ตลาดหุ้นอาร์เจนติน่า

หุ้นอาร์เจนตินา ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย อาร์เจนตินา มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

ทิกเกอร์
เบต้า 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
1.19159.750ARS0.79%1.250ARS
มีแรงซื้อ
6.506K1.039M26.088BARS14.7310.76ARSสาธารณูปโภค
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
1.04167.000ARS−0.89%−1.500ARS
มีแรงซื้อ
762.163K127.281M467.6BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
OESTGPO CONCESIONARIO
0.9377.300ARS10.27%7.200ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
8.996K695.391K12.368BARS834บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
0.87138.500ARS1.65%2.250ARS
มีแรงซื้อ
92.457K12.805M28.026BARS262สาธารณูปโภค
LONGLONGVIE
0.6816.000ARS8.47%1.250ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
100.991K1.616M2.458BARSสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GCDIGCDI SA
0.644.980ARS2.05%0.100ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
179.504K893.93K4.606BARSการเงิน
PATAIMP Y EX PATAGONIA
0.5977.000ARS2.53%1.900ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1K77K38.408BARSการค้าปลีก
HAVAHAVANNA HOLDING SA
0.59448.000ARS2.28%10.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
1.126K504.448K21.045BARSการเงิน
VALOBANCO DE VALORES S
0.5462.000ARS0.81%0.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
248.308K15.395M52.091BARSการเงิน
INVJINVRS JURAMENTO SA
0.4828.000ARS−2.27%−0.650ARS
มีแรงซื้อ
14.756K413.168K19.818BARSบริการการกระจายสินค้า
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
0.4012.650ARS4.55%0.550ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
14.302K180.92K2.76BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CADOCARLOS CASADO SA
0.3750.500ARS1.20%0.600ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
5.729K289.315K6.135BARSการเงิน
RIGORIGOLLEAU SA
0.34350.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
207K50.771BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
0.3367.850ARS1.34%0.900ARS
มีแรงซื้อ
231.561K118.388BARSการเงิน
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
0.3332.000ARS1.59%0.500ARS
มีแรงขาย
4.25K136K2.065BARSการผลิตของผู้ผลิต
FIPLFIPLASTO
0.2618.050ARS−0.82%−0.150ARS
มีแรงขาย
43.198K779.724K1.326BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DYCADYCASA SA
0.23110.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
6.177K679.47K1.61BARSบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GAMIB-GAMING S.A.
0.2380.000ARS2.04%1.600ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
17.14K1.371M27.2BARSบริการทางด้านเทคโนโลยี
MTRMATBA ROFEX SA
0.15440.000ARS−1.57%−7.000ARS
มีแรงซื้อ
53.526K23.551M54.085BARSการเงิน
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
0.1011.000ARS4.76%0.500ARS
มีแรงขาย
2.2K24.2K468.418MARS27.570.38ARSเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
POLLPOLLEDO SA
0.0541.700ARS−0.71%−0.300ARS
มีแรงซื้อ
8.765K365.501K267.73MARSบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GBANNATURGY BAN SA
−0.04149.500ARS0.34%0.500ARS
มีแรงซื้อ
3.3K493.35K48.668BARS451บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม