ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เวเนซุเอลา

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน32.116 B VES0.13%+0.53%4.956 K615
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.896 B VES0.04%0.00%33222
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.875 B VES0.42%+3.44%26368
การผลิตของผู้ผลิต2.14 B VES−12.18%322