อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1.712B2.24-4.20%4.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
135.360M-0.67%2.166Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
230.043B4.81-3.37%2ระบบขนส่ง2
40.604B2.60%149ระบบขนส่ง1
1.083B0.55-0.54%7.735Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
163.677B1.912.29%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
%การค้าปลีก1
66.294B3.295.38%125การผลิตของผู้ผลิต4
576.225M3.800.62%10.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
3.966B1.88-0.25%1.180Kบริการผู้บริโภค1
142.327M6.41%16.284Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
5.818B0.002.11%1.312Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
552.051M1.630.93%9.937Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
492.664M0.540.76%50.579Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
129.959M12.58%9.160Kการค้าปลีก1
192.315B3.772.25%1.369Kสาธารณูปโภค5
344.216M-0.30%1.576Kการผลิตของผู้ผลิต4
26.122M-24.31%1.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
27.766M0.51%2.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
74.568M0.97%60.452Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
62.712M28.97%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.035B0.65%25.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
319.740M4.50-1.11%34.317Kบริการผู้บริโภค7
457.692B3.48-3.64%11การผลิตของผู้ผลิต1
262.445M1.33-0.26%1.397Kการผลิตของผู้ผลิต7
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
160.466M0.00-0.15%81.812Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
91.250M8.220.55%844การเงิน1
25.348B7.621.94%6.709Mแร่พลังงาน1
96.119B2.151.02%1.789Kการเงิน3
15.872B5.010.03%648.041Kอื่นๆ8
59.428B5.41-1.80%1.376Kการเงิน2
451.499B3.490.21%16การสื่อสาร1
%ระบบขนส่ง1
160.531M2.96-3.03%19.119Kบริการการกระจายสินค้า2
2.389B-1.21%41.951Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
7.984M-13.91%100การผลิตของผู้ผลิต1
1.557B2.480.56%482.402Kการผลิตของผู้ผลิต2
587.789B7.092.74%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
395.745B5.520.41%1การเงิน1
3.503B5.900.62%2.302Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17.267B8.080.67%24.219Kแร่พลังงาน1
1.886B-4.05%56.290Kแร่พลังงาน1
305.576M0.534.54%11.022Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
%บริการผู้บริโภค1
595.128M0.437.81%178ระบบขนส่ง2
538.102B2.12-4.97%3บริการทางด้านเทคโนโลยี3
312.791B3.121.39%111เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
204.576M2.470.00%7.810Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.844B1.102.08%439.956Kการเงิน7
68.820B2.460.66%843.042Kการเงิน3
504.391M6.94-1.14%11.995Kบริการผู้บริโภค2
%การค้าปลีก2
324.244M5.93%317แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
88.634M4.903.39%1.541Kการผลิตของผู้ผลิต4
729.506M8.64-0.09%21.528Kบริการการกระจายสินค้า5
โหลดเพิ่ม