ตลาดหุ้นอาร์เจนติน่า

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อาร์เจนตินา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
70.052B2.34%476เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
438.083B1.870.77%59.063Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
%ระบบขนส่ง2
8537.087B-0.17%131ระบบขนส่ง4
466.200B0.001.50%366.032Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
9.179B0.00%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
%การค้าปลีก3
18683.641B0.882.84%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
291.765B11.90-2.85%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
17.938B-1.19%405บริการผู้บริโภค1
19.665B1.540.87%32.273Kการผลิตของผู้ผลิต2
%บริการผู้บริโภค1
6265.149B0.42-1.79%92อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
6428.425B5.530.60%379อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1591.544B0.002.02%6.578Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
169.696B1.38-0.83%1.599Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
128.258B-14.58%772บริการทางด้านเทคโนโลยี6
%การค้าปลีก1
11777.904B0.062.31%38.123Kสาธารณูปโภค13
5173.395B1.691.53%3เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.197B-1.40%1.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
12.226B3.60%2.233Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
%การเงิน3
21.092B1.27-0.89%149การเงิน1
20598.966B0.983.22%110บริการเชิงพาณิชย์1
19.818B0.00%7.354Kบริการการกระจายสินค้า1
38.408B0.000.00%64การค้าปลีก2
37.833B2.612.13%1.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1.341B0.00%11.500Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1077.392B0.47%87.613Kสาธารณูปโภค5
%การค้าปลีก1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
%การผลิตของผู้ผลิต3
11602.182B1.55-1.70%76การผลิตของผู้ผลิต5
50.771B0.000.00%20อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
48279.747B2.330.19%113บริการทางด้านเทคโนโลยี8
%การเงิน1
115341.962B0.73-0.05%1.393Kแร่พลังงาน14
474867.820B3.93%108.980Kการค้าปลีก15
583944.705B1.45%33.673Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
41433.418B1.43-1.98%1.173Kการเงิน10
189186.552B1.10-0.57%993การเงิน27
1122.790B0.290.24%128.651Kการสื่อสาร7
%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
%บริการการกระจายสินค้า1
67230.704B0.571.35%50เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
160353.467B0.441.85%552บริการเชิงพาณิชย์7
243753.387B0.101.36%12.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
63969.519B1.17%8.428Kบริการผู้บริโภค2
8403.130B1.100.34%54การเงิน3
70.149B2.36%94.449Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11319.075B0.39-0.79%1.448Kแร่พลังงาน4
%แร่พลังงาน1
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
11588.420B-0.18%1.996Kบริการผู้บริโภค5
40008.540B4.511.80%382แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
10439.721B0.00-0.82%1.911Kระบบขนส่ง7
729508.115B0.571.96%6.190Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
253871.213B1.22-0.84%1.767Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
2874.517B0.793.42%633แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
%การเงิน2
7.732B-0.52%7.172Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
%ระบบขนส่ง1
380.911B2.29-2.11%42.929Kการเงิน5
540.447B0.00-0.92%509.382Kการเงิน5
%บริการผู้บริโภค5
381849.162B1.46-18.39%-810เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
148281.060B0.76-0.15%1.866Kการค้าปลีก6
162.601B0.60%80.856Kการสื่อสาร4
3049.077B-0.86%86.468Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
1266063.824B0.21-3.56%30.778Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9.293B7.72-2.44%211.690Kการผลิตของผู้ผลิต6
%สาธารณูปโภค1
%บริการการกระจายสินค้า1
5441.510B4.290.48%102การสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม