หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อาร์เจนตินา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน616.929T ARS+1.37%561เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร26.86T ARS0.13%−1.23%18.297Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ100.849T ARS−0.32%233ระบบขนส่ง3
สายการบิน39.971T ARS−0.32%924ระบบขนส่ง4
อะลูมินั่ม4.956T ARS0.00%−1.51%440.303Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า262.223T ARS0.00%−0.09%9.455Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า48.996T ARS+0.14%4การค้าปลีก3
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์138.638T ARS0.99%+0.22%420สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1077.827T ARS0.01%+1.79%73.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ไบโอเทคโนโลยี150.36T ARS+0.54%916เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
การออกอากาศกระจายเสียง170.788B ARS−0.60%1.153Kบริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง106.972B ARS3.15%+0.98%84.004Kการผลิตของผู้ผลิต2
เกมและบ่อนคาสิโน33.49T ARS−5.65%218บริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร18.042T ARS1.31%−3.30%186อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์23.771T ARS−2.44%2.385Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ64.359T ARS4.43%−0.45%755อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์1.936T ARS+5.79%263เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์115.942T ARS0.58%−8.96%657เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง11.286T ARS0.02%+2.90%12.447Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ24.512T ARS+2.72%204อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ขุดเจาะตามสัญญา116.74T ARS0.01%−3.45%20.946Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการประมวลผลข้อมูล91.837T ARS−2.02%165บริการทางด้านเทคโนโลยี6
ห้างสรรพสินค้า42.277T ARS−2.19%2.936Kการค้าปลีก2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า77.186T ARS2.11%+2.22%62.323Kสาธารณูปโภค10
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์23.081T ARS1.62%+0.06%48เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า37.873B ARS−2.72%25.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
วิศวกรรมและก่อสร้าง172.435B ARS−3.12%3.595Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง260.803T ARS−0.66%2.383Kการเงิน3
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน224.137T ARS0.63%+0.08%369บริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร33.279T ARS+2.86%749บริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร851.729B ARS0.16%−0.12%1.547Kการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์1.327T ARS0.16%−4.03%11.44Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม3.96T ARS−1.89%688สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม84.212T ARS1.65%−0.22%912สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า43.877B ARS−5.17%169.661Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.214T ARS0.00%−1.89%187.417Kสาธารณูปโภค4
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน604.442T ARS−0.21%344การค้าปลีก2
การดูแลครัวเรือน/บุคคล930.836T ARS2.28%+0.19%4.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม85.007T ARS−0.26%2.996Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม633.615T ARS0.14%+14.49%609การผลิตของผู้ผลิต6
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม141.432B ARS0.00%0.00%20อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ932.633T ARS0.80%+0.55%6.845Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย82.721T ARS+2.30%47การเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร2131.367T ARS0.79%−0.57%4.417Kแร่พลังงาน14
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต3475.379T ARS0.08%−0.53%235.376Kการค้าปลีก12
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5567.073T ARS0.03%−0.42%83.214Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์367.849T ARS0.30%−2.13%11.611Kการเงิน10
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ2
ธนาคารรายใหญ่2306.419T ARS1.58%−0.06%3.862Kการเงิน27
โทรคมนาคมรายใหญ่5.228T ARS0.60%+2.15%52.754Kการสื่อสาร2
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ807.272T ARS−0.00%899บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์21.465T ARS+3.31%29บริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์627.367T ARS0.75%+6.56%1.339Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1763.69T ARS0.19%−3.84%2.297Kบริการเชิงพาณิชย์7
ยานพาหนะใช้มอเตอร์1778.744T ARS0.16%−3.19%28.767Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
ภาพยนต์/บันเทิง336.255T ARS0.51%−0.74%15.24Kบริการผู้บริโภค2
ชุดประกันภัยรวม128.351T ARS0.93%+4.63%52การเงิน4
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ498.932B ARS−1.27%52.864Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ96.203T ARS0.57%−3.78%6.148Kแร่พลังงาน6
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน146.772T ARS+0.73%69แร่พลังงาน3
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน52.377T ARS+0.65%48บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ190.215T ARS−4.47%750บริการผู้บริโภค7
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ335.327T ARS4.70%−2.15%2.173Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
การขนส่งอื่นๆ282.824T ARS+2.04%345ระบบขนส่ง7
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป7193.837T ARS0.27%−0.82%12.87Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
ยารายใหญ่5057.524T ARS0.46%−0.26%62.517Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
โลหะมีค่า128.11T ARS1.04%−2.10%20.513Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1479.512T ARS+1.53%6.434Kการเงิน2
เยื่อกระดาษและกระดาษ11.875T ARS+0.87%146อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
รถไฟ252.43T ARS+2.97%108ระบบขนส่ง2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์2.241T ARS2.96%−3.47%129.178Kการเงิน5
ธนาคารในภูมิภาค389.89T ARS0.90%+3.23%17.427Kการเงิน8
ร้านอาหาร536.886T ARS0.01%+0.80%3.077Kบริการผู้บริโภค6
เซมิคอนดักเตอร์6320.441T ARS0.19%−3.40%16.047Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1454.006T ARS1.02%+1.90%22.841Kการค้าปลีก8
โทรคมนาคมพิเศษ34.796T ARS−1.61%6.814Kการสื่อสาร4
เหล็ก366.509T ARS0.00%−3.07%17.44Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
อุปกรณ์โทรคมนาคม7140.277T ARS0.25%−5.73%49.926Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
ยาสูบ118.893T ARS−0.70%1.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน11.878T ARS+1.36%72สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม477.106T ARS−1.89%844การผลิตของผู้ผลิต6
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ9.441T ARS−6.02%8สาธารณูปโภค1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง21.428T ARS−0.15%9บริการการกระจายสินค้า2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย637.441T ARS3.04%+0.48%1.842Kการสื่อสาร9