อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เวเนซุเอลา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร520.678M VES−0.42%40อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3.142B VES−0.95%503สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เคมีพิเศษเฉพาะ528.432M VES−0.05%2อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ2.32B VES0.68%0.00%119อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า72.786M VES−0.07%2สาธารณูปโภค1
กลุ่มบริษัททางการเงินการเงิน3
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม840M VES0.00%1.01Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.137B VES0.00%0.56%67อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์การเงิน1
ธนาคารรายใหญ่13.937B VES0.29%0.44%47การเงิน4
เยื่อกระดาษและกระดาษ357.88M VES0.00%72อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์4.753B VES9.09%155การเงิน3
ธนาคารในภูมิภาค4.053B VES0.00%0.00%247การเงิน1
สิ่งทอ249.552M VES0.00%70อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1