ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อาร์เจนตินา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์852.3T ARS0.17%1.78%2.122K29
การสื่อสาร288.945T ARS1.60%−0.13%4.801K315
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร961.256T ARS0.09%−0.60%8.499K315
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1208.525T ARS0.32%0.27%18.319K829
บริการผู้บริโภค463.409T ARS0.00%1.26%5.785K516
บริการการกระจายสินค้า20.407T ARS0.49%9634
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5832.356T ARS0.16%−1.18%14.466K641
แร่พลังงาน1145.505T ARS0.42%0.35%2.994K322
การเงิน2072.314T ARS0.35%−0.12%5.366K859
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ384.289T ARS−2.01%1.585K12
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2818.178T ARS0.22%1.71%44.105K334
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม65.008T ARS0.00%0.67%11.818K49
อื่นๆ12
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน412.869T ARS0.66%−1.34%7.784K640
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81.967T ARS1.33%−0.89%2.477K725
การผลิตของผู้ผลิต443.388T ARS0.10%0.18%631415
การค้าปลีก2072.355T ARS0.11%−1.59%175.876K528
บริการทางด้านเทคโนโลยี6088.111T ARS0.18%−0.58%30.171K465
ระบบขนส่ง229.685T ARS2.28%205415
สาธารณูปโภค43.538T ARS1.00%1.37%89.21K319