สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

13
หุ้น
344637.489B
เงินทุนของตลาด
7.450K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.80%
เปลี่ยนแปลง
+31.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DOMEDOMEC SA
16.000ARS−3.03%−0.500ARS
มีแรงซื้อ
3K48K1.65BARS−1.41ARS
FFORD MOTOR CO
DR
5071.000ARS2.61%129.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
3.833K19.437M10.973TARS23.18217.62ARS183K
GMGENERAL MOTORS CO
DR
2424.000ARS0.50%12.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
327792.648K11.308TARS1.941187.41ARS167K
HMCHONDA MOTOR CO
DR
9186.000ARS0.23%21.000ARS
มีแรงซื้อ
327.558K8.676TARS
HOGHARLEY DAVIDSON
DR
5910.000ARS4.74%267.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
4272.524M1.362TARS
LONGLONGVIE
22.900ARS0.44%0.100ARS
มีแรงซื้อ
17.293K396.01K3.503BARS
NIONIO INC
DR
1112.500ARS−0.04%−0.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
58.609K65.203M3.61TARS−158.34ARS
NIODNIO INC
DR
3.040USD−5.00%−0.160USD
มีแรงขายรุนแรง
1003043.609TARS
SNASNAP-ON INC
DR
15100.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
35528.5K2.676TARS
TMTOYOTA MOTOR CORP
DR
11080.000ARS2.21%240.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1321.463M41.231TARS
TMDTOYOTA MOTOR CORP
DR
31.900USD3.74%1.150USD
มีแรงซื้อ
13241.231TARS
TSLATESLA INC
DR
4432.000ARS4.59%194.500ARS
มีแรงซื้อ
82.288K364.7M110.724TARS131.9635.53ARS127.855K
TSLADTESLA INC
DR
12.500USD4.60%0.550USD
มีแรงซื้อ
3.085K38.563K110.724TARS75.3335.53ARS127.855K