขาย918.000K1.049M-0.18350.00พลังงาน
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC.
0.01-33.33%-0.01ขาย3.000K3.092M-0.00406.00ในทางอุตสาหกรรม
NIC PURE NICKEL INC
0.01-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย51.000K681.449K-0.01วัสดุพื้นฐาน
ANL.H ATLANTIC INDUSTRIAL MINERALS INC.
0.01-33.33%-0.01ขาย20.000K607.600K-0.00วัสดุพื้นฐาน
CV.H CHANTRELL VENTURES CORP.
0.05-33.33%-0.03แนะนำให้ขาย3.000K
MCM.A MATACHEWAN CONS MINES
0.2460.00%0.09ซื้อ4.600K2.987M-0.03พลังงาน
GOCO GO COBALT MINING
0.15-31.82%-0.07แนะนำให้ขาย13.500K9.305M-0.03วัสดุพื้นฐาน
MRM MICROMEM TECHS INC
0.06-31.25%-0.03ขาย36.088K21.486M-0.026.00เทคโนโลยี
MSR MINSUD RESOURCES CORP.
0.0833.33%0.02ซื้อ33.000K11.735M-0.00วัสดุพื้นฐาน
SBCC.P SPIRIT BANNER CAPITAL CORP
0.1169.23%0.04ซื้อ20.500K
RUM ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC
0.0744.44%0.02ซื้อ35.000K3.691M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GDP GOLDEN PURSUIT RESOURCES LTD
0.1075.00%0.04ขาย3.000K1.876M-0.01วัสดุพื้นฐาน
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD
0.10-30.00%-0.04ขาย4.000K
SQX SQUATEX ENERGY AND
0.04-30.00%-0.01แนะนำให้ขาย16.000K
DM DATAMETREX AI LIMITED
0.0412.50%0.01ขาย5.422M8.067M-0.11เทคโนโลยี
WGC WINSTON GOLD CORP
0.04-30.00%-0.01ขาย9.000K3.659M-0.03วัสดุพื้นฐาน
DCOP DISTRICT COPPER CORP
0.0428.57%0.01ซื้อ1.651M2.948M-0.01วัสดุพื้นฐาน
WDG GIYANI METALS CORP
0.1442.11%0.04ซื้อ761.500K7.769M-0.02วัสดุพื้นฐาน
CN CONDOR RESOURCES INC.
0.08-5.88%-0.01ซื้อ64.000K8.365M-0.01วัสดุพื้นฐาน
GCN GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION
0.070.00%0.00ซื้อ8.000K1.388M-0.035.00วัสดุพื้นฐาน
MFS MEDIFOCUS INC
0.0440.00%0.01ซื้อ27.000K4.625M-0.02ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.03-28.57%-0.01ขาย85.722K2.183M-0.11วัสดุพื้นฐาน
IVI IVRNET INC.
0.03-28.57%-0.01ขาย7.000K
DAL DALMAC ENERGY INC.
0.03-28.57%-0.01แนะนำให้ขาย10.000K990.444K-0.09146.00พลังงาน
DNI DNI METALS INC
0.06-21.43%-0.01ขาย356.715K8.449M-0.04วัสดุพื้นฐาน
MAP MAPLE PEAK INVESTMENTS INC
0.1066.67%0.04ขาย17.000K
HFC HAMPTON FINANCIAL CORPORATION
0.16-20.00%-0.04แนะนำให้ขาย16.500K
DVX.P DRUMMOND VENTURES CORP
0.15-28.57%-0.063.000K
CHEM CANADIAN ENERGY MATERIALS CORP
0.14-6.67%-0.01ขาย70.007K3.875M-0.12วัสดุพื้นฐาน
AOC ADVANTAGEWON OIL C
0.0350.00%0.01ซื้อ35.000K4.202M-0.02พลังงาน
ICOX ICOX INNOVATIONS INC
0.25-28.57%-0.10ขาย79.500K6.091M-0.311.00ไฟแนนซ์
FV FIRESTONE VENTURES INC
0.0657.14%0.02ขาย101.000K1.880M-0.010.00วัสดุพื้นฐาน
NAB INNOVATIVE PROPS
0.5711.76%0.06ซื้อ224.000K
OPI ESI ENERGY SERVICE
0.2965.71%0.12แนะนำให้ซื้อ3.000K
JSP JASPER MINING CORPORATION
0.09-28.00%-0.04ขาย1.000K1.463M-0.01วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ