อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน1.82B RON2.27%−0.13%18.828Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร161.138M RON1.33%489อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
สายการบิน47.453B RON2.50%1.133Kระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม1.177B RON0.53%−0.38%43.596Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า140.406B RON0.42%0.36%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM163.664M RON0.30%0.77%71.159Kการผลิตของผู้ผลิต3
ตลาดหลังการขายของยานยนต์66.682B RON2.24%1.01%40สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์745.267M RON3.13%0.27%10.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม3.429B RON2.77%−0.28%17.946Kบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร84.882M RON1.41%−0.20%12.291Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ6.073B RON3.19%−1.76%8.032Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง656.387M RON0.74%−0.85%11.972Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ671.692M RON4.48%1.01%52.497Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ขุดเจาะตามสัญญา198.149M RON−9.50%4.563Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า225.822B RON3.54%0.34%65.129Kสาธารณูปโภค6
เครื่องใช้ไฟฟ้า184.901M RON3.11%84.113Kการผลิตของผู้ผลิต5
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์331.507M RON1.02%14.24%485.477Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า34.775M RON0.00%73.6Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง129.736M RON0.59%73.974Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.485B RON0.24%1.41%54.504Kสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
สร้างบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ470.292M RON3.57%0.27%27.33Kบริการผู้บริโภค9
เครื่องจักรอุตสาหกรรม529.389B RON3.15%2.52%4การผลิตของผู้ผลิต8
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ397.965M RON0.50%−0.75%100.002Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย99.25M RON10.08%0.00%1.903Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร53.926B RON11.98%0.97%40.6Mแร่พลังงาน2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์102.531B RON2.98%−0.42%826การเงิน3
กองทรัสต์/กองทุนรวม7.423B RON5.19%0.76%11.157Mอื่นๆ7
ธนาคารรายใหญ่94.679B RON4.99%0.34%108.599Kการเงิน3
การขนส่งทางทะเล1.284B RON2.57%−3.74%277.814Kระบบขนส่ง1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์159.925M RON2.98%−1.21%10.112Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล2.442B RON0.11%306.058Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การผลิตโลหะ10.257M RON0.00%51การผลิตของผู้ผลิต1
การผลิตเบ็ดเตล็ด1.12B RON−2.72%1.413Mการผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์802.366B RON7.46%2.02%22สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ชุดประกันภัยรวม468.315B RON4.89%2.55%2การเงิน1
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ1.025B RON6.74%0.15%134.232Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน2.178B RON0.61%11.209Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน145.772M RON1.68%0.00%14.378Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ46.59M RON−30.00%1แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ3.429B RON0.15%0.00%10.355Kระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป731.168B RON1.63%2.42%4บริการทางด้านเทคโนโลยี5
ยารายใหญ่242.424B RON4.86%0.69%2.759Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
เยื่อกระดาษและกระดาษอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ51.13M RON0.00%250ระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์4.683B RON1.62%−0.55%506.15Kการเงิน13
ธนาคารในภูมิภาค60.756B RON2.03%1.66%2.91Kการเงิน2
ร้านอาหาร810.906M RON0.00%0.00%1.393Kบริการผู้บริโภค2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะการค้าปลีก2
เหล็ก48.847M RON0.00%5แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
อุปกรณ์โทรคมนาคมเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สิ่งทออุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม232.081M RON2.61%−0.10%232การผลิตของผู้ผลิต7
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.104B RON4.43%0.20%144.225Kบริการการกระจายสินค้า7