ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
71.173B
เงินทุนของตลาด
10.770K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.43%
เปลี่ยนแปลง
−13.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+110.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+96.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
103.003.52%3.50ซื้อ13.390K1379170.0016.249B9.2510.76
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
83.000.61%0.50ซื้อ15.943K1323269.0016.694B262.00
METR METROGAS SA
69.002.68%1.80ซื้อ9.825K677925.0038.230B
โหลดเพิ่ม