สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
216.666M
เงินทุนของตลาด
121
ปริมาณการซื้อขาย
−12.94%
เปลี่ยนแปลง
−12.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.39%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1EFE PRODUCTOS EFE, S.A.
1.45-10.49%-0.17มีแรงขายรุนแรง175253.75113.400M
1PTN PROTINAL, C.A.
6.75-15.62%-1.25ขาย61411.75103.266M
RST.B C.A. RON SANTA TERESA (CLASE B)
1.000.00%0.00ขาย532.729K532729.00
โหลดเพิ่ม