อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
35414.264B
เงินทุนของตลาด
861
ปริมาณการซื้อขาย
+7.30%
เปลี่ยนแปลง
+10.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
+72.64%
ประสิทธิภาพ ปี
+65.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
HAVAHAVANNA HOLDING SA
4056.500 ARS+6.19%5.793K0.96190.559B ARS0.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HSYHERSHEY COMPANY CEDEAR EACH 21 REP 1
DR
8266.000 ARS+11.37%2.054K0.3914.079T ARS11.73704.79 ARS+142.50%0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HSYDHERSHEY COMPANY EDEAR EACH 21 REP 1 ORD (USD)
DR
11.300 USD+3.20%40.1014.079T ARS6.52704.79 ARS−6.64%0.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES CEDEAR EACH 12 REP 1 ORD USD0.125
DR
5600.000 ARS+7.39%571.277.066T ARSสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร