การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

14
หุ้น
180915.430B
เงินทุนของตลาด
1.135K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.02%
เปลี่ยนแปลง
+10.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.11%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AGROAGROMETAL SA
66.700ARS−1.19%−0.800ARS
มีแรงซื้อ
130.266K8.689M6.75BARS9.41ARS460
AMATAPPLIED MATERIALS
DR
8349.000ARS−2.28%−195.000ARS
มีแรงซื้อ
1.312K10.954M19.474TARS
CATCATERPILLAR INC
DR
4903.000ARS1.12%54.500ARS
มีแรงซื้อ
1.319K6.467M27.227TARS
CATDCATERPILLAR INC
DR
13.000USD−5.80%−0.800USD
มีแรงซื้อ
4963727.227TARS
DEDEERE & CO
DR
3875.500ARS−0.54%−21.000ARS
มีแรงซื้อ
2.637K10.22M25.073TARS
FERRFERRUM SA CERAMICA
35.000ARS−3.45%−1.250ARS
มีแรงซื้อ
51.272K1.795M34.329BARS
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
49.150ARS−0.71%−0.350ARS
มีแรงซื้อ
68333.569K3.194BARS
GEGEN ELEC CO
DR
3865.000ARS3.61%134.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
9323.602M17.696TARS
GEDGEN ELEC CO
DR
10.450USD4.60%0.460USD
มีแรงซื้อ
5355417.696TARS
LRCXLAM RESEARCH CORP
DR
3214.000ARS−1.91%−62.500ARS
มีแรงซื้อ
289928.846K13.549TARS0.447161.65ARS17.7K
MIRGMIRGOR SA
5280.000ARS−3.87%−212.500ARS
มีแรงขาย
8.557K45.181M80.443BARS
MMM3M COMPANY
DR
8550.000ARS1.81%152.000ARS
มีแรงซื้อ
1.88K16.074M12.528TARS
MMMD3M COMPANY
DR
25.000USD6.38%1.500USD
มีแรงขาย
410012.528TARS
PCARPACCAR INC
DR
13629.000ARS−1.43%−198.000ARS
มีแรงซื้อ
227.258K7.79TARS