ค้าปลีกอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
34.917B
เงินทุนของตลาด
3.605K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.14%
เปลี่ยนแปลง
+8.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
+109.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+83.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
PATA IMP Y EX PATAGONIA
69.20-1.14%-0.80ซื้อ3.605K249465.9934.917B
โหลดเพิ่ม