ตลาดหุ้นอาร์เจนติน่า

หุ้นอาร์เจนตินา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทในอาร์เจนตินา สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
34.552BARS66.900ARS2.92%1.900ARS
มีแรงซื้อ
11736109.59BARSการเงิน
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
29.444BARS166.500ARS1.52%2.500ARS
มีแรงซื้อ
533.968K88.906M459.2BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PATAIMP Y EX PATAGONIA
3.635BARS77.000ARS1.32%1.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
2.906K223.762K37.909BARSการค้าปลีก
GBANNATURGY BAN SA
2.409BARS148.000ARS2.07%3.000ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
15.55K2.301M47.203BARS451บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GAMIB-GAMING S.A.
1.112BARS80.200ARS−1.11%−0.900ARS
มีแรงซื้อ
2.453K196.731K27.574BARSบริการทางด้านเทคโนโลยี
GRIMGRIMOLDI
1.035BARS212.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
6012.72K9.179BARSสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RIGORIGOLLEAU SA
977.277MARS350.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
14049K50.771BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VALOBANCO DE VALORES S
669.325MARS59.100ARS0.51%0.300ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
152.055K8.986M49.403BARSการเงิน
HAVAHAVANNA HOLDING SA
459.493MARS449.000ARS2.05%9.000ARS
มีแรงซื้อ
1.099K493.451K20.669BARSการเงิน
LONGLONGVIE
398.465MARS14.300ARS2.14%0.300ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
25.184K360.131K2.151BARSสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FIPLFIPLASTO
323.969MARS18.250ARS−0.82%−0.150ARS
มีแรงขาย
13.098K239.039K1.352BARSแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
INTRCIA INTRODUCTORA
117.385MARS27.550ARS−5.00%−1.450ARS
มีแรงซื้อ
80022.04K4.939BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
69.745MARS12.000ARS2.13%0.250ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
23.948K287.376K2.564BARSอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
−19.572MARS10.500ARS−3.67%−0.400ARS
มีแรงขาย
6.447K67.694K464.159MARS28.620.38ARSเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DYCADYCASA SA
−101.887MARS110.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
11712.87K1.61BARSบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CADOCARLOS CASADO SA
−216.226MARS49.700ARS0.20%0.100ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
3.966K197.11K6.026BARSการเงิน
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
−284.682MARS155.500ARS1.14%1.750ARS
มีแรงซื้อ
19.385K3.014M25.109BARS14.2910.76ARSสาธารณูปโภค
OESTGPO CONCESIONARIO
−462.732MARS64.800ARS2.05%1.300ARS
มีแรงซื้อ
1117.193K10.16BARS834บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
−1.541BARS132.000ARS4.55%5.750ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
193.772K25.578M25.547BARS262สาธารณูปโภค
GCDIGCDI SA
−3.033BARS4.800ARS−0.41%−0.020ARS
มีแรงขาย
55.993K268.766K4.458BARSการเงิน
INVJINVRS JURAMENTO SA
−3.094BARS28.000ARS2.75%0.750ARS
มีแรงซื้อ
26.023K728.644K19.677BARSบริการการกระจายสินค้า
MTRMATBA ROFEX SA
415.500ARS3.88%15.500ARS
มีแรงซื้อรุนแรง
2.541K1.056M49.168BARSการเงิน
DRABFDRACMA S.A
1.550ARS3.33%0.050ARS2.6M4.029M
EDSHEDESA HOLDING S.A.
173.000ARS0.00%0.000ARS
มีแรงซื้อ
40069.2K3.96BARSสาธารณูปโภค