สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

2
หุ้น
7.617B
เงินทุนของตลาด
1.240K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.64%
เปลี่ยนแปลง
+40.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+134.28%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
3.65 VES−1.08%8961.232.555B VESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RST.BC.A. RON SANTA TERESA (CLASE B)
3.67 VES−3.42%1.414K0.035.062B VESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร