ตลาดหลักทรัพย์แคนนาดา

หุ้นสามัญหุ้นแคนาดา

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นแคนาดา ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
AAA.PFIRST TIDAL ACQUISITION CORP
0.030CAD50.00%0.010CAD
มีแรงขาย
33K990การเงิน
AABABERDEEN INTERNATIONAL INC
0.045CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
1K456.519MCAD−0.11CAD14การเงิน
AAGAFTERMATH SILVER LTD
0.330CAD6.45%0.020CAD
มีแรงซื้อ
264.514K87.29K45.214MCAD−0.07CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AANATON RESOURCES INC
0.190CAD−9.52%−0.020CAD
มีแรงขาย
158.62K30.138K12.606MCAD−0.19CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AATATI AIRTEST TECHNOLOGIES INC
0.010CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
100K1K1.141MCAD−0.01CADเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AAUANGOLD RESOURCES LTD
0.030CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
6.5K1953.71MCAD−0.02CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AAVADVANTAGE ENERGY LTD
11.05CAD0.09%0.01CAD
ปานกลาง
1.005M11.104M1.999BCAD3.743.07CAD42แร่พลังงาน
AAWH.UASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC.1.770USD−8.76%−0.170USD
มีแรงขายรุนแรง
57.116K101.095K499.489MCAD−0.64CADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAZAZINCOURT ENERGY CORP
0.045CAD−10.00%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
678.64K30.539K11.365MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABCTABC TECHNOLOGIES HLDGS INC
5.04CAD3.92%0.19CAD
ปานกลาง
8004.032K560.564MCAD−0.90CADการผลิตของผู้ผลิต
ABIABCOURT MINES
0.050CAD−9.09%−0.005CAD
ปานกลาง
65K3.25K16.743MCAD−0.09CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABNABEN RESOURCES LIMITED
0.030CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
23.5K7053.684MCAD−0.00CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABRARBOR METALS CORP
2.70CAD0.37%0.01CAD
มีแรงซื้อ
18.822K50.819K161.32MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABRAABRASILVER RESOURCE CORP
0.375CAD2.74%0.010CAD
มีแรงขาย
374.473K140.427K180.755MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ABSTABSOLUTE SOFTWARE CORP
12.86CAD1.42%0.18CAD
มีแรงขาย
170.354K2.191M648.097MCAD−0.66CAD740บริการทางด้านเทคโนโลยี
ABXXABAXX TECHNOLOGIES INC.2.70CAD2.66%0.07CAD
ปานกลาง
15.097K40.762K195.453MCAD−0.22CAD42แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACAIR CANADA
18.82CAD−3.29%−0.64CAD
มีแรงขาย
2.13M40.091M6.97BCAD−6.60CADระบบขนส่ง
ACBAURORA CANNABIS INC
1.54CAD−6.10%−0.10CAD
มีแรงขายรุนแรง
3.471M5.346M428.983MCAD−7.34CAD1.338Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACDACCORD FINANCIAL CORP
8.18CAD1.36%0.11CAD
มีแรงซื้อ
10081868.343MCAD7.971.01CAD90การเงิน
ACDXAMERICAN COPPER DEVELOPMENT CORPORATION0.260CAD−3.70%−0.010CAD
มีแรงซื้อ
88K22.88K3.935MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACMEACME LITHIUM INC.0.365CAD−3.95%−0.015CAD
มีแรงขาย
43.477K15.869K20.291MCAD−0.10CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACO.XATCO LTD
43.12CAD0.94%0.40CAD
มีแรงซื้อ
57.475K2.478M4.91BCAD12.593.40CAD6.4Kสาธารณูปโภค
ACOGALPHA COGNITION INC
0.300CAD−3.23%−0.010CAD
มีแรงขายรุนแรง
7.172K2.152K11.481MCAD−0.23CADเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ACOPATACAMA COPPER CORP
0.200CAD5.26%0.010CAD
มีแรงซื้อ
15.5K3.1K3.866MCAD−0.06CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACPARCPACIFIC RESOURCES CORP
0.025CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
2K501.761MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACQAUTOCANADA INC
26.70CAD0.11%0.03CAD
มีแรงซื้อ
27.66K738.522K677.498MCAD5.365.29CADการค้าปลีก
ACRG.A.UACREAGE HOLDINGS, INC. FIXED S.V.0.940USD−9.62%−0.100USD
มีแรงขาย
188.002K176.722K112.762MCAD−1.09CAD1.09Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACTADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC.0.940CAD−2.08%−0.020CAD
มีแรงซื้อ
10.955K10.298K53.727MCAD−0.17CADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACUAURORA SOLAR TECHNOLOGIES INC
0.055CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
196.64K10.815K12.221MCAD−0.03CADเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AD.UNALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST
16.42CAD−0.06%−0.01CAD
มีแรงขาย
39.162K643.04K743.957MCAD5.663.15CAD16การเงิน
ADCOADCORE INC
0.290CAD0.00%0.000CAD
มีแรงซื้อ
13K3.77K17.663MCAD−0.03CADบริการทางด้านเทคโนโลยี
ADDARCTIC STAR EXPLORATION CORP
0.025CAD−16.67%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
1.22M30.501K6.092MCADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADGARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.005CAD−50.00%−0.005CAD
มีแรงขาย
149.002K745738.781KCAD−0.00CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADKDIAGNOS INC
0.175CAD−5.41%−0.010CAD
มีแรงขายรุนแรง
105.1K18.393K12.853MCAD−0.04CADบริการทางด้านเทคโนโลยี
ADNACADIAN TIMBER CORP
15.18CAD1.13%0.17CAD
มีแรงซื้อ
7.285K110.586K253.45MCAD12.321.22CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ADW.AANDREW PELLER LTD
5.04CAD0.20%0.01CAD
มีแรงขาย
16.836K84.853K231.815MCAD−0.03CADสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ADXADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
8.466K421.267MCAD−0.01CADการเงิน
ADYAADYA INC
0.080CAD−20.00%−0.020CAD
มีแรงขายรุนแรง
5K4002.361MCAD−0.04CADการสื่อสาร
ADZNADVENTUS MINING CORPORATION
0.550CAD10.00%0.050CAD
มีแรงซื้อรุนแรง
34.6K19.03K83.18MCAD3.320.15CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AEAMERICAN EAGLE GOLD CORP
0.190CAD−7.32%−0.015CAD
ปานกลาง
232.859K44.243K11.81MCAD−0.06CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AECANFIELD ENERGY INC
0.065CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขายรุนแรง
508.251K33.036K40.551MCAD−0.03CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AEGAEGIS BRANDS INC
0.75CAD0.00%0.00CAD
มีแรงซื้อ
1.003K75214.635MCAD−0.43CAD230บริการผู้บริโภค
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD
71.11CAD2.60%1.80CAD
มีแรงซื้อรุนแรง
853.94K60.724M31.6BCAD36.801.88CAD11.838Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AEPATLAS ENGINEERED PRODUCTS LTD
0.71CAD−1.39%−0.01CAD
มีแรงซื้อ
24.142K17.141K42.656MCAD4.840.16CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AFCC.HAUTOMOTIVE FINCO CORP
1.49CAD1.36%0.02CAD
มีแรงขาย
6.111K9.105K29.132MCAD−0.05CADการเงิน
AFEAFRICA ENERGY CORP
0.185CAD−2.63%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
179.656K33.236K266.483MCAD10.560.02CAD8แร่พลังงาน
AFFAFFINITY METALS CORP
0.035CAD16.67%0.005CAD
มีแรงขาย
3.65K1281.666MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AFIAFFINOR GROWERS INC.0.040CAD−20.00%−0.010CAD
มีแรงขายรุนแรง
41.2K1.648K1.107MCADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AFMALPHAMIN RES CORP
0.75CAD2.74%0.02CAD
ปานกลาง
57.615K43.211K928.458MCAD6.720.11CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AFNAG GROWTH INTERNATIONAL INC
41.54CAD0.40%0.17CAD
มีแรงซื้อ
73.912K3.07M781.452MCAD0.05CADการผลิตของผู้ผลิต
AFRAFR NUVENTURE RESOURCES INC
0.030CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
1.45K44541.16KCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGDANTIOQUIA GOLD INC
0.015CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
150K2.25K17.089MCAD−0.00CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGF.BAGF MANAGEMENT LTD
6.54CAD−1.95%−0.13CAD
มีแรงขาย
107.986K706.228K449.221MCAD8.000.85CAD631การเงิน
AGIALAMOS GOLD INC
13.70CAD3.71%0.49CAD
มีแรงซื้อรุนแรง
554.425K7.596M5.186BCAD158.200.08CAD3.308Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGMRSILVER MOUNTAIN RESOURCES INC
0.345CAD1.47%0.005CAD
ปานกลาง
51.898K17.905K63.383MCAD−0.04CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGNALGERNON PHARMACEUTICALS INC.2.910CAD−2.68%−0.080CAD
ปานกลาง
1.03K2.997K7.132MCAD−3.57CADเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AGRAAGRA VENTURES LTD0.010CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
191.09K1.911K888.519KCAD−0.34CADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGXSILVER X MINING CO
0.410CAD−8.89%−0.040CAD
มีแรงซื้อ
441.584K181.049K70.447MCADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AHALEAFIA HEALTH INC
0.070CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
84.201K5.894K28.213MCADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AHRAMARC RESOURCES
0.130CAD−3.70%−0.005CAD
มีแรงขาย
138.5K18.005K24.818MCAD6.820.02CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AIATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP
10.58CAD−1.31%−0.14CAD
มีแรงขายรุนแรง
93.711K991.462K461.918MCAD10.571.02CAD0การเงิน
AIFALTUS GROUP LTD
52.25CAD0.19%0.10CAD
มีแรงซื้อ
29.786K1.556M2.327BCAD162.970.33CAD2.6Kการเงิน
AIIALMONTY INDUSTRIES INC
0.68CAD0.00%0.00CAD
มีแรงขาย
2K1.36K146.867MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AIMAIMIA INC
3.53CAD0.28%0.01CAD
มีแรงขาย
40.9K144.377K323.646MCAD0.705.07CAD18การเงิน
AIONAION THERAPEUTIC INC.0.005CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
148.555K743736.496KCAD−0.02CADบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AIP.UAIP REALTY TRUST
1.25USD0.00%0.00USD
มีแรงขาย
1K1.25Kอื่นๆ
AIRCLEAN AIR METALS INC
0.105CAD5.00%0.005CAD
มีแรงขาย
388.7K40.814K22.293MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AISAIS RESOURCES LIMITED
0.020CAD−20.00%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
16K3205.105MCAD−0.00CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AJNAJN RESOURCES INC.0.365CAD2.82%0.010CAD
มีแรงขาย
7K2.555K10.111MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AKH.HALASKA HYDRO CORPORATION
0.025CAD0.00%0.000CAD
มีแรงซื้อ
1K251.239MCAD−0.00CADอื่นๆ
AKMYK B RECYCLING INDUSTRIES LTD
0.105CAD−4.55%−0.005CAD
มีแรงขาย
579.292K60.826K13.047MCAD−0.02CADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AKRACKROO INC
0.075CAD0.00%0.000CAD
มีแรงซื้อ
1K759.028MCAD−0.02CADบริการเชิงพาณิชย์
AKT.AAKITA DRILLING LTD
1.87CAD−3.11%−0.06CAD
ปานกลาง
27.707K51.812K78.313MCAD−0.24CAD1Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALALX RESOURCES CORP
0.035CAD−12.50%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
509.761K17.842K8.312MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALAALTAGAS LTD
24.06CAD1.09%0.26CAD
ปานกลาง
654.243K15.741M6.7BCAD36.160.67CAD2.926Kสาธารณูปโภค
ALCALGOMA CENTRAL CORP
16.51CAD0.79%0.13CAD
มีแรงขาย
3595.927K619.246MCAD7.012.71CAD1.6Kระบบขนส่ง
ALCUALPHA COPPER CORP0.250CAD−3.85%−0.010CAD
มีแรงขาย
23.105K5.776K13.524MCAD−0.15CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALEALERIO GOLD CORP.0.050CAD−16.67%−0.010CAD
ปานกลาง
594K29.7K4.37MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALLIALPHA LITHIUM CORPORATION0.89CAD−6.32%−0.06CAD
ปานกลาง
78.377K69.756K147.999MCAD−0.09CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALPAALPHA METAVERSE TECHNOLOGIES INC0.045CAD−18.18%−0.010CAD
มีแรงขาย
22.511K1.013K4.995MCAD−0.10CADบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALSALTIUS MINERALS CORP
22.49CAD2.88%0.63CAD
มีแรงซื้อ
43.678K982.318K1.042BCAD29.700.76CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALTAALTAMIRA GOLD CORP
0.240CAD0.00%0.000CAD
มีแรงซื้อ
45.918K11.02K39.285MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ALVALVOPETRO ENERGY LTD
7.00CAD0.00%0.00CAD
มีแรงซื้อ
16.136K112.952K238.838MCAD6.851.09CAD29แร่พลังงาน
ALYANALYTIXINSIGHT INC
0.380CAD1.33%0.005CAD
มีแรงขาย
32K12.16K36.169MCAD−0.03CADบริการทางด้านเทคโนโลยี
ALYAALITHYA GROUP INC
2.22CAD−0.89%−0.02CAD
มีแรงขายรุนแรง
12.936K28.718K211.343MCAD−0.17CAD3.7Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMBAMBARI BRANDS INC.0.365CAD1.39%0.005CAD
มีแรงขาย
5K1.825K18.384MCAD−0.07CADสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AMCARIZONA METALS COR
4.11CAD3.79%0.15CAD
มีแรงซื้อ
307.311K1.263M455.637MCAD−0.23CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMEABACUS MINING & EXPLORATION CORP
0.030CAD−14.29%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
3.333K1003.518MCAD−0.04CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMENAMCOMRI ENTERTAINMENT INC.0.400CAD0.00%0.000CAD
ปานกลาง
50320129.238MCAD20.940.02CAD14การเงิน
AMIATHABASCA MINERALS INC
0.190CAD−2.56%−0.005CAD
มีแรงขายรุนแรง
74K14.06K15.324MCAD1.070.19CAD27แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMKAMERICAN CREEK RESOURCE
0.140CAD3.70%0.005CAD
มีแรงซื้อ
21K2.94K59.779MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMMPAMMPOWER CORP0.295CAD1.72%0.005CAD
มีแรงซื้อ
12.25K3.614K29.061MCAD−0.17CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMPDAMPD VENTURES INC.0.120CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
28.5K3.42K12.764MCAD−0.10CADบริการทางด้านเทคโนโลยี
AMPSAMERICAN FUTURE FUEL CORPORATION0.430CAD−2.27%−0.010CAD
มีแรงขาย
40.071K17.231K31.289MCADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMRQAMAROQ MINERALS LTD
0.70CAD9.38%0.06CAD
มีแรงซื้อรุนแรง
212.693K148.885K168.367MCAD−0.15CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMXAMEX EXPLORATION INC
1.89CAD−2.58%−0.05CAD
มีแรงซื้อ
54.746K103.47K200.291MCAD−0.02CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMYRECYLICO BATTERY MATERIALS INC
0.390CAD0.00%0.000CAD
มีแรงขาย
26.813K10.457K97.567MCAD−0.05CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMZAZUCAR MINERALS LTD
0.060CAD9.09%0.005CAD
มีแรงซื้อ
38.9K2.334K4.061MCAD−0.01CADแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ANARENA MINERALS INC
0.51CAD0.00%0.00CAD
มีแรงซื้อ
75.875K38.696K198.143MCAD−0.02CADอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ANDANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC
50.48CAD0.20%0.10CAD
มีแรงขาย
7.812K394.35K2.107BCAD19.822.64CAD1.8Kระบบขนส่ง