แนวโน้มของชุมชน

BVCC
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
BVCC
1PGR
PROAGRO, C.A.
1PGR
BVL
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
BVL
No earnings scheduled
ไม่มีรายงานรายได้ที่กำหนดไว้สำหรับ 14 วันถัดไป
ราคาวันนี้สัปดาห์เดือน6 เดือนYear5 ปี
USD to VES-------
EUR to VES-------
JPY to VES-------
GBP to VES-------
CHF to VES-------
CNY to VES-------

Key economic indicators