ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การผลิตของผู้ผลิต
อุตสาหกรรม: เครื่องจักรอุตสาหกรรม
Mirgor SACIFIA เป็น บริษัทจดทะเบียน ในประเทศอาร์เจนตินาที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน.การดำเนินงานของ บริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนงานคือ:ธุรกิจยานยนต์,ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายระบบปรับอากาศยานยนต์,กระปุกเกียร์,หน่วยแลกเปลี่ยนความร้อน,และชุดประกอบล้อ,และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน,ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและจำหน่ายที่อยู่อาศัย และเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์,เตาอบ,ไมโครเวฟ,หน้าจอมอนิเตอร์,โน๊ตบุ๊ค,อุปกรณ์เครื่องเสียง,และโทรศัพท์มือถือภายใต้แบรนด์ Samsung, เป็นต้น. บริษัท ดำเนินงานผ่าน บริษัท ย่อยหลายแห่งเช่น Industria Austral de Tecnologia SA (IATEC), Interclima SA และ Capdo SA. ถูกควบคุมโดย II Tevere SA.