กลุ่มบริษัททางการเงิน (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
2.14 VES0.00%0.00 VES
มีแรงซื้อรุนแรง
511
MTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
10.85 VES0.93%0.10 VES
มีแรงซื้อ
1.025K11.121K
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
35.00 VES4.48%1.50 VES
มีแรงขาย
1505.25K