สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

26
หุ้น
615002.666B
เงินทุนของตลาด
10.182K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.61%
เปลี่ยนแปลง
+0.28%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.05%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ABEVAMBEV SA
DR
2767.500 ARS1.37%37.500 ARS
มีแรงขาย
5571.541M8.045T ARS
AKO.BEMBOTELLA ANDINA
DR
5641.000 ARS−0.17%−9.500 ARS
มีแรงซื้อ
528.205K453.091B ARS200.42 ARS
BRFSBRF SA
DR
1491.000 ARS1.84%27.000 ARS
มีแรงขาย
38.604K57.559M284.01B ARS
CLCOLGATE-PALMOLIVE
DR
8970.000 ARS0.33%29.500 ARS
ปานกลาง
19170.43K12.597T ARS
CLDCOLGATE-PALMOLIVE
DR
26.000 USD−7.14%−2.000 USD37812.597T ARS
DEODIAGEO
DR
10526.000 ARS−1.27%−135.500 ARS
มีแรงซื้อ
994.734K19.565T ARS5.182062.38 ARS28.558K
FMXFOMENTO ECON MEXIC
DR
5232.500 ARS0.00%0.000 ARS
มีแรงซื้อ
15.233K3.679T ARS
GRIMGRIMOLDI
235.000 ARS−6.00%−15.000 ARS
ปานกลาง
13.266K3.118M10.824B ARS
HSYHERSHEY COMPANY
DR
4088.500 ARS−0.69%−28.500 ARS
มีแรงซื้อ
4471.828M9.985T ARS
IFFINTL FLAVORS&FRAG
DR
3445.000 ARS0.19%6.500 ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1655.12K5.914T ARS
KMBKIMBERLY-CLARK CP
DR
7920.000 ARS−1.07%−85.500 ARS
ปานกลาง
13102.96K9.028T ARS
KOCOCA-COLA CO
DR
4373.000 ARS−0.51%−22.500 ARS
ปานกลาง
94.482K413.17M53.342T ARS
KO..BCOCA-COLA CO
DR
4448.000 ARS5.00%212.000 ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
3.43K15.257M53.342T ARS
KODCOCA-COLA CO
DR
12.400 USD0.00%0.000 USD
มีแรงขาย
16.324K202.418K53.342T ARS
KOFMCOCA-COLA FEMSA S.
DR
12878.500 ARS−2.88%−381.500 ARS
ปานกลาง
451.514K774.897B ARS
MOALTRIA GROUP INC
DR
4256.500 ARS−0.29%−12.500 ARS
มีแรงซื้อ
1.333K5.674M17.134T ARS
MODALTRIA GROUP INC
DR
11.850 USD−4.05%−0.500 USD
มีแรงขาย
2023717.134T ARS
MOLIMOLINOS RIO PLATA
343.000 ARS0.88%3.000 ARS
มีแรงซื้อ
7.513K2.577M68.197B ARS31.79 ARS
NKENIKE INC
DR
3742.500 ARS−2.42%−93.000 ARS
ปานกลาง
3801.422M39.907T ARS
NKEDNIKE INC
DR
10.550 USD−0.94%−0.100 USD
มีแรงขาย
5558039.907T ARS
NTCONATURA &CO HDLS SA
DR
2025.000 ARS2.95%58.000 ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1.917K3.882M758.383B ARS
PEPPEPSICO INC
DR
10452.500 ARS−0.29%−30.500 ARS
มีแรงซื้อ
1.802K18.835M48.534T ARS
PEPDPEPSICO INC
DR
30.000 USD0.00%0.000 USD
มีแรงซื้อ
13048.534T ARS
PGPROCTER & GAMBLE
DR
10152.000 ARS−0.95%−97.500 ARS
มีแรงขาย
4344.406M67.829T ARS
PGDPROCTER & GAMBLE
DR
29.000 USD−3.33%−1.000 USD
มีแรงขายรุนแรง
38767.829T ARS
ULUNILEVER PLC
DR
6073.500 ARS0.38%23.000 ARS
มีแรงซื้อ
42255.087K25.676T ARS