ตลาดหุ้นอาร์เจนติน่า

บริษัทในอาร์เจนตินาที่ทำลายเป้าหมายการขายของพวกเขา

หุ้นอาร์เจนตินาเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งโดยหลักแล้วมองหาบริษัทที่มียอดขายเติบโตได้เร็วกว่าใครๆ แต่ขอเตือนไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดวันรายรับจะนับว่าน้อยมาก หากธุรกิจไม่เคยสร้างผลกำไรเลย ดังนั้น อย่าลืมหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการซื้อขายในรายการนี้เสมอ

ทิกเกอร์
รายได้
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
PATAIMP Y EX PATAGONIA
224.115BARS77.000ARS2.53%1.900ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1K77K38.408BARSการค้าปลีก
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
172.192BARS167.000ARS−0.89%−1.500ARS
มีแรงซื้อ
762.163K127.281M467.6BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GBANNATURGY BAN SA
38.704BARS149.500ARS0.34%0.500ARS
มีแรงซื้อ
3.3K493.35K48.668BARS451บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
32.535BARS67.850ARS1.34%0.900ARS
มีแรงซื้อ
231.561K118.388BARSการเงิน
VALOBANCO DE VALORES S
31.036BARS62.000ARS0.81%0.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
248.308K15.395M52.091BARSการเงิน
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
29.75BARS159.750ARS0.79%1.250ARS
มีแรงซื้อ
6.506K1.039M26.088BARS14.7310.76ARSสาธารณูปโภค
INVJINVRS JURAMENTO SA
13.805BARS28.000ARS−2.27%−0.650ARS
มีแรงซื้อ
14.756K413.168K19.818BARSบริการการกระจายสินค้า
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
13.513BARS138.500ARS1.65%2.250ARS
มีแรงซื้อ
92.457K12.805M28.026BARS262สาธารณูปโภค
RIGORIGOLLEAU SA
11.978BARS350.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
207K50.771BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
10.545BARS32.000ARS1.59%0.500ARS
มีแรงขาย
4.25K136K2.065BARSการผลิตของผู้ผลิต
OESTGPO CONCESIONARIO
7.629BARS77.300ARS10.27%7.200ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
8.996K695.391K12.368BARS834บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GCDIGCDI SA
7.262BARS4.980ARS2.05%0.100ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
179.504K893.93K4.606BARSการเงิน
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
7.005BARS12.650ARS4.55%0.550ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
14.302K180.92K2.76BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LONGLONGVIE
6.285BARS16.000ARS8.47%1.250ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
100.991K1.616M2.458BARSสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DYCADYCASA SA
5.667BARS110.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
6.177K679.47K1.61BARSบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GAMIB-GAMING S.A.
5.438BARS80.000ARS2.04%1.600ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
17.14K1.371M27.2BARSบริการทางด้านเทคโนโลยี
HAVAHAVANNA HOLDING SA
5.386BARS448.000ARS2.28%10.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1.126K504.448K21.045BARSการเงิน
FIPLFIPLASTO
3.838BARS18.050ARS−0.82%−0.150ARS
มีแรงขาย
43.198K779.724K1.326BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CADOCARLOS CASADO SA
1.02BARS50.500ARS1.20%0.600ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
5.729K289.315K6.135BARSการเงิน
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
781.605MARS11.000ARS4.76%0.500ARS
มีแรงขาย
2.2K24.2K468.418MARS27.570.38ARSเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
POLLPOLLEDO SA
0ARS41.700ARS−0.71%−0.300ARS
มีแรงซื้อ
8.765K365.501K267.73MARSบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MTRMATBA ROFEX SA
440.000ARS−1.57%−7.000ARS
มีแรงซื้อ
53.526K23.551M54.085BARSการเงิน