การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
4.307B
เงินทุนของตลาด
33.872K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.35%
เปลี่ยนแปลง
+38.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
+221.22%
ประสิทธิภาพ ปี
+33.55%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
29.35 VES19.80%4.85 VES
มีแรงซื้อรุนแรง
2591.547B VES
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS CLASE 'B'
9.10 VES1.11%0.10 VES
มีแรงซื้อ
22.316K203.076K1.547B VES
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
10.79 VES7.90%0.79 VES
มีแรงซื้อ
5541.11B VES