หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
GCA GENCAN CAPITAL INC.
0.05-75.00%-0.15แนะนำให้ขาย1.500K3.218M-0.01สาธารณูปโภค
KBG.H KINGS BAY RESOURCES CORP
0.10-28.57%-0.04แนะนำให้ขาย248.050K3.476M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XCAP.P EXELERATE CAPITAL CORP
0.10-56.52%-0.13แนะนำให้ขาย15.000K1.452M-0.01การเงิน
IGN IGEN NETWORKS CORP.
0.010.00%0.00ซื้อ613.000K9.180M-0.0010.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
DAR DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC
0.0233.33%0.01ซื้อ323.000K1.327M-0.00การผลิตของผู้ผลิต
SENS SENSOR TECHNOLOGIES CORP
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย658.485K3.343M-0.00แร่พลังงาน
VCU VIZSLA COPPER CORP
0.5557.14%0.20แนะนำให้ซื้อ322.639K28.469Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MMN MONARCA MINERALS INC
0.1455.56%0.05แนะนำให้ซื้อ4.316M10.810M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ELEM ELEMENT79 GOLD CORP.
1.493.47%0.05ซื้อ1.580M63.146Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PPM PACIFIC IMPERIAL MINES INC
0.03-28.57%-0.01แนะนำให้ขาย305.500K2.596M-0.00อื่นๆ
WLCO THE WELL TOLD COMPANY INC
0.18%245.232K
RLV RELEVIUM TECHNOLOGIES INC
0.0150.00%0.01ขาย188.734K2.112M-0.04เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BNSL BNSELLIT TECHNOLOGY INC
0.50-19.35%-0.1210.501Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
NSC NEVADA SILVER CORPORATION
0.3822.58%0.07แนะนำให้ซื้อ128.190K20.442Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
QTZ QUEBEC SILICA RESOURCES CORP.
0.2237.50%0.06แนะนำให้ซื้อ854.929Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SBO.H SCHWABO CAPITAL CORP
0.25-34.21%-0.13ขาย20.000K2.854M-0.01การเงิน
CNO CALIFORNIA NANOTECHNOLOGIES CORP.
0.1442.11%0.04แนะนำให้ซื้อ337.410K2.986M-0.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UP UPSNAP INC.
0.01100.00%0.01ซื้อ81.678K1.338M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SMTH.P SMITHE RESOURCES CORP
0.20100.00%0.1010.000Kการเงิน
FNQ FINEQIA INTERNATIONAL INC.
0.0150.00%0.01แนะนำให้ซื้อ708.000K7.600M-0.00การเงิน
SCRN SCREENPRO SECURITY INC.
0.03-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย975.917K11.412M-0.03บริการทางด้านเทคโนโลยี
CTA CENTAURUS ENERGY INC
0.01-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย54.065K8.161M-0.08แร่พลังงาน
ELXR ELIXXER LTD
0.01-33.33%-0.01ขาย830.000K16.815M150.000.00การสื่อสาร
WBIO WPD PHARMACEUTICALS INC.
0.1058.33%0.04ซื้อ36.000K6.806M-0.05เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LUV LOVE PHARMA INC.
0.07-13.33%-0.01ขาย1.035M23.619M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAX ADVANCE GOLD CORP
0.060.00%0.00ขาย4.050M3.625M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SPX STELLAR AFRICAGOLD INC
0.0633.33%0.01แนะนำให้ซื้อ1.147M3.140M14.520.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FGFL FIRST GROWTH FUNDS LIMITED
0.05-23.08%-0.01แนะนำให้ขาย39.000K5.057Mอื่นๆ
ICAU INTERCONTINENTAL GOLD AND METALS LTD
0.10-30.00%-0.04แนะนำให้ขาย27.000K3.003M-0.16แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NLTA ENLIGHTA INC
0.07-30.00%-0.03ขาย29.500K1.930M-0.29เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GHG GLOBAL HEMP GROUP INC.
0.040.00%0.00ซื้อ720.970K10.395M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HMR.H HOMERUN RESOURCES INC
0.08-27.27%-0.03ซื้อ11.920K2.999M0.560.20บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELEF SILVER ELEPHANT MINING CORPORATION
0.4033.33%0.10แนะนำให้ซื้อ3.187M62.843M-0.0219.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AU AURION RESOURCES LTD.
1.0031.58%0.24แนะนำให้ซื้อ980.688K75.146M-0.06แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SGQ SOUTHGOBI RESOURCES LTD
0.36-13.10%-0.06ขาย229.679K114.912M18.670.02280.00แร่พลังงาน
WHY WEST HIGH YIELD RESOURCES LTD
0.5431.71%0.13แนะนำให้ซื้อ1.365M28.699M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LTV LEONOVUS INC
0.2620.93%0.04ซื้อ102.912K4.494Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
TCF TRILLION ENERGY INTERNATIONAL INC.
0.17-20.93%-0.04ขาย1.852M33.195M-0.10แร่พลังงาน
QBAT QUANTUM BATTERY METALS CORP
1.89-12.09%-0.26ขาย42.732K38.919M-0.17แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SVG SILVER GRAIL RESOURCES LTD.
0.17-15.00%-0.03แนะนำให้ขาย73.600K6.619M86.960.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MMM MINCO CAPITAL CORP
0.07-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย229.833K3.726M40.000.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CRFT BC CRAFT SUPPLY CO. LTD.
0.01-25.00%-0.01ขาย3.000K4.553M-0.14อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LUFF LUFF ENTERPRISES LTD.
0.01-25.00%-0.01ขาย37.650K8.040M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OILS NEXTLEAF SOLUTIONS LTD.
0.2911.54%0.03แนะนำให้ซื้อ1.992M29.915M-0.05อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MAKA MAKARA MINING CORP.
0.166.67%0.01ซื้อ55.473K5.418M-0.13แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PUMP WORLD CLASS EXTRACTIONS INC.
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย118.600K12.325M-0.02เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AION AION THERAPEUTIC INC.
0.03-14.29%-0.01ขาย63.100K4.368M-0.04บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SPO SPONSORSONE INC.
0.020.00%0.00ขาย879.980K30.655M-0.04บริการทางด้านเทคโนโลยี
CAP CASTLE PEAK MINING LTD
0.0233.33%0.01แนะนำให้ซื้อ15.000K1.991M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENA ENABLENCE TECHNOLOGIES INC
0.01-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย31.687K12.839M-0.01เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
REZN THE HASH CORPORATION
0.020.00%0.00ขาย324.300K5.602M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TTG TRANS CANADA GOLD CORP
0.11-8.33%-0.01ขาย28.000K3.002M-0.04แร่พลังงาน
ORG ORCA GOLD INC
0.44-18.52%-0.10แนะนำให้ขาย1.816M122.201M8.930.0660.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADE ADEX MINING INC.
0.0150.00%0.01ซื้อ25.000K8.804M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BM.H BC MOLY LTD
0.1550.00%0.05แนะนำให้ซื้อ5001.105M-0.02แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
IAN IANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC.
0.3033.33%0.07ขาย189.437K38.637M-0.65916.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KIP KIPLIN METALS INC
1.0042.86%0.30ซื้อ5.300K11.128M-0.12แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COO NATUREBANK ASSET MANAGEMENT INC
0.09-14.29%-0.01แนะนำให้ขาย99.158K6.052M58.330.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QFOR Q4 INC
11.52-17.71%-2.48841.303K679.206M394.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
OVAT OVATION SCIENCE INC
0.07-23.53%-0.02แนะนำให้ขาย50.000K2.283M-0.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FRS.P FARSTARCAP INVESTMENT CORP
0.1243.75%0.04ซื้อ10.000K480.130K-0.02การเงิน
WIB WEST ISLAND BRANDS INC
0.5515.79%0.07ขาย38.041K5.088M-0.82อื่นๆ
ATHR AETHER CATALYST SOLUTIONS, INC.
0.395.41%0.02ซื้อ374.565K14.371M-0.01อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XBRA XEBRA BRANDS LTD
0.10-23.08%-0.03559.100K11.876Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NPR NORTH PEAK RESOURCES LTD
0.67-14.10%-0.11ซื้อ77.640K15.627M-0.09แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PEZM.H PEZM GOLD INC
1.254.17%0.05ซื้อ81.930K40.357M-0.00การเงิน
VISN BINOVI TECHNOLOGIES CORP
0.22-13.73%-0.04ขาย101.986K4.228M-0.82บริการทางด้านเทคโนโลยี
GMG GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD
2.9026.64%0.61แนะนำให้ซื้อ1.041M158.197Mการผลิตของผู้ผลิต
DIG.H DISTRICT MINES LTD
0.17-22.22%-0.05แนะนำให้ขาย23.500K1.619M-0.12แร่พลังงาน
CHS COMPREHENSIVE HEALTHCARE SYSTEMS INC
0.36-18.89%-0.09ซื้อ70.500K11.862M-0.07การเงิน
EKG CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.
0.0433.33%0.01ซื้อ203.000K4.851M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ARJN ARANJIN RESOURCES LTD
0.04-11.11%-0.01ขาย1.477M10.916M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XTT X TERRA RESOURCES INC
0.0428.57%0.01ขาย1.463M3.191M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VGL VIGIL HEALTH SOLUTIONS INC.
0.60-11.76%-0.08ขาย45.420K12.327M14.880.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NZC NORZINC LTD
0.070.00%0.00ซื้อ1.673M44.261M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
GKO GEEKCO TECHNOLOGIES CORPORATION
0.13-21.21%-0.04แนะนำให้ขาย4.500K4.053M-0.06บริการเชิงพาณิชย์
GLD GOLDON RESOURCES LTD
0.16-15.79%-0.03แนะนำให้ขาย446.188K4.614M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VIV AVIVAGEN INC
0.391.30%0.01ขาย229.681K21.929M-0.13เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VIVO VIVO CANNABIS INC
0.1122.22%0.02ซื้อ1.221M33.381M-0.15200.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AM ACADEMY METALS INC
0.5019.05%0.08ขาย5.834K897.288K-0.19แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
IGP IMPERIAL GINSENG PRODUCTS LTD
0.510.00%0.00ขาย47.000K4.102M-1.17สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RNCH RANCHERO GOLD CORP
0.43-17.31%-0.09ขาย78.528K6.929Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NBM NEO BATTERY MATERIALS LTD
0.5519.57%0.09ซื้อ1.622M40.193M-0.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PKB PEAKBIRCH LOGIC INC.
0.030.00%0.00ขาย494.000K2.715Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GRI GALORE RESOURCES INC
0.02-20.00%-0.01ขาย80.010K3.209M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SPFY SPACEFY INC.
0.04-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย40.768K2.273M-0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
LITT ROADMAN INVESTMENTS CORP
0.0311.11%0.00ขาย294.670K4.583M-0.02อื่นๆ
PREV PREVECEUTICAL MEDICAL INC.
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย612.000K12.793M-0.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PGP POWER GROUP PROJECTS CORP
0.0525.00%0.01ซื้อ173.500K1.950M-0.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TTT TRUTRACE TECHNOLOGIES INC.
0.040.00%0.00ขาย382.328K6.871M-0.02บริการเชิงพาณิชย์
PRE PALEO RESOURCES INC
0.030.00%0.00ซื้อ23.150K11.141M-0.04แร่พลังงาน
SQG SPACKMAN EQUITIES GROUP INC
0.1017.65%0.01ขาย46.300K1.340M-0.07อื่นๆ
STMP STAMPER OIL AND GAS CORP
0.030.00%0.00ขาย52.100K1.993M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
STAG ST. ANTHONY GOLD CORP.
0.050.00%0.00ขาย36.000K6.094M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.0325.00%0.01ซื้อ54.100K4.702M-0.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TZR TERRACE ENERGY CORP
0.0412.50%0.01ขาย22.113K3.091M-0.45แร่พลังงาน
HAWK HAWKEYE GOLD AND DIAMOND INC
0.0233.33%0.01ขาย6.000K1.133M-0.01แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MJAR MJARDIN GROUP, INC.
0.02-20.00%-0.01แนะนำให้ขาย23.000K2.234Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FFF 55 NORTH MINING INC.
0.04-11.11%-0.01แนะนำให้ขาย658.987K4.752M-0.40แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WEST WEST MINING CORP.
0.12-16.67%-0.03แนะนำให้ขาย479.109K8.932M-0.19แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม