หุ้นราคาแพง — ตลาดหุ้นอาร์เจนติน่า

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
ALUA ALUAR ALUMINIO ARG
70.204.00%2.70แนะนำให้ซื้อ2.462M189.000Bแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AUSO AUTOPISTAS DEL SOL
103.253.56%3.55แนะนำให้ซื้อ19.527K8.812Bบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BBAR BBVA BANCO FRANCES
275.358.15%20.75แนะนำให้ซื้อ275.172K155.996B6019.00การเงิน
BRIO BANC SANTANDER RIO
29.800.00%0.00ซื้อ10.620K109.850Bการเงิน
CAPX CAPEX SA
116.004.50%5.00แนะนำให้ซื้อ44.595K19.958Bสาธารณูปโภค
CECO2 ENEL GENERACION
29.805.30%1.50แนะนำให้ซื้อ31.415K19.866Bสาธารณูปโภค
CEPU CENTRAL PUERTO SA
78.850.06%0.05ซื้อ2.215M119.305Bสาธารณูปโภค
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
42.055.12%2.05แนะนำให้ซื้อ16.890K6.532Bสาธารณูปโภค
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
44.354.48%1.90แนะนำให้ซื้อ338.405K8.590Bสาธารณูปโภค
EDN EMP DIS NOR EDENOR
69.452.89%1.95แนะนำให้ซื้อ268.869K61.186B-30.994776.00สาธารณูปโภค
FERR FERRUM SA CERAMICA
15.250.33%0.05ซื้อ33.101K8.117Bการผลิตของผู้ผลิต
GGAL GPO FIN GALICIA
227.605.93%12.75แนะนำให้ซื้อ3.175M316.838B15.14การเงิน
GRIM GRIMOLDI
80.006.67%5.00แนะนำให้ซื้อ1.186K3.247Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IRSA IRSA INVERSIONES Y
95.000.58%0.55ซื้อ71.401K62.215B20666.00การเงิน
MIRG MIRGOR SA
4030.500.52%21.00ซื้อ8.539K58.723Bการผลิตของผู้ผลิต
PAMP PAMPA ENERGIA S.A.
163.451.93%3.10ซื้อ1.036M222.310B12.5012.83สาธารณูปโภค
SAMI SAN MIGUEL SA
141.75-0.18%-0.25ซื้อ28.683K6.214B-57.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SUPV GRUPO SUPERVIELLE
100.656.11%5.80แนะนำให้ซื้อ967.432K43.320B25.973.654943.00การเงิน
TECO2 TELEC ARGENTINA SA
213.903.58%7.40แนะนำให้ซื้อ231.453K460.651B23254.00การสื่อสาร
TGNO4 TRANSPORT GAS NORT
98.701.75%1.70แนะนำให้ซื้อ586.472K8.524Bบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TGSU2 TRANSPORT GAS SUR
234.754.78%10.70แนะนำให้ซื้อ167.525K168.656B40.725.501099.00แร่พลังงาน
TRAN CIA DE TRANSP ENER
62.906.25%3.70แนะนำให้ซื้อ442.827K26.325B-0.20สาธารณูปโภค
TXAR TERNIUM ARGENTINA
104.750.72%0.75ซื้อ1.193M469.778Bแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VALO GPO FINANC VALORES
26.401.15%0.30แนะนำให้ซื้อ1.696M22.449Bการเงิน
โหลดเพิ่ม