หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
JDF JDF EXPLORATIONS I
0.01-80.00%-0.04ราบเรียบ10.258K
CIM CIM INTERNATIONAL
0.20-66.95%-0.40ขาย9001.400M-0.04วัสดุพื้นฐาน
GTI.X GLENBRIAR TECHNOLO
0.01-60.00%-0.01ขาย300.401K1.304M-0.03เทคโนโลยี
GOP.H GOURMET OCEAN PRODUCTS INC
0.01-50.00%-0.01ขาย30.000K625.344K-0.01ไฟแนนซ์
IDL IMAGING DYNAMICS COMPANY LTD
0.02-50.00%-0.02ขาย89.000K1.177M-0.0623.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
EI EUROGAS INTL INC
0.01-50.00%-0.01ขาย1.000K311.055K-0.06พลังงาน
BUF BUFFALO COAL CORP
0.010.00%0.00ขาย15.000K34.437M-0.04956.00พลังงาน
FORK GLOBAL BLOCKCHAI.M
0.010.00%0.00ขาย877.830K2.749Mไฟแนนซ์
TYE TROYMET EXPLORATION CORP.
0.01-50.00%-0.01ขาย110.000K621.781K6.490.00วัสดุพื้นฐาน
PTC PETROX RESOURCES CORP
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.000K551.323K-0.04พลังงาน
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.01-25.00%-0.01ขาย53.000K
CLY CLAROCITY CORPORATION
0.010.00%0.00ซื้อ62.800K2.761M-0.06เทคโนโลยี
FGC FRONTLINE GOLD CORPORATION
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย36.104K1.404M-0.00วัสดุพื้นฐาน
BML BARKER MINERALS LTD
0.0133.33%0.00ซื้อ47.050K1.799M52.630.007.00วัสดุพื้นฐาน
MKT DEEPMARKIT CORP
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย4.000K574.139K-0.02เทคโนโลยี
AKH.H ALASKA HYDRO CORPORATION
0.02-50.00%-0.02แนะนำให้ขาย2.000K1.535M-0.00สาธารณูปโภค
KNX KNICK EXPLORATION INC
0.01-50.00%-0.01แนะนำให้ขาย25.000K620.104Kวัสดุพื้นฐาน
IVC INTERCONNECT VENTURES CORPORATION
0.04-42.86%-0.03ขาย3.000K388.476K-0.01ไฟแนนซ์
SRS SHAMROCK ENTERPRIS
0.0440.00%0.01ซื้อ83.000K1.399M-0.01วัสดุพื้นฐาน
SBO.H SCHWABO CAPITAL CORP
0.23170.59%0.14ซื้อ19.000K725.363K-0.02ไฟแนนซ์
VCT VELOCITY DATA INC
0.07275.00%0.06ซื้อ4.834K
NHS NHS INDUSTRIES LTD
0.0954.55%0.03แนะนำให้ซื้อ88.890K1.501M47.010.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CZZ CLEGHORN MINERALS LTD
0.06-25.00%-0.02ขาย131.000K1.273M-0.00ไฟแนนซ์
GPK GRAND PEAK CAPITAL
0.45200.00%0.30ซื้อ1.000K11.245M-0.030.00ไฟแนนซ์
KAP KAPUSKASING GOLD CORP
0.02100.00%0.01ซื้อ56.000K637.777K-0.01วัสดุพื้นฐาน
MMI METALO MANUFACTURI
0.2525.00%0.05ขาย18.500K4.458M-0.02วัสดุพื้นฐาน
BES BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC
0.0325.00%0.01ขาย13.000K1.175M-0.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AFC.P AF1 CAPITAL CORP
0.18-25.00%-0.0618.000K
STMP STAMPER OIL AND GAS CORP
0.030.00%0.00ขาย23.000K864.976K-0.15572.00พลังงาน
BOG BOUGAINVILLE VENTU
0.0460.00%0.01ซื้อ1.487M1.904M-0.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
NNA NEW NADINA EXPLORATIONS LIMITED
0.1031.25%0.03ซื้อ137.219K1.581M-0.07วัสดุพื้นฐาน
WGF WESCAN GOLDFIELDS INC
0.040.00%0.00ขาย4.605K1.578M37.230.00วัสดุพื้นฐาน
LHR LAKEVIEW HOTEL INVEST CORP
0.05100.00%0.03ซื้อ6.000K977.890K-0.260.00ไฟแนนซ์
AHU ARCTIC HUNTER ENERGY INC
0.06-35.29%-0.03ขาย12.000K999.644K-0.04พลังงาน
GHR.H GOLDEN HARP RESOURCES INC
0.07-35.00%-0.04ขาย566904.637K-0.04วัสดุพื้นฐาน
CUV CUV VENTURES CORP
0.3542.00%0.10แนะนำให้ซื้อ5.511M33.518M-0.03เทคโนโลยี
FREE FREEDOM ENERGY INC
0.0366.67%0.01ขาย28.000K
NWE NEW WEST ENERGY SERVICES INC
0.0460.00%0.01ขาย11.000K1.097M-0.14พลังงาน
EDG ENDURANCE GOLD CORP.
0.03-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย90.000K4.968M-0.02วัสดุพื้นฐาน
LNB LEXINGTON BIOSCIEN
0.0428.57%0.01ขาย61.999K1.709M-0.08ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
UNO NORTHERN URANIUM CORP
0.01100.00%0.01ซื้อ2.000K
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD
0.01100.00%0.01ขาย50.000K836.927K-0.010.00เทคโนโลยี
JZR JAZZ RESOURCES INC.
0.05100.00%0.03ขาย15.000K964.180K-0.01วัสดุพื้นฐาน
TVI TVI PACIFIC INC
0.01100.00%0.01ซื้อ1.000K3.278M0.450.01วัสดุพื้นฐาน
HPB.P HAMPTON BAY CAPITAL INC
0.08-33.33%-0.0415.500K
WTR WESTCORE ENERGY LTD
0.010.00%0.00ขาย228.000K1.035M-0.02พลังงาน
KWG KWG RESOURCES INC
0.01-33.33%-0.01ขาย157.000K15.265M-0.005.00วัสดุพื้นฐาน
LTX LABRADOR TECHNOLOGIES INC
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย440.000K1.702M-0.00เทคโนโลยี
RMO RAINY MOUNTAIN ROYALTY CORP.
0.03-16.67%-0.01ซื้อ38.000K1.361M-0.010.00วัสดุพื้นฐาน
BDR BIRD RIVER RES INC
0.030.00%0.00ขาย539.000K
HMI HINTERLAND METALS INC.
0.0325.00%0.01ซื้อ306.750K850.392K-0.00วัสดุพื้นฐาน
SMB SIMBA ESSEL ENERGY INC
0.010.00%0.00ซื้อ269.300K6.020M-0.01พลังงาน
SMM SILVER MOUNTAIN MINES INC
0.01-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย16.950K482.515K-0.00วัสดุพื้นฐาน
VQA VALTERRA RESOURCE CORP
0.02-33.33%-0.01ขาย1.000K1.583M-0.00วัสดุพื้นฐาน
PNN PENNINE PETROLEUM CORPORATION
0.01-33.33%-0.01ขาย76.733K1.695M-0.000.00พลังงาน
COO NATUREBANK ASSET MANAGEMENT INC
0.02-33.33%-0.01ขาย166.000K1.579M1.620.02ในทางอุตสาหกรรม
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC.
0.01-33.33%-0.01ขาย5.500K
DDB DATA DEPOSIT BOX I
0.03-16.67%-0.01ขาย46.800K2.957M-0.01เทคโนโลยี
MTC METALCORP LTD.
0.01-33.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.500K944.185K-0.000.00วัสดุพื้นฐาน
CAI CAUTIVO MINING INC
0.10-33.33%-0.05ขาย6.085K1.516M-0.12วัสดุพื้นฐาน
EPY E PLAY DIGITAL INC
0.1226.32%0.03ซื้อ898.003K5.325M-0.03เทคโนโลยี
BCA BRADSTONE CAPITAL
0.09-32.00%-0.04ขาย50.000K1.718M-0.01ไฟแนนซ์
NSX NSGOLD CORPORATION
0.1250.00%0.04ซื้อ41.000K1.676M-0.01วัสดุพื้นฐาน
ONV ORONOVA ENERGY INC
0.1053.85%0.04ซื้อ91.267K4.360M-0.02พลังงาน
BUL BULLMAN MINERALS INC
0.07-31.82%-0.04ขาย1.000K16.777M-0.01วัสดุพื้นฐาน
MOL MOLORI ENERGY INC
0.07-31.82%-0.04ซื้อ25.000K2.999M-0.04พลังงาน
FOG FOGCHAIN CORP
0.077.69%0.01ขาย81.600K6.126M-0.12วัสดุพื้นฐาน
JJJ 37 CAPITAL INC
0.10-31.03%-0.04ขาย8.000K709.271K-0.022.00วัสดุพื้นฐาน
AUU AURA RESOURCES INC
0.050.00%0.00ขาย265.500K1.375M-0.02วัสดุพื้นฐาน
ESR ESREY RESOURCES LTD
0.0450.00%0.01ซื้อ48.000K3.005M-0.07พลังงาน
CWV CROWN POINT ENERGY INC
0.55-21.43%-0.15ขาย152.400K51.032M-0.11พลังงาน
XIB.P XIB I CAPITAL CORP
0.2050.00%0.07ซื้อ45.000K
NZZ NITINAT MINERALS CORPORATION
0.1046.15%0.03ซื้อ11.203K3.138M-0.01วัสดุพื้นฐาน
VR VICTORY RESOURCES
0.14-30.00%-0.0610.004K1.924M-0.10วัสดุพื้นฐาน
WRW WINSTON RESOURCES
0.0542.86%0.01ซื้อ77.835K1.257M0.880.08วัสดุพื้นฐาน
GCT GVIC COMMUNICATIONS CORP. CLASS B
0.1838.46%0.05ซื้อ1.504K15.937M-0.022193.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PNC.A POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP CL A
1.48-29.52%-0.62ขาย3.700K138.736M-0.442834.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FSW FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC.
0.20-28.57%-0.08แนะนำให้ขาย16.500K
AYL AYLEN CAPITAL INC
0.0366.67%0.01ซื้อ20.000K
EQG EQUBE GAMING LIMITED
0.05-28.57%-0.02ขาย8.000K1.511M1.860.03เทคโนโลยี
SAAS SUBSCRIBE TECHNOLO
0.040.00%0.00ขาย58.000K1.655M-0.03เทคโนโลยี
TCI TARGETCAPINC
0.0566.67%0.02ซื้อ5.500K4.269M-0.04ไฟแนนซ์
CTM CANTERRA MINERALS CORPORATION
0.0366.67%0.01ซื้อ65.000K1.348M-0.01วัสดุพื้นฐาน
UAV GLOBAL UAV TECHNOL
0.03-16.67%-0.01ขาย348.725K4.103M-0.04เทคโนโลยี
EVR EVERTON RESOURCES INC.
0.0416.67%0.01แนะนำให้ซื้อ548.800K
MHY.UN MARRET HIGH YIELD
0.05-28.57%-0.02ขาย1.600K
ADYA ADYA INC
0.0366.67%0.01ซื้อ4.180K1.182M-0.01บริการโทรคมนาคม
ORO NEW OROPERU RESOURCES INC.
0.22-26.67%-0.08แนะนำให้ขาย6.500K4.603M-0.03วัสดุพื้นฐาน
ADD ARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.0725.00%0.01ซื้อ2.098M6.741M-0.04วัสดุพื้นฐาน
MRM MICROMEM TECHS INC
0.070.00%0.00ซื้อ17.666K17.887M-0.026.00เทคโนโลยี
KRN KARNALYTE RESOURCES INC
0.2516.28%0.04ซื้อ227.200K9.068M-0.1410.00วัสดุพื้นฐาน
CIT CR CAPITAL CORP
0.04-27.27%-0.01ขาย6.100K413.093K-0.09วัสดุพื้นฐาน
MAZ.H MAZARIN INC.
0.08-27.27%-0.03ขาย2.500K5.254M-0.00300.00ไฟแนนซ์
SMS SUSTAINCO INC
0.17-27.08%-0.07ขาย50.000K2.761M291.670.00ไฟแนนซ์
STS SOUTH STAR MINING CORP
0.1330.00%0.03ซื้อ193.500K4.291Mวัสดุพื้นฐาน
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.0930.77%0.02ซื้อ97.054K40.371M0.00วัสดุพื้นฐาน
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.08-5.88%-0.01ขาย35.000K2.095M-0.031.00เทคโนโลยี
MU.H MONSTER URANIUM CORP
0.15-25.00%-0.05ขาย600494.177K-0.0220.00พลังงาน
AVI.P ADL VENTURES INC
0.07-25.00%-0.03ขาย10.000K
HVG HARVEST GOLD CORP
0.0214.29%0.00ขาย531.100K1.553M-0.03วัสดุพื้นฐาน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ