อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เวเนซุเอลา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
111.312M-0.65%185อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
571.285M0.300.00%520สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
283.408M12.36%5การผลิตของผู้ผลิต1
189.159M-0.13%14อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
105.310M2.512.05%17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
33.504M-4.35%8สาธารณูปโภค1
8.206K0.00%125.000Mการเงิน2
105.255M-0.29%25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
126.700M-4.74%96สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
353.724M0.032.91%15อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
%การเงิน1
3.812M0.00%1การเงิน1
7.764B0.390.74%90การเงิน3
34.666M-0.75%15การผลิตของผู้ผลิต1
139.711M0.00%70อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
1.667B-0.65%221การเงิน3
1.977B0.80%34.453Kการเงิน3
47.058M-11.87%164อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
โหลดเพิ่ม