ธนาคารในภูมิภาค (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
3.084B
เงินทุนของตลาด
1.022K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.07%
เปลี่ยนแปลง
+87.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+318.06%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
7.29 VES−2.07%−0.15 VES
มีแรงซื้อ
1.022K7.45K3.084B VES0.0046468.86 VES1.735K