หุ้นอาร์เจนตินา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทในอาร์เจนตินา สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
YPFDYPF SOCIEDAD ANONIMA
289.057B ARS17495.35 ARS+6.10%445.213K1.006.485T ARS47.24370.32 ARS−39.02%0.00%แร่พลังงาน
ปานกลาง
TXARTERNIUM ARGENTINA SA
83.31B ARS991.000 ARS−1.29%2.234M1.414.535T ARS35.9427.57 ARS+804.67%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PAMPPAMPA ENERGIA S.A.
64.859B ARS1938.600 ARS+1.97%1.507M1.212.592T ARS0.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
BBARBBVA BANCO FRANCES
58.815B ARS1875.700 ARS+7.17%349.707K1.131.072T ARS4.70%การเงิน
ปานกลาง
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
57.351B ARS800.000 ARS+17.65%1.455K0.43668.182B ARS9.58%การเงิน
GGALGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
51.46B ARS1756.350 ARS+6.00%4.215M1.352.444T ARS22.7477.22 ARS3.13%การเงิน
มีแรงขาย
BMABANCO MACRO S.A.
43.039B ARS2772.750 ARS+5.39%150.651K0.351.658T ARS21.65128.06 ARS1.17%การเงิน
มีแรงขาย
CRESCRESUD S.A.C.I.F.Y.A.
42.224B ARS947.200 ARS−1.24%1.039M1.03574.761B ARS3.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
TGSU2TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A
32.318B ARS2896.300 ARS+4.47%550.355K1.002.087T ARS0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
CAPXCAPEX SA
23.115B ARS5691.500 ARS+3.24%9.48K1.41991.25B ARS1.05%สาธารณูปโภค
CEPUCENTRAL PUERTO SA
19.04B ARS909.500 ARS+5.37%1.262M0.771.307T ARS116.647.80 ARS+74.01%0.24%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
BPATBANCO PATAGONIA SA
18.498B ARS513.500 ARS+5.66%6.736K0.34338.439B ARS5.69%การเงิน
LEDELEDESMA SOC ANONIMA AGRICOLA IND
13.582B ARS728.000 ARS+2.97%46.587K0.80310.878B ARS1.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MOLAMOLINOS AGRO SA
11.078B ARS21125.000 ARS+0.91%1.499K0.991.026T ARS1.75%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MIRGMIRGOR S.A.COMERC INDUST FINANC
9.913B ARS11728.500 ARS−0.04%8.759K0.72171.842B ARS1.42%การผลิตของผู้ผลิต
CELUCELULOSA ARGENTINA
8.953B ARS539.000 ARS+4.76%13.591K0.5651.933B ARS0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PATASA IMPORT Y EXPORT DE LA PATAGONIA
8.28B ARS766.000 ARS+7.74%11.69K1.15354.653B ARS0.38%การค้าปลีก
MOLIMOLINOS RIO DE LA PLATA
8.198B ARS2319.000 ARS−1.70%24.658K1.13474.176B ARS1.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COMESOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
6.471B ARS69.400 ARS+1.17%5.272M1.27437.82B ARS2.36%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GBANNATURGY BAN SA
6.237B ARS800.000 ARS+2.30%3.051K0.67254.572B ARS0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BHIPBANCO HIPOTECAIRO SA
6.055B ARS77.800 ARS+1.97%402.147K0.40114.45B ARS0.00%การเงิน
METRMETROGAS SA
5.667B ARS773.500 ARS−0.39%81.502K0.83441.746B ARS0.00%สาธารณูปโภค
EDSHEDESA HOLDING S.A.
4.966B ARS470.000 ARS+2.17%10.0410.529B ARS0.00%สาธารณูปโภค
FERRFERRUM SA DE CERAMICA Y METALURGIA
4.633B ARS68.100 ARS+1.19%49.307K0.4363.733B ARS3.92%การผลิตของผู้ผลิต
RIGORIGOLLEAU
4.311B ARS803.500 ARS+0.31%5.207K3.03116.192B ARS1.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GRIMGRIMOLDI
4.128B ARS729.500 ARS0.00%1840.1731.586B ARS1.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEANA Y DEL SUR
4.094B ARS865.500 ARS+3.84%35.531K0.99136.117B ARS0.00%สาธารณูปโภค
CECO2CENTRAL COSTANERA SA
3.819B ARS511.500 ARS+11.80%85.967K4.00321.16B ARS0.00%สาธารณูปโภค
HAVAHAVANNA HOLDING SA
2.363B ARS5822.500 ARS+1.70%13.213K1.42268.938B ARS0.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUSOAUTOPISTAS DEL SOL SA
2.039B ARS1872.500 ARS+1.27%82.972K1.79163.422B ARS0.00%ระบบขนส่ง
SEMIMOLINOS JUAN SEMINO S.A
1.984B ARS95.900 ARS−4.00%1.353M1.4467.35B ARS0.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LOMALOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA
1.939B ARS1313.700 ARS+0.21%392.511K1.21781.331B ARS34.0638.57 ARS+300.03%1.79%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CTIOCONSULTATIO SA
1.714B ARS1576.000 ARS−1.38%3.99K0.52643.554B ARS68.4023.04 ARS0.00%การเงิน
TRANCIA DE TRANSP DE ENERGIA ELECTRICA
1.71B ARS1146.500 ARS+9.45%1.34M2.74465.796B ARS0.00%สาธารณูปโภค
VALOBANCO DE VALORES S.A.
1.61B ARS209.250 ARS+8.56%547.334K0.64161.945B ARS2.09%การเงิน
OESTGRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA
1.311B ARS789.500 ARS−4.30%18.166K0.91132B ARS0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GAMIB-GAMING S.A.
995.332M ARS155.250 ARS−1.43%6.431K0.2953.55B ARS1.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AGROAGROMETAL SA
836.226M ARS48.400 ARS+10.76%5.229M1.494.37B ARS0.95%การผลิตของผู้ผลิต
INVJINVERSORA JURAMENTO SA
712.893M ARS463.000 ARS+19.33%159.218K2.60283.12B ARS0.00%บริการการกระจายสินค้า
BYMABOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA
605.57M ARS891.000 ARS+7.35%229.698K0.53632.875B ARS0.88%การเงิน
CADOCARLOS CASADO SA
503.582M ARS448.000 ARS+7.69%21.551K0.8150.342B ARS0.00%การเงิน
LONGLONGVIE
446.392M ARS39.750 ARS−0.38%68.722K0.4919.862B ARS0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GAROGAROVAGLIO ZORRAQUIN
366.342M ARS91.000 ARS+1.11%8.773K0.695.808B ARS0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MORIMORIXE HERMANOS
305.19M ARS85.400 ARS+4.79%885.992K1.3524.51B ARS205.540.42 ARS+192.19%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REGEGARCIA REGUERA S.A.
218.164M ARS5120.000 ARS−19.99%2125.2711.4B ARS0.88%การค้าปลีก
RICHLABORATORIOS RICHMOND SACIF
163.432M ARS768.000 ARS+3.85%8.861K1.2359.716B ARS0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ROSEINSTITUTO ROSENBUCH SA DE BIOLOGIA
−8.098M ARS65.000 ARS0.00%5.894K1.412.768B ARS−1.93 ARS−190.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DOMEDOMEC SA
−191.583M ARS29.000 ARS−3.49%16.989K4.793.005B ARS0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CARCCARBOCLOR S.A.
−306.445M ARS11.150 ARS+6.19%900.09K1.4111.462B ARS0.00%ระบบขนส่ง
INTRCOMPANIA INTRODUCTORA BA
−703.892M ARS143.750 ARS−4.01%8.606K1.4525.504B ARS0.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOLTBOLDT SA
−1.092B ARS21.750 ARS+3.08%383.108K1.0266.481B ARS0.00%การสื่อสาร
GCLAGRUPO CLARIN SA
−1.372B ARS848.200 ARS+1.53%19.275K0.7589.158B ARS0.00%บริการผู้บริโภค
DYCADYCASA SA
−1.783B ARS332.500 ARS−2.92%3.334K0.205.012B ARS0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SUPVGRUPO SUPERVIELLE S.A.
−4.391B ARS784.950 ARS+6.56%305.292K0.46336.444B ARS23.1433.92 ARS0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
GCDIGCDI SA
−4.502B ARS16.700 ARS+0.60%379.316K0.5915.193B ARS0.00%การเงิน
TGNO4TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A
−7.174B ARS1524.500 ARS+2.52%454.493K1.33130.67B ARS0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAMISAN MIGUEL SA
−9.488B ARS891.500 ARS−0.78%53.67K0.7139.316B ARS−132.84 ARS−3227.35%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EDNEMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR
−17.468B ARS926.550 ARS+8.61%852.962K1.71773.297B ARS13.1170.69 ARS0.00%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
CVHCABLEVISION HOLDING SA
−100.704B ARS3383.000 ARS−2.42%13.733K0.48640.254B ARS0.00%การสื่อสาร
TECO2TELECOM ARGENTINA SA
−207.833B ARS1698.050 ARS+4.14%270.944K1.023.512T ARS77.6821.86 ARS0.00%การสื่อสาร
มีแรงขายรุนแรง
PNIZFPNIZF
1.260 ARS+5.00%1B
HARGHOLCIM (ARGENTINA) S.A
1099.000 ARS+2.23%29.868K0.37393.174B ARS3.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
POLLPOLLEDO SA
89.000 ARS−4.30%1400.08597.097M ARS0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MTRMATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA
1151.000 ARS+5.64%35.012K0.93133.921B ARS1.93%การเงิน