การเงิน (ภาค)

58
หุ้น
2020280.306B
เงินทุนของตลาด
9.062K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.06%
เปลี่ยนแปลง
−2.39%
ประสิทธิภาพ เดือน
+154.16%
ประสิทธิภาพ ปี
+100.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AEGAEGON NV CEDEAR EACH REPR 1 AMER REGD SHARE
DR
3962.500 ARS2.32%43.916T ARSการเงิน
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC CEDEAR EACH 5 REPR 1 ORD USD2.50
DR
9967.000 ARS−0.10%6.798K17.734T ARS49.25202.36 ARS−37.30%0.32%การเงิน
AXPAMERICAN EXPRESS CO CEDEAR EACH 15 REP 1 ORD USD0.20
DR
8189.000 ARS0.02%3.709K44.975T ARSการเงิน
AXPDAMERICAN EXPRESS CO CEDEAR EACH 15 REP 1 ORD (USD)
DR
11.200 USD−0.44%1044.975T ARSการเงิน
BA.CBANK OF AMERICA CORPORATION CEDEAR EACH REP 1/2 COM USD0.01
DR
11258.500 ARS−0.21%6.429K89.025T ARSการเงิน
BA.CDBANK OF AMERICA CORPORATION CEDEAR EACH REP 1/2 COM(USD)
DR
15.000 USD−6.25%3189.025T ARSการเงิน
BBARBBVA BANCO FRANCES
1024.450 ARS−8.13%158.353K683.233B ARS1.93%การเงิน
ปานกลาง
BBARBBANCO BBVA ARGENTINA S A
1140.000 ARS67.28%17.029K683.233B ARS1.93%การเงิน
ปานกลาง
BBDBANCO BRADESCO SA CEDEAR EACH REP 1 PRF ADR
DR
2339.000 ARS1.32%27.226K11.452T ARS44.1053.04 ARS17.70%0.84%การเงิน
BBDDBANCO BRADESCO SA CEDEAR EA RE 1 PRF ADR(USD)
DR
3.000 USD−1.64%30311.452T ARS16.1653.04 ARS−45.73%0.84%การเงิน
BBVBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CEDEAR EACH REPR 1 ADS
DR
6635.000 ARS0.39%4.231K19.646T ARSการเงิน
BBVDBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CEDEAR EAC REPR 1 ADS(USD)
DR
8.220 USD4.45%17419.646T ARSการเงิน
BCSBARCLAYS PLC CEDEAR EACH 1 REPR 1 ADR
DR
6447.500 ARS0.02%11412.012T ARS1.18%การเงิน
BHIPBANCO HIPOTECAIRO SA
39.450 ARS−1.99%227.691K62.67B ARS6.016.56 ARS396.52%0.00%การเงิน
BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP CEDEAR EACH REP 0.5 COM STK USD0.01
DR
17728.500 ARS0.78%1613.512T ARSการเงิน
BMABANCO MACRO S.A.
1467.550 ARS−6.36%361.17K989.444B ARS11.27130.21 ARS196.77%1.97%การเงิน
ปานกลาง
BMA.BBANCO MACRO S.A.
1629.100 ARS−4.20%108.002K989.444B ARS12.51130.21 ARS196.77%1.97%การเงิน
ปานกลาง
BPATBANCO PATAGONIA SA
308.000 ARS0.49%5.935K213.439B ARS2.84%การเงิน
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC CEDEAR EACH 22 REPR 1 COM
DR
13094.500 ARS−1.52%47.625K316.41T ARSการเงิน
BRKBDBERKSHIRE HATHAWAY INC CEDEAR EACH 22 REPR 1 COM
DR
17.500 USD−4.37%1.002K316.41T ARSการเงิน
BSBRBANCO SANTANDER(BRAZIL)SA CEDEAR EACH REP 1 ADR NPV
DR
4249.000 ARS1.83%1437.857T ARS86.2949.24 ARS17.07%1.22%การเงิน
BYMABOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA
490.000 ARS−0.31%227.243K374.769B ARS1.49%การเงิน
CCITIGROUP INC CEDEAR EACH REP 0.33333 COM USD0.01
DR
11263.500 ARS0.16%7.459K32.252T ARS29.63380.11 ARS37.37%0.84%การเงิน
C.DCITIGROUP INC CEDEAR EA RE COM(USD)
DR
15.000 USD0.00%7632.252T ARS11.27380.11 ARS−36.65%0.84%การเงิน
CADOCARLOS CASADO SA
240.000 ARS−1.94%15.645K29.629B ARS0.00%การเงิน
CARAVIS BUDGET GROUP INC CEDEAR EACH 26 REP 1 ORD USD0.01
DR
5728.500 ARS1.03%432.848T ARSการเงิน
COINCOINBASE GLOBAL INC CED EACH 2 REPR 1
DR
2301.000 ARS0.70%30.249K7.246T ARS−1614.00 ARS−984.29%0.00%การเงิน
ปานกลาง
COINDCOINBASE GLOBAL INC CED EACH 2 REPR 1
DR
2.970 USD1.37%2067.246T ARS−33.01 ARS−87.48%0.00%การเงิน
CTIOCONSULTATIO SA
844.500 ARS3.37%24.761K334.074B ARS32.3326.12 ARS0.00%การเงิน
GCDIGCDI SA
13.650 ARS0.37%293.534K12.447B ARS0.00%การเงิน
GGALGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
1069.600 ARS−5.18%1.9M1.664T ARS13.8577.22 ARS5.11%การเงิน
มีแรงขาย
GGALBGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
1108.000 ARS1.19%18.968K1.664T ARS14.3577.22 ARS5.11%การเงิน
มีแรงขาย
GGALDGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
1.560 USD0.00%11.664T ARS5.7777.22 ARS5.11%การเงิน
มีแรงขาย
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC CEDEARS (EACH 13 REP 1 COM USD1.00)
DR
20514.000 ARS0.46%60643.581T ARSการเงิน
HDBHDFC BANK LTD EACH CEDEAR REP 0.5 ADR
DR
23919.500 ARS−0.90%1056.778T ARSการเงิน
HSBCHSBC HOLDINGS PLC CEDEAR EACH REPR 0.5 ADR
DR
16259.500 ARS0.11%16762.569T ARS142.21114.34 ARS215.25%1.34%การเงิน
IBNICICI BANK LIMITED CEDEAR EACH REPR 1 ADR
DR
18797.500 ARS7.10%632.469T ARSการเงิน
INGING GROEP N.V. CEDEAR EACH 3 REPR 1 SPON ADR
DR
3598.000 ARS0.03%4219.275T ARSการเงิน
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
357.000 ARS0.65%616474.985B ARS5.59%การเงิน
IRSAIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
627.150 ARS−2.77%151.167K474.985B ARS5.59%การเงิน
ปานกลาง
ITUBITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. CEDEAR EACH REPR 1 ADR BRL0.00
DR
4420.500 ARS0.14%4.281K19.782T ARS38.94113.53 ARS104.79%0.87%การเงิน
ITUBDITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. CEDEAR EAC REPR 1 ADR(USD)
DR
6.400 USD0.00%419.782T ARS16.11113.53 ARS−5.57%0.87%การเงิน
JPMJPMORGAN CHASE & CO. CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1
DR
23876.500 ARS−1.17%8.689K174.353T ARS41.15580.21 ARS122.29%0.43%การเงิน
JPMDJPMORGAN CHASE & CO. CEDEAR EA 5 RE 1 COM (USD)
DR
31.350 USD0.48%5174.353T ARS15.44580.21 ARS2.51%0.43%การเงิน
KBKB FINANCIAL GROUP INC CEDEAR EACH REP 0.5 ADR
DR
16141.000 ARS1.45%86.26T ARSการเงิน
LYGLLOYDS BANKING GROUP CEDAR EACH REP 0.5 ADR
DR
869.500 ARS0.69%1.772K13.872T ARS1.62%การเงิน
MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP CEDEAR EACH REPR 1 ADR
DR
2798.000 ARS−0.96%10917.928T ARSการเงิน
MMCMARSH & MCLENNAN COMPANIES INC CEDEAR EACH 16 REP 1 ORD USD1
DR
9846.000 ARS1.23%21538.834T ARSการเงิน
MTRMATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA
665.000 ARS0.23%12.626K81.557B ARS1.24%การเงิน
MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC CEDEAR EACH REPR 1 ADR
DR
6850.500 ARS−2.37%742.146T ARSการเงิน
NMRNOMURA HOLDINGS INC. CEDEAR EACH REPR 1 ORD (ARS)
DR
3299.000 ARS2.77%4564.898T ARSการเงิน
SANBANCO SANTANDER SA CEDEAR EACH REPR 4 ADR
DR
12489.500 ARS0.15%33325.321T ARSการเงิน
SUPVGRUPO SUPERVIELLE S.A.
358.850 ARS−2.13%411.694K167.457B ARS30.0811.93 ARS0.18%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
TRVVTRAVELERS COMPANIES INC CEDEAR EACH 6 REP 1
DR
22290.000 ARS2.16%715.6T ARSการเงิน
USBUS BANCORP CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD0.01
DR
5437.000 ARS2.30%25520.234T ARSการเงิน
VALOBANCO DE VALORES S.A.
121.000 ARS−0.62%414.357K102.292B ARS1.74%การเงิน
WFCWELLS FARGO & COMPANY CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1.666666
DR
6739.500 ARS0.74%1.096K60.846T ARSการเงิน
WFCDWELLS FARGO & COMPANY CEDEAR EACH 5 REP 1 COM USD1.666666
DR
8.360 USD−3.91%10960.846T ARSการเงิน