การเงิน (ภาค)

13
หุ้น
31.485B
เงินทุนของตลาด
77
ปริมาณการซื้อขาย
+3.10%
เปลี่ยนแปลง
+0.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+317.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+227.44%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
3.55 VES−0.56%12K0.341.034B VES140.320.03 VES1.47%การเงิน
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
37.99 VES−0.03%250.055.073B VESการเงิน
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
18.00 VES−21.74%233.29การเงิน
ARC.BARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. CLASE 'B'
42.00 VES0.00%2.351K0.78การเงิน
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
17.50 VES−5.05%2410.037.863B VES2.31%การเงิน
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
6.20 VES−4.62%39.144K0.87การเงิน
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
38.00 VES+15.15%40.011.629B VESการเงิน
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS CLASE 'B'
8.40 VES−1.18%7370.171.629B VESการเงิน
IMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
155.39 VES+4.05%50.98การเงิน
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
19.15 VES+9.43%20.001.776B VESการเงิน
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
17.50 VES0.00%500.01การเงิน
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
58.99 VES−1.65%110.086.241B VES0.01%การเงิน
MVZ.BMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. CLASE 'B'
58.00 VES−1.69%710.106.241B VES0.02%การเงิน
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
340.00 VES0.00%50.31การเงิน