อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป991.298 B RON1.29%−0.55%14บริการทางด้านเทคโนโลยี6
ยานพาหนะใช้มอเตอร์918.136 B RON6.00%+0.40%51สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม681.655 B RON2.71%−1.28%1การผลิตของผู้ผลิต8
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า237.087 B RON6.06%−2.36%55.145 Kสาธารณูปโภค6
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ228.455 B RON4.84%−3.80%5ระบบขนส่ง1
เสื้อผ้า/รองเท้า172.043 B RON0.35%+7.29%20สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์144.007 B RON3.11%+0.36%412การเงิน3
ยารายใหญ่131.97 B RON0.45%+0.30%992เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธนาคารรายใหญ่118.372 B RON6.17%+1.32%69.184 Kการเงิน3
ธนาคารในภูมิภาค79.411 B RON2.72%−1.95%3.285 Kการเงิน2
ตลาดหลังการขายของยานยนต์65.286 B RON3.36%−8.28%241สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
บริการน้ำมันแบบครบวงจร62.236 B RON8.86%+0.66%11.634 Mแร่พลังงาน2
สายการบิน38.142 B RON4.69%−0.25%7.903 Kระบบขนส่ง1
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม5.092 B RON1.87%+3.73%13.747 Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์4.574 B RON1.66%−0.42%755.583 Kการเงิน11
เคมีพิเศษเฉพาะ4.56 B RON4.25%+0.67%2.583 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.617 B RON1.82%+0.10%9.065 Kสาธารณูปโภค1
การขนส่งอื่นๆ2.562 B RON−1.12%1.257 Kระบบขนส่ง2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.147 B RON+0.99%42.312 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน1.965 B RON0.00%15.999 Kแร่พลังงาน1
ยานอวกาศและการป้องกัน1.769 B RON2.98%+0.88%2.871 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
การขนส่งทางทะเล1.56 B RON2.12%+2.50%38.857 Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.426 B RON5.96%−0.07%1.354 Mบริการการกระจายสินค้า6
ร้านอาหาร1.234 B RON0.00%0.00%26.765 Kบริการผู้บริโภค2
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.183 B RON+0.55%226.261 Kการผลิตของผู้ผลิต1
อะลูมินั่ม1.166 B RON0.54%+0.33%8.272 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ1.125 B RON6.08%+1.09%90.741 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์879.892 M RON2.65%−0.83%4.131 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง861.669 M RON0.56%+2.49%76.345 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ652.76 M RON3.48%−0.26%12.489 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ486.092 M RON4.68%+3.48%12.758 Kบริการผู้บริโภค9
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์435.754 M RON2.92%+0.88%70.634 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ400.409 M RON0.50%+0.47%68.451 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม354.402 M RON+0.19%538การผลิตของผู้ผลิต6
ขุดเจาะตามสัญญา307.696 M RON0.00%28บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM197.906 M RON0.76%+3.35%58.434 Kการผลิตของผู้ผลิต4
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน189.17 M RON10.85%−0.29%29.66 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
วิศวกรรมและก่อสร้าง178.545 M RON+3.15%84.897 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์163.387 M RON2.91%+1.48%6.139 Kบริการการกระจายสินค้า2
เครื่องใช้ไฟฟ้า157.942 M RON−0.93%14.959 Kการผลิตของผู้ผลิต5
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร153.391 M RON−4.82%1.542 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย94 M RON5.32%+2.66%2.483 Kการเงิน1
เคมีทางการเกษตร72.306 M RON1.68%+0.96%6.803 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ63.401 M RON−8.82%15ระบบขนส่ง1
เหล็ก54.01 M RON+0.74%1.445 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า24.223 M RON−1.94%10.2 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การผลิตโลหะ11.731 M RON−12.39%50การผลิตของผู้ผลิต1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.707 M RON0.00%100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สิ่งทออุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ค้าปลีกอาหารการค้าปลีก1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
สร้างบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การบรรทุกระบบขนส่ง1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้าการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์การเงิน1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆบริการผู้บริโภค1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ7
อุปกรณ์โทรคมนาคมเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะการค้าปลีก3